Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu.

WYPISY

Skocz do ostatniego uzupełnienia

Nr 24 z 1816 r.

Józef Jaraczewski z Jaraczewa h. Zaremba

Testament ogłoszony w 24. numerze dziennika z 1816 r.

Zmarły Józef Jaraczewski kasztelan zapisał w testamencie swoim w dniu 17. Lipca 1801 zdziałanym, a w dniu 26go Marca 1806 w tuteyszym król. Trybunale cywilnym publikowanym, pomiedzy innymi legatami, następujące:

 1. aby z dochodów dóbr po nim pozostałych summa 10,000 Złt. pol. obracana była częścią na melioracye głównych folwarków,częścią też na utrzymanie instytutów miłosiernych iuż założonych lub założyć się iescze maiących;
 2. Aby na wybudowanie kościoła murowanego w Zaniemyślu summa 12,000 Złt. pol. była wypłacona, i aby prowizye od dnia śmierci iego aż do wybudowania kościoła do kapitału dołączane były;
 3. aby do budowy murowanego kościoła w Chwałkowie dostarczyli sukcesorowie materiałów bezpłatnie, i pieniędzmi dopłacili to, czego do kosztów budowli dostawać nie będzie;
 4. aby w przeciągu sześciu lat od iego śmierci wystawione były w Zaniemyślu
  a) wygodny szpital murowany i
  b) murowany lazaret dla chorych, niedołężnych i biednych poddanych, którzy się zawsze poczciwie sprawowali;
 1. aby na utrzymanie ubogich i chorych, tudzież na inne gotowe wydatki, zabezpieczony był na dobrach Jeziorki osobny kapitał w summie 10,000 Złt. pol., od którego prowizya po 5 od sta ma być płacona;
 2. aby dla szpitala dwie morgi Chełmińskie na ogród iarzynny były wyznaczone i
 3. aby sukcesorowie starali się o założenie i urządzenie potrzebnych szkół iak dalece to przez niego samego iescze uskutecznione niezostało.
  Zapisy te dla dobra ludzkości przeznaczone, uznaiemy z wdzięcznością i podaiemy ie do powszechnej wiadomości, z tem oświadczeniem, że w celu przywiedzenia ich do skutku, potrzebne przedsięwzięliśmy iuż środki.
  Poznań, dnia 15. Października 1816.

Nr 11 z 1817 r. str. 6
Dziennik informuje w Obwieszczeniu, że w Środzie mieści się Sąd Pokoju.
Sądem apelacyjnym jest Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Nr 16 z 1817 r., str. 2
Magistraty i Rady mieyskie w Pyzdrach, Zaniemyślu, Sierakowie, Swarzędzu i Kempnie  uczyniły wniosek o uchylenie tygodniowych targów dotąd zazwyczay w niedzielę odbywanych i przeniesienia ich …
w Zaniemyślu na Poniedziałek i Piątek, …

Nr 17 z 1817 r.
Magistraty i Rady Mieyskie w Nowem Mieście n. W., Srodzie, Miłosławiu, Wrześni i Obornikach uczyniły takze wniosek o uchylenie targów dotąd w miastach tych zazwyczay w niedziele odbywanych i o przeniesienie ich

w Nowem Mieście n. W. na Piatki,
Srodzie na Poniedziałki,
w Miłosławiu na Srody i Soboty,
w Wrześni na Poniedziałki i Czwartki i
w Obornikach na Poniedziałki i Piatki.
Zatwierdzaiąc nienieyszem przeniesienie to targów, uwiadamiamy o niem Publiczność z tym dodatkiem, że targi dotychczasowe na trzody chlewne w mieście Srodzie odbywane, i w przyszłości w Soboty odbywać się będą.

Nr 23 z 1817 r.
Magistrat miasta Kostrzyna przeniósł odbywane tamże dotąd zazwyczay w niedzielę targi, na Szrodę każdego tygodnia. Zatwierdzając przeniesienie to targów, podaiemy ie do publiczney wiadomości.
Poznań dnia 18. Maia 1817.

Nr 34 z 1817

Pożary wybuchłe w miastach i wsiach powiatu średzkiego od 1 czerwca 1815 r.  do 30 listopada 1816 r.

Środa – 2 czerwca 1815 r.
Andrzej Zbierski
Zylczyński

Kleszczewo – 26 października 1815 r.
Jan Cieśliński
Jan Kiszka

Zaniemyśl – 2 stycznia 1816 r.
Na?h Moses Neufeld

Pieczkowo [Pięczkowo] – 18 października 1816 r.
Jan Kaczmarek

Tanibórz – 2 listopada 1816 r.
Andrzej Gawarecki
Michała Szumski

Pobiedziska – 18 listopada 1816 r.
Dawid Schnapper

Kostrzyn – 27 listopada 1816 r.
Nowicka

Środa – 14 marca 1817 r.
Daniel Badowski
Józef Leporowski

Nowe Miasto – 19 maj 1817 r.
Daniel Hübner
sukcesorowie Ziembińskiego
Józef Czarczyński
wdowa Brudnicka
Abraham Lewek
Icek Lebel
L. Moy. Brendenburg
Gabriel Reiske
jakub Reiske
karczma dominialna
Leib Wolff
Ludwik Zawadzki
Goetsch
Franciszek Galiński
Chinczewski
Ruben Wolff
Andrach
Bogumił Engrert
Hirsch Kihn
Jakub B?y [Bry?]
Abraham Weifs
Abraham Reich
Moy. Mar. Unrach
Jac. Bor. Warszawski
Izrael Katz
Wincenty Ignaszewski
Ciesielski
Puszel
Szkrzypiński
Melchior Szymkowski
H?im Adamkiewicz
dom pastuchy
Probostwo
ratusz
szynkownia dominialna
Wolff Stieg

Nr 50 z 1817 r.
Według doniesienia Urzędu Radczo-Ziemiańskiego Powiatu Sredzkiego okazała się w Snieciskach i Solcu ospica owcza, o czem Publiczność uwiadamiamy.
Poznań dnia 24 listopada 1817

Dezygnacya
wszystkich składek dobroczynnych uzbieranych od dnia 27go czerwca r. b. na wsparcie mieszkańców miasta Sierakowa  25/26 rzecz: mca: przez pożar ognia zniszczonych.
między wieloma innymi
Parafia Pobiedziska, kollekta kościoła 4 tal. 20 dgr.

Nr 52 z 1817 r.
Wykaz osób woyskowych z woyska byłego Xięstwa Warszawskiego maiących sobie od byłego Rządu Francuzkiego zapewnioną płacę reformową, mieszkaiących podobno terza w Departamencie Poznańskim, a dla których złozona iest summa pieniężna w Główney Kassie Woienney Królestwa Polskiego w Warszawie.
8. Paweł Molski, Żołnierz w legii nadwiślańskiey, ostatnio zamieszkały Czarnotki, należy się 112 Złt. 25 ½ gr.

 Nr 12 z 1818 r.
Aptekarz Liskowski approbowanym został przez Królewskie Ministerium instrukcyi duchowney i spraw lekarskich na Aptekarza w Środzie.
Poznań dnia 23. Lutego 1818.

Nr 15 z 1818 r.
Władze powiatu.

Najjaśniejszy Król raczył rozkazać podzielenie Departamentu Poznańskiego na siedemnaście Powiatów. Nazwiska ich i Urzędników przy nowych Władzach Radczo – Ziemiańskich ustanowionych, podaiemy tu do zawiadomienia interesowaney w tem Publiczności.

16) Do Powiatu Srzodzkiego: Radzcą Ziemiań. postawiony tam w teyże własności tymczasowo były Podprefekt Urodz. Stoss, a Sekretarzem Powiat. będący tamże na tey posadzie Pan Krause.

Nr. 32 z 1825 r.
Akuszerki
Nazwiska akuszerek pracujących w powiecie średzkim opublikowane w Dzienniku Urzędowym Nr 32. z 1825 r.

Bez nazwy 5

1. Antonina Szymanowska – Środa
2. Zofia Niedbalska –  Nekla
3. Barbara Kolaczyńska –  Kostrzyn
4. Joanna Kleber – Braunsforth –  Pobiedziska
5. Krystyna Lange – Zaniemyśl
6. Weronika Grochowska – Środa
7. Elżbieta[?] Ewald – Biskupice

Copyrighted Image