Ksiądz Marian Widelicki.

Szlacheckie korzenie ks. Mariana Widelickiego
i rodzinne związki ze Środą.

Niewiele osób wie, że jeden z pierwszych powojennych proboszczów parafii Giecz i Grodziszczko, ks. Marian Widelicki, był potomkiem zacniej i należącej do ważniejszych średzkich rodzin w XIX w.

Ks. Marian Widelicki urodził się 17 sierpnia 1910 r. w Szypłowie (k/Nowego Miasta n.Wartą) jako syn Tadeusza, nauczyciela i Marii z domu Schmidt.

Ojciec Tadeusz, urodzony 23 czerwca 1882 w Annopolu był synem również nauczyciela, Karola (zm. 17 kwietnia 1908 r. w Środzie) i Małgorzaty Ludwiki z Goździewskich Widelickich (ur. 8 maja 1839 r. w Środzie, zm. 26 listopada 1929 r. w Morasku), córki Mateusza Goździewskiego i Katarzyny z Domagalskich, przyrodniej siostry Nikodema Goździewskiego.

0007_0001.bmp

Karol Widelicki i dzieci

Mateusz Goździewski był legitymowanym szlachcicem, o czym dowiadujemy się ze „Złotej księgi szlachty polskiej” autorstwa Teodora Żychlińskiego.

Bez nazwy 21
Nekrolog babki ks. Mariana Widelickiego zamieszczony w prasie w 1929 r. (Kurier Poznański)

 

 

 

 

Bez nazwy 1-vert
Źródło: WBC
122
Akt urodzenia Tadeusza Widelickiego – ojca ks. Mariana Wielickiego.

 

 

 

 

Bez nazwy 4
Gazeta Wągrowiecka 1937 Nr 43.

 

Ojciec ks. Mariana Widelickiego – Tadeusz, był ostatnim przedwojennym kierownikiem szkoły w Iwnie i został rozstrzelany przez Niemców 20 października 1939 r. na rynku w Kostrzynie wraz z 27 innymi osobami. Jego nazwisko widnieje na pomniku znajdującym się na rynku kostrzyńskim, upamiętniającym ofiary hitlerowskiego terroru.

Marian Widelicki w roku 1931 zdał maturę w renomowanym gimnazjum w Śremie i w następnym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. O przyjęciu przez Niego święceń diakonatu można było przeczytać w Gazecie Wągrowieckiej z 23 lutego 1937 r. Nr 43.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1937 r. w katedrze poznańskiej z rąk Prymasa Polski abp Augusta Hlonda.

O uroczystości tej donosiła ówczesna prasa poznańska między innymi Gazeta Wągrowiecka z 22 maja 1937 Nr 115 i Orędownik z dnia 23 maja 1937 r. Nr 117.

Dziś o godz. 6,30 w katedrze poznań­skiej odbyły się święcenia generalne, których udzielił alumnom Poznańskiego Seminarium Duchownego J. Em. Ks. Prymas Hlond.
Wchodzącego w progi świątyni J. Em. Ks. Prymasa powitał ks. rektor dr Kowalski w towarzystwie ks. inf. Ruciń­skiego i ks. prof. dra Kicińskiego, po czym Ks. Kardynał-Prymas przeszedł wzdłuż szpaleru do kaplicy Serca Jezusowego, skąd po krótkiej modlitwie udał się przed główny ołtarz, gdzie rozpoczął ceremonie święceń kapłańskich.
Podczas święceń J. Em. ks. Prymas odprawił mszę św., przy czym nowo wyświęcani kapłani powtarzali wspólnie za celebransem formularz mszy św., ka­non i słowa konsekracji. W czasie pod­niosłych ceromonij asystowali ks. rektor dr Kowalski, ks. inf. Ruciński., ks. prof. dr Kiciński i kapelan ks. Prymasa ks. dr Filipiak.
Święcenia kapłańskie otrzymało ogó­łem 39 diakonów.

Neopresbiterzy odprawią uroczyste prymicje w następującym porządku:

Bez nazwy 8
Orędownik z dnia 23 maja 1937 r. Nr 117.

Ks. Michał Ciężak w niedzielę 23 bm. w kośc. paraf. w Szaradowie, ks. Florian Deresiński w niedzielę 23 bm. w Śremie, ks. Maksymilian Dłużewski w niedzielę 23bm. w Lwówku, ks. Antoni Dobrzyński w niedzielę 23 bm. w Strzelnie, ks. Broni­sław Drewniak w środę 26 bm. w Chwał­kowie Kościelnym, ks. Czesław Haraszkiewicz w niedzielę 23 bm. w Raszkowie, ks. Jan Jakubowski w niedzielę 23 bm. w Jarocinie, ks. Stanisław Jezierski we wtorek 25 bm. w Lesznie, ks. Wiktor Joachimczak w niedzielę 23 bm. w Wolszty­nie, ks. Wacław Jurga w niedzielę 23 bm. w Rąbinie, ks. Antoni Kaczmarek w niedzielę 23 bm. w Nietrzanowie, ks. Wiktor Kasprzak w niedzielę 23 hm. w kaplicy ss. Elżbietanek w Jarocinie, ks. Franci­szek Kryszak w niedzielę 23 bm. w koście­le farnym w Bydgoszczy, ks. Teofil Kubisz w niedzielę 23 bm. w kośc. paraf. w Pruscach, ks. Czesław Kuźniak w niedzielę 23 bm. w kośc. św. Trójcy w Poznaniu, ks. Alfons Majcherek w ponie­działek 24 bm. w Grodzisku, ks. Paweł Mattausch w niedzielę 23 bm. w Przemę­cie, ks. Leon Matuszewski
4 lipca w Rochester New York (U. S. A.), ks. Władysław Mączkowski w środę 26 bm. w kośc. św. Mikołaja w Grudziądzu, ks. Florian Mikołajczak w poniedziałek 23 bm. w Sarnowej, ks. Adam Musiał w środę 20 bm. w Bydgoszczy, ks. Antoni Niedbał w poniedziałek 24 bm. w Zbąszy­niu, ks. Franciszek Nowak w niedzielę 23 bm. w Jaworznie, ks. Leonard Nowak we wtorek 25 bm. w kośc. Matki Boskiej w Inowrocławiu, ks. Zygmunt Ogrodowski w niedzielę 23 bm. w Wyszanowie, ks. Stanisław Pawlik w niedzielę 23 bm. w Kaplicy Przemienienia Pańskiego w Po­znaniu, ks. Hieronim Poltz w środę 26 bm. w kośc. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, ks. Mieczysław Posmyk w nie­dzielę 23 hm. w Zbąszyniu, ks. Jakub Przewoźny w poniedziałek 24 bm. w Pnie­wach, ks. Ludwik Skrzypczak we wtorek 25 bm. w Kępnie, ks. Józef Sroka we wtorek 25 bm. w Kamionnej, ks. Kazi­mierz Stelmaszyk w poniedziałek 24 bm. w kośc. farnym w Wągrówcu, ks. Hen­ryk Sych we wtorek 25 bm. w Gleśnie, ks. Piotr Wawrzyniak we wtorek 25 bm. w kośc. farnym w Kościanie, ks. Marian Widelicki w niedzielę 23 bm. w Często­chowie na Jasnej Górze, ks. Stefan Wiśniewski w niedzielę 23 hm. w Dolsku, ks. Antoni Witkowiak w poniedziałek 24 bm. w Dolsku, ks. Jan Wolniak we wtorek 25 bm. w Koźminie, ks. Henryk Zimny w poniedziałek 24 bm. w kościele farnym w Bydgoszczy.

Święcenia diakonatu otrzymali subdiakoni: Henryk Kaliszan, Antoni Kowalczyk, Marian Kowalewski, Unisław Sma­ruj. Marian Walorek, Szczepan Weber i Edward Wojdylak.

IMG_2085
Tablica pamiątkowa zamieszczona na murze kościoła w Winnej Górze poświęcona Ks. Antoniemu Szlachta. Fot. zbiory własne.

 

 

Niższe święcenia otrzymał alumn An­toni Szlachta.

 

Na uroczystości święceń generalnych byli obecni w katedrze poznańskiej liczni członkowie rodzin, krewni i znajomi alumnów. (sk)”

 

Bez nazwy 10
Orędownik Ostrowski z dnia 28 kwietnia 1939 r. Nr 51.

Pierwszą parafią, gdzie został wysłany neoprezbiter, był Baszków w powiecie krotoszyńskim, kolejną Janków Zaleśny.

W czasie II wojny światowej więziony przez Niemców.

Po okupacji, zgodnie z dekretem Władz Duchownych, parafie Giecz i Grodziszczko miały być zarządzane przez jednego proboszcza.
Pierwszym księdzem, który po II wojnie światowej zamieszkał na plebanii parafii w Grodziszczku pełniąc równocześnie funkcję proboszcza w parafii Giecz, był ks. Tadeusz Kowalski (*1916 +2003), który po roku duszpasterzowania został przeniesiony do parafii Św. Ducha w Poznaniu.

Decyzją Władzy Duchownej dekret na parafie w Gieczu i Grodziszczku otrzymał ks. Marian Widelicki, który pełnił tę funkcję do 1949 roku. Następnie został kapelanem w poznańskiej parafii Bożego Ciała, a później także był kapelanem Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. Zmarł 16 marca 1990 roku w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu na Miłostowie.

 

ks. Marian Widelicki
Ks. Marian Widelicki. Fot. zbiory własne.
Przodkowie i krewni Ks. Mariana Widelickiego
(*17-08-1910 Szypłów – +16-03-1990 Poznań /Poznań Miłostowo/)
 

 

Linia wstępna:

0.1        Widelicki Ks. Marian (*1910 Szypłów – +1990 Poznań /Poznań Miłostowo/)

Rodzice:

Widelicki Tadeusz (*1882 Annopole – +1939 Kostrzyn)1.2
Widelicka Maria Franciszka /Schmidt/ (*1887 Rąbiń – +1990)1.3

Pokolenie: 1             (2/2)

1.2        Widelicki Tadeusz (*1882 Annopole – +1939 Kostrzyn)

Rodzice:

Widelicki Karol (*1836 – +1908 Środa)2.4
Widelicka Małgorzata, Ludwika /Goździewska/ (*1839 Środa – +1929 Morasko)2.5

1.3        Widelicka Maria Franciszka /Schmidt/ (*1887 Rąbiń – +1990)

Rodzice:

Schmidt Wiktor (*1857 Konarzewo – +)2.6
Schmidt Ewa Urszula /Nowiszewska/ (*1858 Turew – +)2.7

Pokolenie: 2             (4/4)

2.4        Widelicki Karol (*1836 – +1908 Środa)

2.5        Widelicka Małgorzata, Ludwika /Goździewska/ (*1839 Środa – +1929 Morasko)

Rodzice:

Goździewski Mateusz (*1782 Goździa – +1855 Środa /Środa/)3.10
Goździewska Katarzyna /Domagalska/ (*1804 – +)3.11

2.6        Schmidt Wiktor (*1857 Komarzewo – +)

Rodzice:

Schmidt Adam (*1818 Gniezno – +1893 Konarzewo)3.12
Schmidt Jadwiga Teresa /Skierczyńska/ (*1816 Gniezno – +1897 Konarzewo)3.13

2.7        Schmidt Ewa Urszula /Nowiszewska/ (*1858 Turew – +)

Rodzice:

Nowiszewski Sylwester (*1823 – +1886)3.14
Nowiszewska Kordula /Synoradzka/ (*1829 – +1886)3.15

Pokolenie: 3             (6/8)

3.10      Goździewski Mateusz (*1782 Goździa – +1855 Środa /Środa/)

Rodzice:

Goździewski Stanisław (*1739 – +1807 Goździa)4.20
Goździewska Katarzyna /Kołakowska/ (* – +)4.21

3.11      Goździewska Katarzyna /Domagalska/ (*1804 – +)

Rodzice:

Domagalski Józef (*1772 – +)4.22
Domagalska Petronela /Czyżeska/ (*1780 – +)4.23

3.12      Schmidt Adam (*1818 Gniezno – +1893 Konarzewo)

3.13      Schmidt Jadwiga Teresa /Skierczyńska/ (*1816 Gniezno – +1897 Konarzewo)

Rodzice:

Skierczyński Kazimierz (*1772 Sępolno Krajeńskie – +)4.26
Skierczyńska Brygida /Wesołowska/ (*1789 Gniezno – +)4.27

3.14      Nowiszewski Sylwester (*1823 – +1886)

Rodzice:

Nowiszewski Franciszek (* – +)4.28
Nowiszewska Agata (* – +)4.29

3.15      Nowiszewska Kordula /Synoradzka/ (*1829 – +1886)

Rodzice:

Synoradzki Antoni (* – )4.30
Synoradzka Kornelia (* – +)4.31

Pokolenie: 4             (10/16)

4.20      Goździewski Stanisław (*1739 – +1807 Goździa)

Rodzice:

Goździewski Antoni (*1700 Goździa – +)5.40
Goździewska Marianna /Sosnowska/ (* – +)5.41

4.21      Goździewska Katarzyna /Kołakowska/ (* – +)

Rodzice:

Kołakowski Adam (*1720 – +)5.42
4.22      Domagalski Józef (*1772 – +)

4.23      Domagalska Petronela /Czyżeska/ (*1780 – +)

4.26      Skierczyński Kazimierz (*1772 Sępolno Krajeńskie – +)

Rodzice:

Skierczyński Józef (* – +)5.52
Skierczyńska Marianna (* – +)5.53

4.27      Skierczyńska Brygida /Wesołowska/ (*1789 Gniezno – +)

Rodzice:

Wesołowski Wojciech (* – +)5.54
Wesołowska Katarzyna /Odziemska/ (* – +)5.55

4.28      Nowiszewski Franciszek (* – +)

4.29      Nowiszewska Agata (* – +)

4.30      Synoradzki Antoni (* – )

4.31      Synoradzka Kornelia (* – +)

Pokolenie: 5             (7/32)

5.40      Goździewski Antoni (*1700 Goździa – +)

Rodzice:

Goździewski Michał (*1670 Goździa – +)6.80

5.41      Goździewska Marianna /Sosnowska/ (* – +)

Rodzice:

Sosnowski Jan (*1680 – +)6.82

5.42      Kołakowski Adam (*1720 – +)

5.52      Skierczyński Józef (* – +)

5.53      Skierczyńska Marianna (* – +)

5.54      Wesołowski Wojciech (* – +)

5.55      Wesołowska Katarzyna /Odziemska/ (* – +)

Pokolenie: 6             (2/64)

6.80      Goździewski Michał (*1670 Goździa – +)

Rodzice:

NN (* – +)7.160

NN (* – +)7.161

6.82      Sosnowski Jan (*1680 – +)

Linia boczna
Rodzeństwo:

Widelicka Barbara (*1908 – +)

Widelicka Janina Julia (*1912 Szypłów – +)

Widelicki Alfred Józef (*1914 Szypłów – +)

 

Krewni III stopnia:

Widelicki Stanisław (*1860 Annopole – +)
Widelicki Kazimierz Bolesław (*1861 Annopole – +)
Głogowska Jadwiga /Widelicka/ (*1862 Annopole – +)
Widelicki Ignacy (*1865 Annopole – +)
Widelicka Pelagia (*1867 Słupia – +)
Widelicka Józefa (*1869 Annopole – +)
Widelicki Walenty (*1871 Annopole – +)
Widelicka Zuzanna (*1873 Annopole – +1887 Środa)
Widelicka Joanna (*1877 Annopole – +)
Widelicki Leon (*1879 Annopole – +)
Schmidt Stanisław (*1887 Rąbiń – +1947 Kościan)

Krewni IV stopnia:

Goździewska Emilia (*1822 Środa – +1823 Środa)
Goździewska Maria (*1823 Środa – +1824 Środa)
Goździewski Ludwik, Jan (*1826 Środa – +1833 Środa)
Stodołkiewicz Waleria, Emilia /Goździewska/ (*1829 Środa – +)
Goździewska Teodozja (*1831 Środa – +1831 Środa)
Hoffman Bogusława /Goździewska/ (*1835 Środa – +)
Goździewska Emilia, Zofia (*1836 Środa – +1900 Środa /Środa/)
Chruszczyńska Maria /Goździewska/ (*1844 Środa – +)

Opracował: Wojciech Lis
„Koszuciak”

Copyrighted Image