Do strony dodano:

Giecz -groby na cm. przykościelnym oglądaj tutaj
Spis parafii dekanatów: średzkiego, nowomiejskiego i kostrzyńskiego oraz spis przynależnych do nich miejscowości wg stanu z lat 1783 – 1784. czytaj…
Wzmianki prasowe:  ks. Marcin Manicki i ks. Tomasz Ruszkiewicz. czytaj …