Hofman – Hoffman – Hoffmann

Jednym ze starych średzkich rodów są Hoffmanowie. Ich początki sięgają XVIII wieku.
Udało się ustalić, iż najstarszym zapisanym z nazwiska jest Wawrzyn Hoffmann. Wielu jego potomków spoczywa na średzkim cmentarzu.
Ze względu na brak materiałów z okolicznych miejscowości, nie podjęliśmy się powiązania wszystkich Hoffmanów z okolicy Środy.

WAWRZYN HOFFMANN (*1777 – +06-10-1847)

Linia prosta

Linia zstępna:
0.1 HOFFMANN WAWRZYN (* – +)
+HOFFMANN BARBARA /RUCIŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMANN TEOFIL (* – +) 1.1
2. HOFFMAN SYLWESTER (* – +) 1.2
3. HOFFMANN KACPER (* – +) 1.3
4. HOFFMANN WALENTY (* – +) 1.4
5. NOWICKA MAŁGORZATA /HOFFMAN/ (* – +) 1.5
6. HOFFMANN MARCIN (* – +) 1.6
7. JAKŚ MARIANNA /HOFFMANN/ (* – +) 1.7
8. HOFFMANN LUDWIK (* – +) 1.8
+HOFFMANN ZOFIA /KOKOCIŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. KERBLEWSKA JULIANNA /HOFFMANN/ (* – +) 1.9
2. ŚMIŚNIEWICZ JADWIGA /HOFFMANN/ (* – +) 1.10
3. HOFFMANN MARIANNA (* – +) 1.11

Pokolenie: 1
1.1 HOFFMANN TEOFIL (* – +)
+HOFFMANN AGNIESZKA /NIEMCZEWSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMANN MICHAŁ (* – +) 2.1
1.2 HOFFMAN SYLWESTER (* – +)
+HOFFMAN BALBINA /JEWASIŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMAN ANTONI (* – +) 2.2
2. HOFFMAN JÓZEFA (* – +) 2.3
3. HOFFMAN PRAKSEDA (* – +) 2.4
4. HOFFMAN SYLWESTER (* – +) 2.5
5. HOFFMAN TEOFIL (* – +) 2.6
6. HOFFMAN FRANCISZEK (* – +) 2.7
7. HOFFMAN MARIANNA (* – +) 2.8
8. HOFFMAN TOMASZ (* – +) 2.9
9. GNIOTCZYŃSKA WIKTORIA /HOFFMAN/ (* – +) 2.10
1.3 HOFFMANN KACPER (* – +)
+HOFFMANN AGNIESZKA /MANICKA PR.V. KLAMROWSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMANN WINCENTY (* – +) 2.11
2. GABRYELEWICZ ANASTAZJA /HOFFMANN/ (* – +) 2.12
3. GABRYELEWICZ ROZALIA /HOFFMANN/ (* – +) 2.13
4. HOFFMANN MARIA (* – +) 2.14
1.4 HOFFMANN WALENTY (* – +)
1.5 NOWICKA MAŁGORZATA /HOFFMAN/ (* – +)
+BOGULIŃSKI WOJCIECH (* – +)
Małżeństwo:
1. LEWANDOWSKA BARBARA /BOGULIŃSKA/ (* – +) 2.15
2. LEWANDOWSKA BALBINA /BOGULIŃSKA/ (* – +) 2.16
3. FIEDLER JÓZEFA /BOGULIŃSKA/ (* – +) 2.17
4. BOGULIŃSKA FLORENTYNA (* – +) 2.18
5. BOGULIŃSKA PELAGIA (* – +) 2.19
+NOWICKI JAN (* – +)
Małżeństwo:
1. NOWICKI (* – +) 2.20
2. NOWICKI WŁADYSŁAW (* – +) 2.21
3. NOWICKI JÓZEF (* – +) 2.22
1.6 HOFFMANN MARCIN (* – +)
+HOFFMANN MARIANNA /OTTOMAŃCZYK/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMANN JÓZEF (* – +) 2.23
2. HOFFMANN NIKODEM (* – +) 2.24
3. TRAWIŃSKA CECYLIA /HOFFMANN/ (* – +) 2.25
4. KRASKA MARIANNA /HOFFMANN/ (* – +) 2.26
5. OPŁOCZYŃSKA KATARZYNA /HOFFMANN/ (* – +) 2.27
6. HOFFMANN STANISŁAWA (* – +) 2.28
7. HOFFMANN LUDWIK (* – +) 2.29
1.7 JAKŚ MARIANNA /HOFFMANN/ (* – +)
+JAKŚ ANDRZEJ (* – +)
Małżeństwo:
1. JAKŚ MIKOŁAJ (* – +) 2.30
2. DOBRZAŃSKA PRAXEDA /JAKS/ (* – +) 2.31
3. JAKŚ JÓZEF (* – +) 2.32
4. JAKŚ MAGDALENA (* – +) 2.33
5. JAKŚ TOMASZ (* – +) 2.34
6. JAKŚ TEODOZJA (* – +) 2.35
7. JAKŚ FRANCISZEK (* – +) 2.36
8. ZIMNA (ZYMNA) PELAGIA /JAKŚ/ (* – +) 2.37
9. JAKŚ APOLONIA (* – +) 2.38
1.8 HOFFMANN LUDWIK (* – +)
1.9 KERBLEWSKA JULIANNA /HOFFMANN/ (* – +)
+KERBLEWSKI JULIAN (* – +)
Małżeństwo:
1.10 ŚMIŚNIEWICZ JADWIGA /HOFFMANN/ (* – +)
+ŚMIŚNIEWICZ ANTONI (* – +)
Małżeństwo:
1. ŚMIŚNIEWICZ ROMAN (* – +) 2.39
2. ŚMIŚNIEWICZ ZOFIA (* – +) 2.40
1.11 HOFFMANN MARIANNA (* – +)

Pokolenie: 2
2.1 HOFFMANN MICHAŁ (* – +)
2.2 HOFFMAN ANTONI (* – +)
Małżeństwo
2.3 HOFFMAN JÓZEFA (* – +)
2.4 HOFFMAN PRAKSEDA (* – +)
2.5 HOFFMAN SYLWESTER (* – +)
2.6 HOFFMAN TEOFIL (* – +)
+HOFFMAN NEPOMUCENA /VOYT/ (* – +)
Małżeństwo:
+HOFFMAN KATARZYNA /NOWICKA/ (* – +)
Małżeństwo:
2.7 HOFFMAN FRANCISZEK (* – +)
+HOFFMAN MARIANNA /LIPIŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
+HOFFMAN STANISŁAWA /STEMPOCKA/ (* – +)
Małżeństwo:
2.8 HOFFMAN MARIANNA (* – +)
2.9 HOFFMAN TOMASZ (* – +)
+OLCHT CECYLIA /MACIEJEWSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. HOFFMAN WŁADYSŁAW (* – +) 3.1
2. HOFFMAN WIKTORIA (* – +) 3.2
3. HOFFMAN STANISŁAW (* – +) 3.3
2.10 GNIOTCZYŃSKA WIKTORIA /HOFFMAN/ (* – +)
+MACIEJEWSKI MARCELI (* – +)
Małżeństwo:
2.11 HOFFMANN WINCENTY (* – +)
2.12 GABRYELEWICZ ANASTAZJA /HOFFMANN/ (* – +)
+GABRYELEWICZ WINCENTY (* – +)
Małżeństwo:
1. GABRYELEWICZ CZESŁAW (* – +) 3.4
2.13 GABRYELEWICZ ROZALIA /HOFFMANN/ (* – +)
+GABRYELEWICZ JAN (* – +)
Małżeństwo:
2.14 HOFFMANN MARIA (* – +)
2.15 LEWANDOWSKA BARBARA /BOGULIŃSKA/ (* – +)
+LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW (* – +)
Małżeństwo:
2.16 LEWANDOWSKA BALBINA /BOGULIŃSKA/ (* – +)
+LEWANDOWSKI WOJCIECH (* – +)
Małżeństwo:
2.17 FIEDLER JÓZEFA /BOGULIŃSKA/ (* – +)
+FIEDLER JÓZEF (* – +)
Małżeństwo:
2.18 BOGULIŃSKA FLORENTYNA (* – +)
2.19 BOGULIŃSKA PELAGIA (* – +)
2.20 NOWICKI (* – +)
2.21 NOWICKI WŁADYSŁAW (* – +)
2.22 NOWICKI JÓZEF (* – +)
2.23 HOFFMANN JÓZEF (* – +)
+HOFFMANN SEWERYNA /HERMANN/ (* – +)
Małżeństwo:
2.24 HOFFMANN NIKODEM (* – +)
+HOFFMANN PRAKSEDA /JARZĘBOWSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
2.25 TRAWIŃSKA CECYLIA /HOFFMANN/ (* – +)
+TRAWIŃSKI BARTŁOMIEJ (* – +)
Małżeństwo:
2.26 KRASKA MARIANNA /HOFFMANN/ (* – +)
+KRASKI JAN (* – +)
Małżeństwo:
2.27 OPŁOCZYŃSKA KATARZYNA /HOFFMANN/ (* – +)
+OPŁOCZYŃSKI KAZIMIERZ /OPŁOCZYNSKI/ (* – +)
Małżeństwo:
2.28 HOFFMANN STANISŁAWA (* – +)
2.29 HOFFMANN LUDWIK (* – +)
2.30 JAKŚ MIKOŁAJ (* – +)
+JAKŚ MAGDALENA /MACZYŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo
+JAKS ANTONINA /DOBRZAŃSKA/ (* – +)
Małżeństwo:
1. JAKS WIKTORIA (* – +) 3.5
2. JAKŚ WALENTY (* – +) 3.6
2.31 DOBRZAŃSKA PRAXEDA /JAKS/ (* – +)
+DOBRZAŃSKI MARCELI (* – +)
Małżeństwo:
1. DOBRZAŃSKA ANNA (* – +) 3.7
2. DOBRZAŃSKI MAKSYMILIAN (* – +) 3.8
3. DOBRZAŃSKA WIKTORIA (* – +) 3.9
4. DOBRZAŃSKA TEOFILA (* – +) 3.10
5. KUCHARSKA AGNIESZKA /DOBRZAŃSKA/ (* – +) 3.11
6. DOBRZAŃSKI KAZIMIERZ (* – +) 3.12
7. DZIKOWSKA MARIANNA /DOBRZAŃSKA/ (* – +) 3.13
8. HOFFMANN PELAGIA /DOBRZAŃSKA/ (* – +) 3.14
9. DOBRZAŃSKI JAN (* – +) 3.15
10. DOBRZAŃSKI FRANCISZEK (* – +) 3.16
11. DOBRZAŃSKI ANTONI (* – +) 3.17
2.32 JAKŚ JÓZEF (* – +)
2.33 JAKŚ MAGDALENA (* – +)
2.34 JAKŚ TOMASZ (* – +)
2.35 JAKŚ TEODOZJA (* – +)
2.36 JAKŚ FRANCISZEK (* – +)
2.37 ZIMNA (ZYMNA) PELAGIA /JAKŚ/ (* – +)
+ZIMNY WAWRZYN (* – +)
Małżeństwo:
1. ZIMNA JADWIGA (* – +) 3.18
2. ZIMNY STANISŁAW (* – +) 3.19
2.38 JAKŚ APOLONIA (* – +)
2.39 ŚMIŚNIEWICZ ROMAN (* – +)
2.40 ŚMIŚNIEWICZ ZOFIA (* – +)

Pokolenie: 3
3.1 HOFFMAN WŁADYSŁAW (* – +)
3.2 HOFFMAN WIKTORIA (* – +)
3.3 HOFFMAN STANISŁAW (* – +)
3.4 GABRYELEWICZ CZESŁAW (* – +)
3.5 JAKS WIKTORIA (* – +)
3.6 JAKŚ WALENTY (* – +)
+JAKŚ STANISŁAWA /URBANOWICZ/ (* – +)
Małżeństwo:
3.7 DOBRZAŃSKA ANNA (* – +)
3.8 DOBRZAŃSKI MAKSYMILIAN (* – +)
3.9 DOBRZAŃSKA WIKTORIA (* – +)
3.10 DOBRZAŃSKA TEOFILA (* – +)
3.11 KUCHARSKA AGNIESZKA /DOBRZAŃSKA/ (* – +)
+KUCHARSKI WALENTY (* – +)
Małżeństwo:
3.12 DOBRZAŃSKI KAZIMIERZ (* – +)
3.13 DZIKOWSKA MARIANNA /DOBRZAŃSKA/ (* – +)
+DZIKOWSKI PIOTR (* – +)
Małżeństwo:
3.14 HOFFMANN PELAGIA /DOBRZAŃSKA/ (* – +)
+HOFFMANN STEFAN /HOFMANN/ (* – )
Małżeństwo
1. HOFFMANN STANISŁAW (* – +) 4.1
2. HOFFMANN FLORIAN (* – +) 4.2
3. HOFFMANN TEODORA (* – +) 4.3
3.15 DOBRZAŃSKI JAN (* – +)
3.16 DOBRZAŃSKI FRANCISZEK (* – +)
3.17 DOBRZAŃSKI ANTONI (* – +)
3.18 ZIMNA JADWIGA (* – +)
3.19 ZIMNY STANISŁAW (* – +)

Pokolenie: 4
4.1 HOFFMANN STANISŁAW (* – +)
4.2 HOFFMANN FLORIAN (* – +)
4.3 HOFFMANN TEODORA (* – +)

Lista osób grupowanie według nazwiska rodowego

 BOGULIŃSKA
BOGULIŃSKI
DOBRZAŃSKA
DOBRZAŃSKI
DZIKOWSKI
FIEDLER
GABRYELEWICZ
HERMANN
HOFFMAN
HOFFMANN
HOFMANN
JAKS
JAKŚ
JARZĘBOWSKA
JEWASIŃSKA
KERBLEWSKI
KOKOCIŃSKA
KRASKI
KUCHARSKI
LEWANDOWSKI
LIPIŃSKA
MACIEJEWSKA
MACIEJEWSKI
MACZYŃSKA
MANICKA
NIEMCZEWSKA
NOWICKA
NOWICKI
OPŁOCZYNSKI
OTTOMAŃCZYK
RUCIŃSKA
STEMPOCKA
ŚMIŚNIEWICZ
TRAWIŃSKI
URBANOWICZ
VOYT
ZIMNA
ZIMNY

 

Copyrighted Image