Ksiądz Marcin Manicki.

Ks. Marcin Manicki
Ks. Marcin Manicki. Źródło: Domena publiczna PTPN.

Ks. MARCIN MANICKI – komendariusz parafii w Gieczu w czasie od 01.05.1899 r. do 29.07.1901 r.

(Komendariusz – duchowny, który sprawował opiekę duszpasterską nad wiernymi w czasie, gdy w parafii nie było powołanego instytuowanego plebana czyli wakowała.)

Przewodnik Katolicki Nr 38 z dnia 19 września 1915 r.  donosi: (zachowano oryginalną pisownię)

„ Dnia 23 września b.r. a więc w przyszły czwartek obchodzi sześciu księży archidyecezyi naszych pięćdziesiątą rocznicę swej pracy duszpasterskiej – złote gody święceń kapłańskich….

 

ks. Manicki_1
Ks. Marcin Manicki Źródło: WBC

X. dziekan MARCIN MANICKI urodził się w Poznaniu, dnia 4 listopada 1841 roku. Tutaj też ukończył gimnazjum, a następnie wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie, dnia 21 września 1865 r. z rąk X. biskupa Franciszka Stefanowicza. Obowiązki wikariusza spełniał przez 4 lata w Winnejgórze pod kierownictwem zacnego proboszcza ś.p. X. szambelana Piątkowskiego. W r. 1869 został proboszczem w Bardzie pod Wrześnią, a w r. 1885 objął probostwo w Nelki, gdzie odtąd z krótką przerwą pracuje do dnia dzisiejszego; od r. 1872 zarządza równocześnie parafią w Opatówku. – Kościół w Nekli, którego obraz podajemy, należy do najozdobniejszych wiejskich kościołów archidyecezyi gnieźnieńskiej. Zbudował go własnym kosztemTeodor hr. Żółtowski, a konsekrował go ś.p. X. arcybiskup Likowski w r. 1901.”

Inne wzmianki prasowe:

Jak podaje Kościelny Dziennik Urzędowy Rocznik XIV Nr 4, ks. Marcin Manicki pracował jako komendariusz w czasie od 01 maja 1899 r, do 29.07.1901r. w gieckiej parafii.

Przewodnik Katolicki z dnia 30 stycznia 1910 r. Nr 5 donosi:

” … Wymieniamy tu dekanaty i podajemy w nawiasach nazwiska XX. dziekanów. A więc: … kostrzyński ( X. Marcin Manicki), …”

W prasie znajdujemy również informację, że ks. M. Manicki był członkiem Związku Kapłanów „Unitas”.

Dnia 17.10.1922 r. Kurier Poznański  Nr 238 zamieścił nekrolog:

Nek Manicki Kur Poz 238_19222
Żródło: WBC

 

Ks. Marcin Manicki spoczywa na cmentarzu przykościelnym
w Nekli obok innych zmarłych księży.

 

IMG_0098
Grób ks. Marcina Manickiego. Fot. zbiory własne.
IMG_0099
Grób ks. Marcina Manickiego. Fot. zbiory własne.
IMG_0103
Groby księży spoczywających w Nekli. Fot. zbiory własne.

Copyrighted Image