Goździewscy.

02-11-2014

Skocz do ostatniego uzupełnienia

Goździewscy herbu Wieniawa z Goździ.

 

Drzewo Mateusza
Przodkowie Mateusza Goździewskiego i Zuzanny Boińskiej.

Nazwisko Goździewski w średzkich księgach metrykalnych pojawia się pierwszy raz w księdze ślubów w 1817 r. W Środzie nosił je Mateusz von Goździewski, zmarły dnia 17 lutego 1855 r.[1] pochowany w I kwaterze średzkiego cmentarza przy głównej alei. Mateusz był szlachcicem pochodzącym z Goździ na Mazowszu. Urodził się w miejscowości Goździa należącej do parafii Zielona niedaleko Ciechanowa, (wg. inskrypcji nagrobnej z informacją o przeżytych latach), był to rok 1782. Jego rodzicami byli Stanisław i Katarzyna z Kołakowskich Goździewscy. Nie znany jest bliżej los tej rodziny, ani powód przybycia Mateusza Goździewskiego do Wielkopolski. Prawdopodobnym jest natomiast to, że przybył tutaj w 1807 r. z wojskami gen. Jana Henryka Dąbrowskiego lub też, mógł tu znaleźć się dopiero około 1813 roku, uciekając przed ewentualnymi represjami ze strony Rosjan, którzy ścigali wracające spod Moskwy resztki Wielkiej Armii Napoleona. Niestety na żadną z tych hipotez nie ma dowodu.
Swoje losy związał ze Środą wstępując dnia 08 lipca 1817 r. w związek małżeński z Zuzanną z Boinskich[2]. Zuzanna była córką Antoniego Boińskiego (1764-1830) i jego żony Józefy z Długołęckich (1779-1808), pochodzącej ze Śremu. Ród Boińskich należał wówczas do „elity” miasta Środa, z racji pełnionych przez członków tej rodziny wielu ważnych funkcji pomimo tego, że pochodzili oni z Opalenicy i gościli w Środzie stosunkowo niedługo. Zarówno Antoni jak i jego brat, Wojciech (1753-1828), w krótkim czasie po przybyciu zostali rajcami średzkimi. Wojciech pełnił również przez kilka lat funkcję burmistrza. Zuzanna, wychodząc za Mateusza, nie miała skończonych 16 lat, bowiem urodziła się 13 sierpnia 1801 roku w Środzie.
W niecały rok po ślubie dnia 09 czerwca 1818 r. na świat przyszedł ich pierwszy, i jak się okazało jedyny syn, Nikodem Antoni[3], bowiem Zuzanna z Boińskich Goździewska zmarła cztery miesiące po urodzeniu syna[4]. Goździewscy byli dzierżawcami folwarku miejskiego Budziaki.
Po przedwczesnej śmierci matki, wychowaniem małego Nikosia zajęła się siostra zmarłej Zuzanny – Marcjanna z Boińskich Laskowska ( 1807-1873), później żona Jana Wincentego Laskowskiego ( 1809-1880).

Po upływie półtora roku od śmierci pierwszej żony, Mateusz von Goździewski dnia 21 czerwca 1820 r. wstąpił w drugi związek małżeński z Katarzyną Domagalskią[5], córką Józefa i Petronelli z Czyżewskich, zamieszkałych w Babinie.
Małżeństwo to okazało się być bardzo licznym w potomstwo, ponieważ Mateusz z Katarzyną doczekali się dziewięciorga dzieci:

 • Emilia (ur. 12 września 1822, zm. 30 października 1823, Środa);
 • Maria (ur. 21 września 1823, zm. 27 listopada 1824, Środa);
 • Ludwik (ur. 20 sierpnia 1826, zm. 10 lipca 1833, Środa);
 • Waleria (ur. 19 lipca 1829), żona Hipolita Stodołkiewicza;
 • Teodozja (ur. 18 stycznia 1831, zm. 3 maja 1831, Środa);
 • Bogusława (ur. 23 września 1835), żona Jana Hoffmana;
 • Emilia (ur. 13 lutego 1836, zm. 5 września 1900, Środa);
 • Małgorzata Ludwika (ur. 8 maja 1839, Środa, zm. 26 listopada 1929, Morawsko), żona Karola Widelickiego;
 • Maria (ur. 19 stycznia 1844), żona Edmunda Chruszczyńskiego.

Dorastającego Nikodema pomagał ojcu wychowywać także brat pierwszej żony Zuzanny – księdz Piotr Boiński (1804-1846), będący w tym czasie proboszczem w Rąbiniu, a następnie dziekanem w Ujściu.

Gazeta Wielkiego Xiestwa Poznanskiego 1836.04.29 Nr99
Informacja o mianowaniu Mateusza Goździewskiego na radzcę miejskiego. Żródło: Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1836.04.29 Nr 99

Dzięki opiece ojca i rodzeństwa matki, Nikodem odebrał bardzo dobre wykształcenie. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Edukacja w tej placówce pozwoliła mu nawiązać kontakty z późniejszymi aktywnymi społecznikami z Wielkopolski – Hipolitem Cegielskim, Maksymilianem Jackowskim, Marcelim Mottym czy Władysławem Niegolewskim. W tym czasie jego ojciec Mateusz Goździewski został m.in. rajcą miejskim[6]. Po ukończeniu Gimnazjum i powrocie do domu, Nikodem ożenił się z Marianną z Laskowskich (1820-1897), córką Antoniego (1785-1850) i Marianny z Neymanów (1787-1858)[7].

Od momentu ukończenia nauki i założenia rodziny przez Nikodema Goździewskiego, zaczyna się jego działalność społecznika, organizatora i zarządcy rodzinnego majątku, który składał się z działek o numerach 239, 240 i 241, bowiem te grunty należały do jego ojca. Sam Nikodem jako swoją własność posiadał działki o numerach 203 i 247. Analizując reces uwłaszczeniowy Środy i dołączony doń plan miasta z oznaczeniem właścicieli gruntów możemy przypuszczać, iż nieruchomości te wniosła jako wiano jego małżonka, Marianna z Laskowskich, bowiem w pobliżu tychże gruntów istnieje sporo działek podpisanych nazwiskiem Laskowski. Na podstawie map sporządzonych do recesu uwłaszczeniowego w pierwszej połowie XIX w., możemy zlokalizować w Środzie miejsca, które dawniej należały do tej rodziny. Są to m. in. następujące tereny:

 • pas między dzisiejszymi ulicami Lipową i Wiosny Ludów (za Gimnazjum Nr 1 i Skwer Powstańców Wielkopolskich) – własność Wincentego Laskowskiego i jego żony, Marcjanny z Boińskich;
 • kamienica przy Starym Rynku 1 – własność Józefa Laskowskiego;
 • ziemie, na których znajdują się bloki między Szkołą Podstawową nr 3 i ulicą Poselską – własność Tomasza Laskowskiego;
 • prosty pas opierający się na liniach wytyczonych przez osie ulic: Paderewskiego oraz Kilińskiego i Kosynierów (od Piłsudskiego do Akacjowej).

Sumując powierzchnię tych i kilku innych mniejszych gruntów odkrywamy, iż Laskowscy byli w posiadaniu około ¼ gruntów położonych w dzisiejszych granicach. Obok nich porównywalny areał ziem posiadali tylko Mateusz i Nikodem Goździewscy[8].

Drzewo Nikodema
Przodkowie Nikodema Goździewskiego i Marianny Laskowskiej.
 • Powróćmy jednak małżeństwa Nikodema i Marianny z Laskowskich Goździewskich, bowiem 1 września 1844 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, której nadano imię Zuzanna (1844-1914)  po zmarłej bardzo młodo babce. Została ochrzczona w dniu 21 października dwoma imionami Zuzanna Maria, a chrztu św. udzielił ks. Marceli Weyhan. Chrzestnymi byli zgodnie z ówczesną tradycją dziadkowie: Mateusz Goździewski i Marianna Laskowska. Jej pierwszym mężem w 1865 r. został niejaki Antoni Oberfeld[9] (1835-1869) z Libartowa koło Kostrzyna. Po jego śmierci w 1870 r. ponownie wyszła za mąż za Józefa Jaraczewskiego (ur. 1840, zm. 12 grudnia 1910, Poznań), właściciela Głuchowa koło Poznania[10].
 • Kolejne dziecko przyszło na świat dwa lata później, jednak zmarło zaraz po narodzinach, nie zdążywszy zostać ochrzczonym dnia 04.10.1846[11].
 • Następnym dzieckiem z tego związku była Wanda (1847-1913), urodzona 14 listopada 1847 roku. Została ochrzczona przez ks. Kegla dnia 30 grudnia i otrzymała na chrzcie trzy imiona : Wanda, Jadwiga, Elżbieta a chrzestnymi byli Antoni Laskowski i Maria Laskowska.  Dnia 08.07.1874 r. wstąpiła w związek małżeński z kupcem Władysławem Radziejewskim[12], potomkiem zubożałych szlachciców[13].
  Pozostałe dzieci z tego związku to:
 • Dziennik Poznanski 1885.02.15 R.27 nr37
  Informacja prasowa o ślubie Stanisława Goździewskiego i Stanisławy Berskiej. Źródło: Dziennik Poznański 1885.02.15 R.27 nr 37

  Stanisław Antoni  (1850-1919)– takie imiona otrzymał na chrzcie św. urodził się dnia 21 maja 1850 r.  Został ochrzczony dnia 08 lipca, a sakramentu udzielił ks. Kegel. Do chrztu trzymali jak się później okazuje jedynego potomka Nikodema w linii męskiej Stanisław Długołęcki i Franciszka Anyszkiewicz. Posiadał majętność ziemską w Złoczewie. W dniu 31 stycznia 1885 w Drohobyczu pod Lwowem zawarł związek małżeński z panną Stanisławą Berską, córką inżyniera Adama i Stanisławy z Wierzbickich.[14]

  Kurier Poznanski 1919.08.14 R.14 nr 186
  Nekrolog Stanisława Goździewskiego zm. we Lwowie. Źródło: Kurier Poznański 1919.08.14 R.14 nr 186[14]

 Później osiadł we Lwowie, gdzie zmarł dnia 03.08.1919 r.

 

 

 

 

 

 

 • Jadwiga Teodora (1852-1931), urodziła się dnia 07 kwietnia 1852 r., ochrzczoną została przez ks. Kegla dnia 01 sierpnia a chrzestnymi byli Tomasz Laskowski ze Środy i Józefa Długołęcka ze Śremu. W dniu 13 kwietnia 1873 r. poślubiła Bronisława Duszyńskiego z Bąkowa par. Pieranie k/Inowrocławia, właściciela wsi rycerskiej Czachurki. Ślubu udzielił ks. Maxymilian Różycki z Broniszewic w asyście ks. Ignacego Knasta. Pierwsze dziecko Duszyńskich – córka Bronisława urodziła się w Bąkowie, kolejne dzieci przyszły na świat w Staniszewie, co świadczy, że rodzina osiadła w powiecie średzkim.13.04.1873 r.[15]

  Kurier Poznanski 1927.10.10 R.22 nr462
  Nekrolog Bronisława Duszyńskiego. Źródło: Kurier Poznański 1927.10.10 R.22 nr462
 • Helena (1854-1931). Helena Karolina urodziła się dnia 28 stycznia 1854 r. a chrzest św. przyjęła z rąk ks. Weyhana dnia 22 lutego. Chrzestnymi byli Wincenty Laskowski i Konstancja Iwińska. Helena otrzymała wykształcenie muzyczne.
  Dziennik Poznanski 1882.07.06 R.24 nr151
  Doniesienie prasowe o ukończeniu nauki w konserwatorium muzycznym przez Helenę Goździewską. Źródło: Dziennik Poznański 1882.07.06 R.24 nr 151

  Dziennik Poznanski 1888.09.29 R.30 nr224
  Notka prasowa zawiadamiająca o ślubie Józefa Głębockiego z Heleną Goździewską. Źródło: Dziennik Poznański 1888.09.29 R.30 nr224

 

 

Dnia 28.09.1888 w Poznaniu poślubiła Józefa Głębockiego[16].Józef Głębocki urodził się 17.03.1856 w Czerlejnie. Rodzicami jego byli Jan i Wiktoria z Żórawskich. Nauki pobierał w Gimnazium św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a po zdaniu matury kontynuował studia we Wrocławiu. Po zakończeniu edukacji wrócił do rodzinnego Czerlejna, które z czasem sprzedał Polakowi, przenosząc się do Kórnika. Był posłem do sejmy pruskiego a także członkiem parlamentu niemieckiego. Wielki patriota. Publikował w Dzienniku Poznańskim i Kurierze Poznańskim. [21]

Kurier Poznanski 1931.09.05 R.26 nr 406
Nekrolog Heleny Głębockiej. Źródło: Kurier Poznański 1931.09.05 R.26 nr 406

 

 • Kazimiera (1856-1879). Urodziła się 28 stycznia 1856 r.[17] Sakramentu chrztu udzielił ks. Weyhan, a rodzicami chrzestnymi byli Piotr Laskowski – kandydat na lekarza ze Środy i Józefa Długołęcka ze Śremu. Zmarła mając 23 lata dnia 04 marca 1879 r.
  Dziennik Poznanski 1879.03.06 R.21 nr54
  Nekrolog przedwcześnie zmarłej Kazimiery Goździewskiej. Źródło: Dziennik Poznański 1879.03.06 R.21 nr54

   

Nikodem Gozdziewski_1818-1883

Obok udanego pożycia małżeńskiego Nikodema i Marianny rośnie jego pozycja i reputacja w mieście. Poprzez swą prace, dobre zarządzanie i gospodarowanie wciąż powiększał odziedziczony majątek. Zasłynął na niwie rolnictwa, jako bardzo dobry hodowca i propagator uprawy buraków cukrowych. Nie stronił od prac publicznych i na rzecz społeczeństwa, które za wzorową postawę i prawy charakter obdarzyło go wielkim zaufaniem wybierając wielokrotnie, jako delegata na sejm dzielnicowy w Poznaniu, gdzie zajmował się domami opiekuńczymi, jak również do sejmiku powiatowego. W czasie, kiedy pruski zaborca, wszystkimi możliwymi sposobami zabiegał o to, aby ważne urzędowe stanowiska obsadzone były przez Niemców, Nikodem Goździewski ponad 40 lat reprezentował i bronił interesów polskiego społeczeństwa zasiadając w Radzie Miejskiej miasta Środy. Przez okres prawie 40 lat pełnił funkcję prowizora w Dozorze Kościelnym, a następnie został prezesem Zarządu Kościelnego[18]. Współpracował zapewne z ks. Augustynem Szamarzewskim, kiedy to za jego staraniem dokonano na początku drugiej połowy XIX wieku znacznego powiększenia obszaru średzkiego cmentarza w kierunku na Neklę. Wówczas też zostało zbudowane ogrodzenie, którego pozostałości w postaci czerwonego muru znajdują się we wschodniej części cmentarza, w miejscu, gdzie do maja 1998 roku stał grobowiec rodziny Goździewskich.

Goniec Wielkopolski 1880_03-11 nr 58
Anons prasowy. Źródło: Goniec Wielkopolski 1880_03-11 nr 58

Udzielał się jako członek w Towarzystwie Naukowej Pomocy dla Młodzieży w Wielkim Księstwie Poznańskim, był również ofiarodawcą datków na odbudowy kościołów. Zapewne czynnie działał wraz z ks. Augustynem Szamarzewskim w opracowywaniu ustaw i założeniu Kasy Oszczędności i Pożyczki Towarzystwa Rzemieślniczego pod Opieką św. Józefa, zasiadając w roku 1868 w pierwszym zarządzie, kiedy to kasa została spółką[19], w którym pracował do dnia śmierci tj. 16.01.1883 roku[20].

Dziennik Poznanski 1883.01.17 R.25 nr12
Nekrolog zawiadamiający o śmierci Nikodema Goździewskiego nadany przez rodzinę. Źródło: Dziennik Poznański 1883.01.17 R.25 nr12

 

 

 

Dziennik Poznanski 1883.01.19 R.25 nr14 1
Nekrolog Magistratu i Rady Miejskiej w Środzie. Źródło: Dziennik Poznański 1883.01.19 R.25 nr14 1

Wspomnienie pośmiertne zamieszczone w Dzienniku Poznańskim 1883.02.07 R. 25 nr 29.

„(S) Z Środy. (Spóźnione) W dniu 20 zm. Odbył się w Środzie pogrzeb ś. P. powszechnie szanowanego obywatela Nikodema Goździewskiego przy licznym udziale publiczności.

Dziennik Poznanski 1883.02.07 R.25 nr29
Wspomnienie pośmiertne o śp. Nikodemie Goździewskim. Źródło: Dziennik Poznański 1883.02.07 R.25 nr29

Ś. p. N. G. urodził się w Środzie z Mateusza pochodzącego z Mazowsza, wsi dziedzicznej Goździe, i Zuzanny z Boińskich, która dając życie śp. Nikodemowi umarła. Wychowaniem jego zajmowała się siostra jej z Boińskich Laskowska, matrona wysokich cnót i zalet, a później brat jej ks. Dziekan Boiński z Uścia, kapłan czcigodny, pomagał ojcu w wychowaniu młodzieńca. – Po ukończeniu szkół w gimnazjum św. Maryi Magdaleny w Poznaniu ożenił się z Maryą z Laskowskich i objął spuściznę po ojcu swym, w której pracował gorliwie do końca życia, nie uchylając się przytem od spraw publicznych, którym oddał się z całem poświęceniem. Nie było towarzystwa i kółka pożytecznego, w któremby nie brał udziału. Blisko 40 lat był prowizorem a potem w zarządzie kościoła, był członkiem i przewodniczącym rady miejskiej, na sejm prowincjonalny ciągle go ponownie wybierano, również na sejmiki powiatowe i do różnych deputacyi. Spółki pożyczkowej był jednym z założycieli i podpór. Codziennie poświęcał kilka godzin sprawom tej spółki. W sprawach naukowej pomocy brał czynny udział.
Nie mówimy już o tem, czem był w swej rodzinie, mówimy tylko o życiu obywatelskim – a było ono rzeczywiście wzorem, odpowiedział zupełnie stanowisku jakie mu los wyznaczył i jakie sobie pracą i cnotą zdobył i wyrobił. Słusznie też kaznodzieja pogrzebowy ks. Lic. Jaskólski na tle życia śp. G. wykazał, jak go wszyscy naśladować powinni, jak był wzorem obywatela nauką i wykształceniem, cnotami i wiarą, życiem bogobojnym czystością obyczajów, pracą i oszczędnością rozumu nie wykluczającą gościnności i ofiarności, chroniącej się zbytków i poświęceniem.
Wzorem też był mianowicie śp. G. w tem, że trzymał ojcowiznę w silnej dłoni, owszem powiększał takową.
Nie tylko też w licznej i czcigodnej rodzinie żal wielki ogarnął wszystkich po jego śmierci , lecz wszyscy, którzy go znali, swoi, Niemcy i żydzi, urzędnicy i inni dali dowody smutku z powodu jego śmierci.
Oby miał śp. Nikodem jak najwięcej naśladowników, a stósunki rodzin i narodu naszego byłyby zabezpieczone. Niech pamięć jego nie zginie a na wieczność będzie wzorem! – Bóg niech mu wynagrodzi żywot jego !.”

Po śmierci męża, wdowa Marianna z Laskowskich Goździewska przeniosła się do najstarszej córki Zuzanny, która wraz z mężem posiadała wówczas podpoznański majątek Głuchowo ( Głóchów).

Dziennik Poznanski 1888 r
Informacja prasowa o nabyciu Budziaków przez Duszyńskich. Źródło: Dziennik Poznański Nr 51 z 1884 r.

W 1884 r. Dziennik Poznański Nr 51 zamieścił informację, że „folwark w Środzie po śp. Nikodemie Goździewskim nabył p. Bronisław Duszyński, właściciel wsi rycerskiej z Czachurek”. Bronisław Duszyński był zięciem ś. p. Nikodema Goździewskiego, mężem córki Jadwigi.

Mleczarnia 1910 r
Jadwiga Duszyńska wraz z mężem Bronisławem pobudowali na terenie wówczas należącym do Budziaków mleczarnię. Źródło : Zbiory prywatne P. Cezarego Jakubiaka.

Duszyńscy latach 1884//1885 pobudowali na terenie Budziaków zakład mleczarski, który w 1906 został odkupiony przez Spółdzielnię Mleczarską. Dotychczas udało się ustalić, iż Bronisław i Jadwiga z Goździewskich Duszyńscy mieli trójkę dzieci: Bronisławę, Halinę i Tadeusza. Bronisława Duszyńska, dnia 07-11-1892 r. w USC Konarzewo zawarła związek małżeński z dr Narcyzem Liebekiem, synem Wawrzyna i Marianny z Kąsinowskich – późniejszym Burmistrzem Środy. Potomkowie Liebeków jeszcze do niedawna zamieszkiwali w Środzie Wlkp.

W tymże też roku (1892), Duszyńscy podejmują decyzję o sprzedaży Budziaków, które chętnie chcieli nabyć Niemcy.

Do takiego obrotu sprawy własnościowej Budziaków nie dopuszcza matka Duszyńskiej – Maria z Laskowskich Goździewska i siostra Duszyńskiej – Zuzanna z Goździewskich Jaraczewska z mężem Józefem. Jaraczewscy byli bezpotomnym małżeństwem, zachowując w sercach ogromny patriotyzm wyniesiony z domów rodzinnych.

Kolejno nabywają one od Duszyńskich rodzinną posiadłość, chroniąc ją tym sposobem od przejścia w ręce niemieckich zaborców. W roku 1897 umiera Marianna z Laskowskich Goździewska – żona Nikodema, a w 1910 Józef Jaraczewski.

Dziennik Poznanski 1897.02.10 R.39 nr32
Nekrolog Marianny z Laskowskich Goździewskiej, żony Nikodema Goździewskiego. Źródło: Dziennik Poznański 1897.02.10 R.39 nr32
Dziennik Poznanski 1910.12.14 R.52 nr285
Nekrolog Józefa Jaraczewskiego. Źródło: Dziennik Poznański 1910.12.14 R.52 nr285

 

 

 

 

 

 

Dziennik Poznanski 1911.03.04 R.53 nr52
Informacja o woli Józefa Jaraczewskiego dot. posiadania Budziaków. Źródło: Dziennik Poznański 1911.03.04 R.53 nr52

Zgodnie z wolą męża, Zuzanna Jaraczewska przekazuje rodzinny majątek  najstarszej prawnuczce Mateusza Goździewskiego i wnuczce Nikodema Goździewskiego – Bronisławie Liebekowej.

Dziennik Poznanski 1914.10.13 R.56 nr235
Nekrolog Zuzanny Jaraczewskiej z d. Goździewskiej. Źródło: Dziennik Poznański 1914.10.13 R.56 nr235
Dziennik Poznanski 1915.10.10 R.57 nr233
Anons o Mszy Św. rocznicowej. Źródło: Dziennik Poznański 1915.10.10 R.57 nr233

Po śmierci darczyńców Liebekowie podejmyja decyzje o sprzedaży rodzinnego majątku. Aktu tego dokonują w 1919 r. i odtąd właścicielem  majątku Budziaki zostaje Feliks z Oleksowa Gniewosz, a po jego śmierci, żona Marianna z Zamoyskich Gniewoszowa.

Losy wielu członków rodziny Goździewskich wiążą się ściśle z historią folwarku Budziaki. Przez ponad 100 lat potomkowie Mateusza Goździewskiego z pełnym poświęceniem pracowali nad rozwojem rodzinnej majętności, która ostatecznie w 1919 r. przeszła w obce ręce. Zapisy w księdze gruntowej Budziaków, potwierdzają powyższe informacje o właścicielach tego majątku, wymieniając kolejno:

 • jako pierwszego – Mateusza Goździewskiego i jego żonę Katarzynę z Domagalskich,
 • Nikodema i Mariannę z Laskowskich v. Goździewskich (wrzesień 1848 r.),
 • Jadwigę Teodorę z v. Goździewskich v. Duszyńską z Czachurek (luty 1884 r.),
 • Mariannę v. Goździewską z d. Laskowską z Głuchowa pow. Poznań ( maj 1892 r.),
 • Zuzannę v. Jaraczewską z d. v. Goździewską z Głuchowa (lipiec 1892 r.),
 • Bronisławę Liebek z d. v. Duszyńską (luty 1911 r.),
 • Feliksa z Oleksowa Gniewosza – właściciela ziemskiego w Lwowie, Środa, (grudzień 1919 r.)
 • wdowę Marię z Zamoyskich Gniewoszową ze Środy (marzec 1937 r.)

Wracając do miejsca spoczynku członków tej zacnej średzkiej rodziny na cmentarzu w Środzie, trudno pogodzić się z dzisiejszym jego wyglądem. Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, krypta jest wypełniona kilkoma trumnami. Spoczywa w niej rodzina, – zasłużony mieszkaniec miasta Środy ze swoimi najbliższymi. To jej członkowie pielęgnowali polskość podczas zaboru pruskiego, pozostawili w Środzie wiele miejsc pracy, z których dziś w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, znajdują zatrudnienie mieszkańcy Środy Wlkp. i okolicy.

Jak dotychczas, nie doczekali się w żadnym współczesnym wydawnictwie wzmianki o ich losach.

Czy Nikodem Goździewski i jego potomkowie nie zasługują na pamięć w tym mieście?

Jak wyglądały a jak wyglądają groby Goździewskich czytaj tutaj.

 

2015-09-05 / 21:29:38

O szlacheckich korzeniach Mateusza Goździewskiego i jego potomnych, możemy się więcej dowiedzieć z
Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego tom VI.

W nim to na str. 367 czytamy:

„GOŹDZIEWSCY h. WIENIAWA z Goździ, w ziemi ciechanowskiej. Michał, Krzysztof, Andrzej i Jakób Goździewscy, a Adam i Andrzej ze Ślaz Goździewscy, podpisali z zie­mią ciechanowską, elekcyę Augusta II-go. Z nich Michał pozostawił czterech synów: Tomasza, Marcina, Macieja i Antoniego.  Marcin miał dwóch synów: Walentego i Pawła, a Antoni trzech : Stanisława, Kaspra v. Baltazara i Franciszka. Mar­cin z synami i Maciej, synowie Michała, stryjowie i Stani­sław, Kasper i Franciszek, synowie Antoniego, bratankowie, kwitowali 1757 r. Szczepankowskiego, z odbioru 200 fl., na­leżących zmarłemu bezdzietnie ich bratu i stryjowi Tomaszowi, a odstąpili 1769 r. 300 tynfów Łaguninie (Gr. Ciech. Perp. 129 f. 251 i 136 f. 328).
Antoni, syn Michała, ożeniony z Maryanną z Sosnowskich, córką Jana, któ­rej przyznał 1731 r. długu 120 fl. (Ibid. 117 f. 185), oprócz synów: Stanisława, Kaspra i Franciszka, miał jeszcze córki: Agnieszkę, żonę Jakóba Kozłowskiego, Małgorzatę i Maryannę. Bracia w imieniu swojem i sióstr, sprzedali 1762 r. Piotrowi Sosnowskiemu części swoje na Sosnowie – Radziejach i innych wsiach odziczone po matce. Stanisław i Franciszek wprowadzeni zostali do Goździów 1795 roku (Ibid. 131 f. 79 i 176 f. 103).
Stanisław, syn Antoniego, ur. 1739 r., zmarły w Goździach 1807 r. (Sepult. w Zielonej), zeznał 1765 roku zapis dożywocia z żoną, Katarzyną z Kołakow­skich, córką Adama (Ibid. 133 f. 129). Z synów jego znani mi są: Kajetan, żo­naty 1791 roku z Franciszką Goździewską, córką Aleksandra (Ibid. 172 f. 193) i Mateusz.

Ten ostatni przeniósł się do W. Ks Poznańskiego i osiadł w Środzie, gdzie zaślubił 1817 r. Zuzannę Boińską, córkę Antoniego i Józefy z Długołęckich i z niej pozostawił syna Nikodema Antoniego, ur. 1818 r. w Środzie, ożenionego tamże  1843 r. z Maryanną Laskowską, z której syn Stanisław Antoni, ur. w Środzie 1850 roku, zamieszkuje obecnie Galicyę.

Żyjący w połowie XVIII go wieku Wojciech Goździewski miał synów: Sta­nisława, Grzegorza, Marcina i Franciszka. Stanisław odstąpił 1786 r. Grzegorzo­wi 125 tynfów, a 1796 r. zastawił dwom drugim swoim braciom części swoje na Kołakach i Kwasach (Gr. Ciech. Perp. 164 f. 229 i 174 f. 299).”

2017.12.09

Drzewo genealogiczne rodziny Goździewskich h. Wieniawa z Goździ
(daty dzienne w dyspozycji administratora)

♂ Goździewski Michał (*1670 Goździa – +)
⚭ N.N.
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Goździewski Antoni (*1700 Goździa – +)
⚭ Goździewska Marianna /Sosnowska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Goździewski Stanisław (*1739 – +1807 Goździa)
⚭ Goździewska Katarzyna /Kołakowska/ (*~ 1750 – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♂ Goździewski Kajetan ( – +1829 /Zielona Ciechanowska/)
⚭ Goździewska Franciszka ( – +)
/∞/
2) ♂ Goździewski Mateusz (*1782 Goździa – +1855 Środa /Środa/)
⚭ #1 Goździewska Zuzanna /Boińska/ (*1801 Środa – +1818 Środa)
/∞ 1817 Środa/
⚭ #2 Goździewska Katarzyna /Domagalska/ (*1804 – +1875 Pniewy)
/∞ 1820 Środa/
Dzieci: 12

1) #1 ♂ Goździewski Nikodem (*1818 Środa – +1883 Środa /Środa/)
⚭ Goździewska Marianna Petronela /Laskowska/ (*1820 Środa – +1897 Głuchowo /Środa/)
/∞ 1843 Środa/
Dzieci: 7

1) ♀ Jaraczewska Zuzanna /Goździewska/ (*1844 Sroda – +1914 Poznań)
⚭ #1 Jaraczewski Józef Kalasanty (*1841 Dalewo pow. Śrem – +1910 Poznań Jeżyce)
/∞ 1870 Kostrzyn wpis 1/
⚭ #2 Oberfeld Antoni (*1835 – +)
/∞ 1865 Środa wpis 26/
2) ♀ Goździewski/a Nn (*1846 Środa – +1846 Środa)
3) ♀ Radziejewska Wanda Jadwiga elżbieta /Goździewska/ (*1847 Środa – +1913 Wrocław /Środa/)
⚭ Radziejewski Władysław Józef (*1842 Nowawieś par.Wronki – +1884 Truskawiec /Środa/)
/∞ 1874 Środa/
Dzieci: 3

1) ♀ Radziejewska Maria Władysława (*1875 Środa – +1911 Berlin /Środa/)
2) ♂ Radziejewski Stanisław Florian (*1876 Środa – +1918 Kraków)
3) ♂ Radziejewski Seweryn Kalikst Stefan (*1880 Środa – +~ 1943)
⚭ N.N.
/∞/

4) ♂ Goździewski Stanisław Antoni (*1850 Środa – +1918 Lwów /Lwów -Łyczaków cm. Orląt/)
⚭ Goździewska Stanisława /Berska/ (*1865 – +1937 Lwów /Lwów -Łyczaków cm. Orląt/)
/∞ 1885 Drohobycz-Galicja-Ukraina/
Dzieci: 2

1) ♂ Goździewski Stanisław Nikodem (*1886 Drohobycz-Galicja-Ukraina – +1940 Zamordowany w Katyniu)
⚭ Goździewska Wilhelmina /Tertil/ ( – +)
/∞/
2) ♂ Goździewski Władysław (*1887 Zawiśle pow.Złoczów/Ukraina – +)
⚭ Goździewska Zenoida /Rutkowska/ (*1899 Żytomierz /Ukraina – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Goździewska Jadwiga (*1922 Łuck /Ukraina – +1930 Poznań)
2) ♀ Goździewska Alicja (*1925 Łuck /Ukraina – +)
3) ♀ Goździewska Barbara Stanisława (*1929 Poznań – )

5) ♀ Duszyńska Jadwiga Teodora /Goździewska/ (*1852 Środa – +1919 Środa /Środa/)
⚭ Duszyński Bronisław (*1849 Bąkowo par. Pieranie pow.Inowrocław – +1927 Poznań /Szamotuły/)
/∞ 1873 Środa/
Dzieci: 3

1) ♀ Liebek Bronisława /Duszyńska/ (*1874 Bąkowo par. Pieranie pow. Inowrocław – +1945 Poznań)
⚭ Liebek Narcyz Mieczysław (*1863 Wymysłowo pow. Mogilno – +1946 Imielnik k/ Gniezna /ekshumacja – Poznań Junikowo/)
/∞ 1892 Konarzewo USC Nr 25/
Dzieci: 7

1) ♂ Liebek Bronisław Narcyz (*1896 Środa – +1972 Wieleń /Poznań Junikowo/)
⚭ Liebek Izabela /Długołęcka/ (*1901 Zajączkowo pow. Lubawa – +1989 Poznań /Poznań Junikowo/)
/∞/
2) ♀ Liebek Ewa Zuzanna Halina (*1897 Środa – +)
3) ♂ Liebek Juliusz Henryk (*1899 Środa – +)
⚭ Liebek Bogumiła /Kłosowska/ (*1908 pow. Szubin – +)
/∞ 1926/
Dzieci: 2

1) ♀ Liebek Jolanta Teresa (*1926 Poznań – +)
2) ♂ Liebek Konrad (*1929 Poznań – +2008 Środa Wlkp.)
⚭ Liebek Barbara /Fórmanek/ (*1932 Poznań – +2012 Poznań)
/∞/

4) ♀ Liebek Adamina Maria (*1901 Środa – +1903 Środa /Środa/)
5) ♀ Górnicka Maria Helena /Liebek/ (*1903 Środa – +1996 Poznań /Poznań Junikowo/)
⚭ Górnicki Feliks (*1884 Wiesbaden – +1940 Katyń)
/∞ 1926 USC Poznań/
Dzieci: 3

1) ♂ Górnicki Maurycy Górnicki (*1929 Poznań – +1996 Poznań /Poznań Miłostowo/)
2) ♀ Górnicka-Hładka Małgorzata /Górnicka/ (*1930 – +2014 Poznań /Poznań Junikowo/)
3) ♀ Kramarek Nn /Górnicka/ ( – )
⚭ Kramarek Stanisław (*1926 – +1980 Poznań /Poznań Górczyn/)
/∞/

6) ♀ Liebek Jolanta Urszula (*1904 Środa – +1919 Środa /Środa/)
7) ♀ Katyńska Janina Izabela Izabela /Liebek/ (*1904 Środa – +1972 Wolsztyn)
⚭ Katyński Maciej (*1905 Bieczyny [Biecz] k/Czempinia – +1952 Wolsztyn /Wolsztyn/)
/∞ 1938/
Dzieci: 2

1) ♀ Adamczak Nn /Katyńska/ ( – )
2) ♂ Katyński Nn ( – )

2) ♀ Szuster Halina Emilia /Duszyńska/ (*1876 Staniszewo – +1913 Warszawa /Warszawa/)
⚭ Szuster Józef Czesław (*1874 Warszawa – +)
/∞ 1899 USC Środa nr 46/
3) ♂ Duszyński Tadeusz Stanisław (*1877 Staniszewo – +)
⚭ Duszyńska Alina /Wulfart/ (*1878 Hamburg – +)
/∞/

6) ♀ Głębocka Helena Karolina /Goździewska/ (*1854 Środa – +1931 Poznań /Cm. Staro Marciński Poznań/)
⚭ Głębocki Józef (*1856 Psarskie pow. Śrem – +1903 Poznań /Poznań św. Marcin/)
/∞ 1888 Poznań św. Marcin/
7) ♀ Goździewska Kazimiera (*1856 Środa – +1879 Środa /Środa/)

2) #2 ♀ Goździewska Emilia (*1822 Środa – +1823 Środa)
3) #2 ♀ Goździewska Maria (*1823 Środa – +1824 Środa)
4) #2 ♂ Goździewski Józef (*1825 Środa – +1849 Środa)
5) #2 ♂ Goździewski Ludwik Jan (*1826 Środa – +1833 Środa)
6) #2 ♀ Stodołkiewicz Waleria Emilia /Goździewska/ (*1829 Środa – +)
⚭ Stodołkiewicz Hipolit (*1826 – +)
/∞ 1849 Środa/
Dzieci: 2

1) ♂ Stodołkiewicz Maciej (*1851 Środa – +1934)
⚭ Stodołkiewicz Magdalena /Stanowska/ (*1858 – +1917)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Stodołkiewicz Józef (*~ 1880 Sosnowiec – +1966 Sosnowiec /Sosnowiec al. Mireckiego/)
⚭ Stodołkiewicz Stefania /Sosieńska/ (*1882 – +1939 Sosnowiec /Sosnowiec al. Mireckiego/)
/∞ 1903 Sosnowiec par. WNMP/
Dzieci: 1

1) ♀ Domańska Henryka Maria /Stodołkiewicz/ (*1905 Niwka Sosnowiec – +1989 Sosnowiec)
⚭ Domański Edward Makrymilian (*1905 Czeladź – +1975 Sosnowiec /Sosnowiec/)
/∞ 1931 Sosnowiec/

2) ♂ Stodołkiewicz Teofil (*1852 Środa – +)

7) #2 ♀ Goździewska Teodozja (*1831 Środa – +1831 Środa)
8) #2 ♀ Kuklińska Bogusława /Goździewska pr.v.Hoffman/ (*1835 Środa – +1864 Poznań)
⚭ #1 Hoffman Jan (*1813 – +)
/∞ 1851 ŚRODA/
⚭ #2 Kukliński Wojciech ( – +1875 Poznań)
/∞ 1856 Środa/
Dzieci: 4

1) #2 ♀ Kuklińska Katarzyna (*1857 Poznań – +)
2) #2 ♂ Kukliński Piotr (*1862 Poznań – +1862 Poznań)
3) #2 ♂ Kukliński Jan (*1863 Poznań – +1863 Poznań)
4) #2 ♂ Kukliński Kazimierz (*1864 Poznań – +1865 Poznań)

9) #2 ♀ Goździewska Emilia Zofia (*1836 Środa – +1900 Środa /Środa/)
10) #2 ♀ Widelicka Małgorzata Ludwika /Goździewska/ (*1839 Środa – +1929 Morasko)
⚭ Widelicki Karol (*1836 Łęczyca par. Wiry – +1908 Środa)
/∞ 1858 Środa/
Dzieci: 12

1) ♂ Widelicki Stanisław (*1860 Annopole – +)
⚭ Widelicka Bronisława /Grzybowska/ (*1863 Czachurki – +)
/∞ 1890 Kłecko USC/
Dzieci: 2

1) ♂ Widelicki Mieczysław (*1890 Kłecko – +)
2) ♂ Widelicki Jan (*1892 Kłecko – +)

2) ♂ Widelicki Kazimierz Bolesław (*1861 Annopole – +)
3) ♀ Głogowska Jadwiga /Widelicka/ (*1862 Annopole – +)
⚭ Głogowski Dionizy (*1858 Jaksice – +)
/∞ 1894 Środa/
Dzieci: 2

1) ♂ Głogowski Tadeusz (*1895 Polska Wieś – +)
2) ♀ Głogowska Łucja (*1903 Żydowo – +)

4) ♂ Widelicki Ignacy (*1865 Annopole – +)
5) ♀ Owsianowska Pelagia /Widelicka/ (*1867 Słupia – +)
⚭ Owsianowski Andrzej (*1871 Pogorzela – +)
/∞ 1898 USC Środa/
6) ♀ Widelicka Józefa (*1869 Annopole – +)
7) ♂ Widelicki Walenty (*1871 Annopole – +)
8) ♀ Widelicka Zuzanna (*1873 Annopole – +1887 Środa)
9) ♀ Ciastowska Teodozja /Widelicka/ (*1875 Annopole – +)
⚭ Ciastowski Paweł Józef (*1875 Sarnowa pow. Rawicz – +)
/∞ 1900 USC Środa/
10) ♀ Cwojdzińska Joanna /Widelicka/ (*1877 Annopole – +)
⚭ Cwojdziński Antoni (*1877 Wyskoć pow. Kościan – +)
/∞ 1891 USC Środa/
Dzieci: 3

1) ♂ Cwojdziński Witold (*1902 Jarosławiec – +1972 Opalenica)
2) ♀ Cwojdzińska Izabela (*1903 Markowice – +)
3) ♀ Cwojdzińska Maria (*1907 Markowice – +2002 Poznań)

11) ♂ Widelicki Leon (*1879 Annopole – +)
⚭ Widelicka Helena /Szłapka/ (*1888 Kiełczewo – +)
/∞ 1910 USC Kościan/
12) ♂ Widelicki Tadeusz (*1882 Annopole – +1939 Kostrzyn)
⚭ Widelicka Maria Franciszka /Schmidt/ (*1887 Rąbiń – +1990 /Poznań Miłostowo/)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Grabarczyk Barbara /Widelicka/ (*1908 – +)
⚭ Grabarczyk Nn ( – +)
/∞/
2) ♂ ks. Widelicki  Marian (*1910 Szypłów – +1990 Poznań /Poznań Miłostowo/)
3) ♀ Buda Janina Julia /Widelicka/ (*1912 Szypłów – +)
⚭ Buda Maciej (*1905 – +)
/∞ 1946 Grodziszczko/
4) ♂ Widelicki Alfred Józef (*1914 Szypłów – +)
⚭ Widelicka Nn ( – )
/∞ 1944 Poznań/

11) #2 ♂ Goździewski/a Nn (*1842 Środa – +1842 Środa)
12) #2 ♀ Chruszczyńska Maria /Goździewska/ (*1844 Środa – +)
⚭ Chruszczyński Edmund (*1838 Poznań – +1910 Poznań)
/∞ 1862 Środa/
Dzieci: 3

1) ♂ Chruszczyński Kazimierz Władysław (*1863 Piotrowo par.Głuchowo wpis nr 102 – +)
2) ♀ Chruszczyńska Kazimiera Eleonora (*1878 Pniewy – +)
3) ♂ Chruszczyński Jan Tadeusz (*1886 Koszanowo k/Śmigla – +1886 Koszanowo)

Copyrighted Image