Michał Boguliński i jego potomkowie.

Przeglądając średzkie księgi metrykalne, człowiek traci poczucie czasu. Zawierają wiele ciekawych informacji o społeczeństwie miasta i wiosek należących do średzkiej parafii. Dowiadujemy się z nich o chrztach, ślubach i zgonach członków rodzin przez trzy wieki. Również można trafić na zapisy dot. konwersji. W religii chrześcijańskiej konwersja oznaczała przejście z innej wiary na chrześcijaństwo.

W miesiącu październiku 1766 znajdują się dwa zapisy, mówiące o chrztach dorosłych osób w średzkiej kolegiacie, którzy przeszli z judaizmu na wiarę chrześcijańską. Jeden z nich przyjął na chrzcie św. imię Jan Kanty, a drugi Michał. Chrzestnymi, oprócz wymienionych w aktach rodziców chrzestnych, w obu przypadkach był „cały Magistrat Miasta Jego Królewskiej Mości Środa”. Akty te nie zawierają nazwisk przyjmujących chrzest, a rodzice wymienieni są tylko przy Janie Kantym.

Wielką uwagę przykuwa wpis w księdze ślubów dokonany w dniu 14 lutego 1767 r., mówiący o ślubie neofity. Z łacińskiego (w takim języku dokonywane były wpisy o chrztach, ślubach i zgonach jeszcze na początku XX w. we wszystkich księgach metrykalnych) neophytus oznacza wg Słownika kościelnego łacińsko – polskiego autorstwa ks. dr Alojzego Jougana wyd. III z 1958 r. – nowo nawrócony, świeżo ochrzczony. Zapis dotyczył nawróconego i ochrzczonego Michała, zapisanego jako Boguliński.

Nie pozostało nic innego, jak powrócić do wpisu o przyjęciu chrztu przez konwertytę Michała w dniu 28.10.1766 r. i szczegółowo przeanalizować zapis o chrzcie i ślubie.

Akt chrztu brzmi:

„ Sroda. Die 28 8bris Ill. Thomas Wąchalski Decanus Srodensi baptizavit Michaelem Adultum ex Judaismo Conversum Cujus Michaelis Patrini fuere Magnificus Dominus Ignatius Leszczynski et Magnifica ac Generosa Domina Brzeska Subdapiferissa Lomzynensia, totens Magistratus Sacrae Regiae Maiestatis Civittis Sroda.”

„Środa. Dnia 28 października Przewielebny Tomasz Wąchalski, dziekan średzki, ochrzcił Michała, dorosłego, nawróconego z judaizmu, któregoż to Michała chrzestnymi byli przewielebni: Wielmożny Pan Ignacy Leszczyński i Wielmożna i Szlachetna Pani Brzeska Podstolina Łomżyńska, [oraz] cały Magistrat Miasta Jego Królewskiej Mości Środa.”

1 ZWIAZEK MICHALA
Pierwszy związek małżeński Michała Bogulińskiego z Katarzyną Dankowską.

Zatem jedynym przechrztą o imieniu Michał był właśnie ten, ślubujący dnia 14.02.1767 r. z panną Katarzyną Dankiewicz. Nazwisko zapisane w akcie ślubu – Boguliński, najprawdopodobniej zostało przyjęte od nazwisk świadków ślubu, którymi byli Jakub Bogulski (pełniący wówczas funkcję proconsula) i Paweł Bogulski (pisarz miejski)obaj obywatele Środy.
Katarzyna była córką małżonków Andrzeja i Zofii Dankiewiczów. O ślubie Katarzyny z Michałem zadecydowały zapewne względy materialne. Z aktu chrztu pierworodnego syna tego małżeństwa – Kazimierza i aktu zgonu Michała (08.01.1795) dowiadujemy się, że Michał Boguliński był z zawodu złotnikiem.
Małżonkowie mieli czworo dzieci: Kazimierza, Marcina, Agnieszkę i zmarłą w 7 mieś. życia Mariannę. Z narodzinami Marianny należy powiązać śmierć ich matki Katarzyny Bogulińskiej z d. Dankowskiej, która nastąpiła 9 dni po urodzeniu Marianny tj. 09.02.1778 r.

2 ZWIAZEK MICHALA
Drugi związek małżeński Michała Bogulińskiego z Barbarą Rgowiczewną.

Owdowiały Michał Boguliński zawiera dnia 03.11.1778 r. kolejny związek małżeński z panną Barbarą Rgowiczewną pochodzącą z Lwówka a mieszkającą w Środzie. Para miała czwórkę dzieci: Mariannę Łucję; Bonawenturę Jakuba; Dorotę i Jakuba.

Z pierwszego małżeństwa Michała z Katarzyną z d. Dankowską, w Środzie osiedli na pewno synowie Kazimierz i Marcin. Co do pozostałych dzieci nie ma pewnych informacji, jednak różne poszlaki wskazują, że osiedlili się lub też pozawierali związki małżeńskie w sąsiednich miasteczkach czy też okolicznych wsiach.

Wiadomym jest, że syn Kazimierz i Marcin wstępowali dwukrotnie w związki małżeńskie.

Poniżej potomkowie Michała Bogulińskiego – neofity.

MICHAŁ BOGULIŃSKI (*około 1729 – +08-01-1795)

 Linia prosta

0.1        BOGULIŃSKI MICHAŁ (*1729 neofita – +1795 Środa)

Linia zstępna:

0.1        BOGULIŃSKI MICHAŁ (*1729 neofita – +1795 Środa)

+BOGULIŃSKA KATARZYNA /DANKIEWICZ/ (*1749 Środa – +1778 Środa)

Małżeństwo: 14-02-1767 Środa

 1. BOGULIŃSKI KAZIMIERZ (*1769 Środa – +1845 Środa) 1.1
 2. BOGULIŃSKI MARCIN (*1772 Środa – +1843 Środa (hospital)) 1.2
 3. BOGULIŃSKA AGNIESZKA (*1775 ŚRODA – +) 1.3
 4. BOGULIŃSKA MARIANNA (*1778 Środa – +1778 Środa) 1.4

+BOGULIŃSKA BARBARA /RGOWICZEWNA/ (* Lwówek – +)

Małżeństwo: 03-11-1778 Środa

 1. BOGULIŃSKA MARIANNA ŁUCJA (*1779 ŚRODA – +) 1.5
 2. BOGULIŃSKI BONAWENTURA JAKUB (*1782 Środa – +) 1.6
 3. BOGULIŃSKA DOROTA (*1784 ŚRODA – +) 1.7
 4. BOGULIŃSKI JAKUB (*1786 Środa – +) 1.8

Pokolenie: 1

1.1        BOGULIŃSKI KAZIMIERZ (*1769 Środa – +1845 Środa)

1 zwiazek Kazimierza
Pierwszy związek małżeński Kazimierza.

+BOGULIŃSKA BARBARA /SREMOWICZ/ (*1777 – +1805 Środa)

Małżeństwo: 25-06-1796 Środa

 1. BOGULIŃSKI AUGUSTYN (*1798 Środa – +1798) 2.1
 2. BOGULIŃSKI STANISŁAW (*1799 Środa – +1799 Środa) 2.2
 3. BOGULIŃSKA BARBARA (*1800 Środa – +1800 Środa) 2.3
 4. BOGULIŃSKI JÓZEF (*1801 Środa – +1806 Środa) 2.4
2 zwiazek Kazimierza
Drugi związek małżeński Kazimierza.

+BOGULIŃSKA KATARZYNA /BUCH/ (*1784 Środa – +1843 Środa)

Małżeństwo: 15-08-1805 Środa

 1. BOGULIŃSKI JAN NEPOMUCEN (*1806 Środa – +1849 Środa) 2.5
 2. BOGULIŃSKA BARBARA (*1808 Środa – +1810 Środa) 2.6
 3. BOGULIŃSKI WOJCIECH (*1810 Środa – +1847 środa) 2.7
 4. BOGULIŃSKA WIKTORIA (*1811 Środa – +1815 Środa) 2.8
 5. BOGULIŃSKA WIKTORIA (*1815 Środa – +1817 Środa) 2.9
  6. BOGULIŃSKA MARIANNA ANTONINA (*1816 ŚRODA – +) 2.10


 

1.2        BOGULIŃSKI MARCIN (*1772 Środa – +1843 Środa (hospital))

+BOGULIŃSKA NN, NN (* – +1820)

Małżeństwo: około 1795

+BOGULIŃSKA ANNA /SAWICKA/ (*1770 – +1846 ŚRODA)

Małżeństwo: 1820 Poznań

1.3        BOGULIŃSKA AGNIESZKA (*1775 ŚRODA – +)

1.4        BOGULIŃSKA MARIANNA (*1778 Środa – +1778 Środa)

1.5        BOGULIŃSKA MARIANNA ŁUCJA (*1779 ŚRODA – +)

1.6        BOGULIŃSKI BONAWENTURA JAKUB (*1782 Środa – +)

1.7        BOGULIŃSKA DOROTA (*1784 ŚRODA – +)

1.8        BOGULIŃSKI JAKUB (*1786 Środa – +)

Pokolenie: 2

2.1        BOGULIŃSKI AUGUSTYN (*1798 Środa – +1798)

2.2        BOGULIŃSKI STANISŁAW (*1799 Środa – +1799 Środa)

2.3        BOGULIŃSKA BARBARA (*1800 Środa – +1800 Środa)

2.4        BOGULIŃSKI JÓZEF (*1801 Środa – +1806 Środa)

2.5        BOGULIŃSKI JAN NEPOMUCEN (*1806 Środa – +1849 Środa)

+BOGULIŃSKA FLORENTYNA /JEWASIŃSKA/ (*1797 Środa – +1877 Środa)

Małżeństwo: 15-02-1832 Środa

 1. BOGULIŃSKI JULIAN WŁADYSŁAW (*1834 Środa – +1835 Środa) 3.1
 2. KRZYŻANOWSKA TEKLA /BOGULIŃSKA/ (*1835 Środa – +) 3.2
 3. STANOWSKA MARCJANNA /BOGULIŃSKA/ (*1837 Środa – +1910 Środa) 3.3
 4. BOGULIŃSKI MIKOŁAJ (*1839 Środa – +1913 Środa) 3.4

W treści nekrologu popełniono błąd, podając imię Klementyna. W księdze zgonów  pod  datą  17.10.1877 widnieje wyraźny zapis zgonu Florentyny Bogulińskiej, wdowy, mającej 87 lat.

Dziennik Poznanski 1877.12.18 R.19 nr288
Źródło: Dziennik Poznanski 1877.12.18 R.19 nr288

2.6        BOGULIŃSKA BARBARA (*1808 Środa – +1810 Środa)

2.7        BOGULIŃSKI WOJCIECH (*1810 Środa – +1847 środa)

+NOWICKA MAŁGORZATA /HOFFMAN/ (*1809 ŚRODA – +)

Małżeństwo: 30-01-1832 Środa

 1. LEWANDOWSKA BARBARA /BOGULIŃSKA/ (*1832 Środa – +) 3.5
 2. LEWANDOWSKA BALBINA /BOGULIŃSKA/ (*1837 Środa – +) 3.6
 3. FIEDLER JÓZEFA /BOGULIŃSKA/ (*1840 Środa – +) 3.7
 4. DYBIZBAŃSKA FLORENTYNA /BOGULIŃSKA/ (*1842 Środa – +) 3.8
 5. BOGULIŃSKA PELAGIA (*1846 Środa – +) 3.9

2.8        BOGULIŃSKA WIKTORIA (*1811 Środa – +1815 Środa)

2.9        BOGULIŃSKA WIKTORIA (*1815 Środa – +1817 Środa)

2.10      BOGULIŃSKA MARIANNA ANTONINA (*1816 ŚRODA – +)

Pokolenie: 3

3.1        BOGULIŃSKI JULIAN WŁADYSŁAW (*1834 Środa – +1835 Środa)

3.2        KRZYŻANOWSKA TEKLA /BOGULIŃSKA/ (*1835 Środa – +)

+FUNTOWICZ JAN (*1832 – +)

Małżeństwo: 29-01-1856 Środa

+KRZYŻANOWSKI WIKTOR KONSTANTY (* – +)

Małżeństwo: 1869 Miłosław

Leon Stanowski
Źródło: WBC Leon Stanowski

3.3        STANOWSKA MARCJANNA /BOGULIŃSKA/ (*1837 Środa – +1910 Środa)

+STANOWSKI LEON (*1835 Rogalin par. Rogalinek – +1902 Środa)

Małżeństwo: 26-02-1862 Środa

 1. OPIELIŃSKA WALERIA HELENA /STANOWSKA/ (*1862 Środa – +) 4.1
 2. MICHAŁOWSKA PAULA /STANOWSKA/ (*1864 Środa – +) 4.2
 3. STANOWSKI LUDWIK JAKUB (*1865 Środa – +) 4.3
 4. ZIELEWSKA MARIANNA JULIANNA /STANOWSKA/ (*1867 Środa – +1936 po) 4.4
 5. STANOWSKA WŁADYSŁAWA (*1869 Środa – +) 4.5
 6. STANOWSKI ADAM (*1871 Środa – +) 4.6
Dziennik Poznanski 1902.09.28 R.44 nr224
Źródło: Dziennik Poznański 1902.09.28 R.44 nr224
Źródło:Dziennik Poznański 1910.12.25 R.52 nr295
Źródło:Dziennik Poznański 1910.12.25 R.52 nr295

 

 

Mikolaj Bogulinski
Źródło: WBC Mikołaj Boguliński.

3.4        BOGULIŃSKI MIKOŁAJ (*1839 Środa – +1913 Środa)

+BOGULIŃSKA BRONISŁAWA /FIGURSKA/ (*1842 – +1892 Środa /Środa/)

Małżeństwo: 26-05-1868 Poznań Par św. Marcin

 1. BOGULIŃSKI STANISŁAW (*1869 Środa – +1869 Środa /Środa/) 4.7
 2. BOGULIŃSKI STANISŁAW MARIAN (*1870 Środa – +) 4.8
 3. BOGULIŃSKI WŁADYSŁAW (*1871 Środa – +1871 Środa /Środa/) 4.9
 4. BOGULIŃSKA MARIANNA (*1872 Środa – 1892) 4.10
 5. BOGULIŃSKI TADEUSZ ROMAN (*1873 Środa – +1905 Środa) 4.11
 6. SZUDA JADWIGA LAURA /BOGULIŃSKA/ (*1874 Środa – +) 4.12
 7. KRZYWOSZYŃSKA STEFANIA /BOGULIŃSKA/ (*1876 Środa – +) 4.13
 8. BOGULIŃSKI MIKOŁAJ ANTONI (*1879 Środa – +) 4.14
Dziennik Poznanski 1892.05.31 R.34 nr124
Źródło: Dziennik Poznański 1892.05.31 R.34 nr124

3.5        LEWANDOWSKA BARBARA /BOGULIŃSKA/ (*1832 Środa – +)

+LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW (*1829 – +)

Małżeństwo: 1858 Winnagóra

3.6        LEWANDOWSKA BALBINA /BOGULIŃSKA/ (*1837 Środa – +)

+LEWANDOWSKI WOJCIECH (*1829 – +)

Małżeństwo: 1861 Nekla

3.7        FIEDLER JÓZEFA /BOGULIŃSKA/ (*1840 Środa – +)

+FIEDLER JÓZEF (*1842 – +)

Małżeństwo: 1867 Nekla

3.8        DYBIZBAŃSKA FLORENTYNA /BOGULIŃSKA/ (*1842 Środa – +)

+DYBIZBAŃSKI MICHAŁ (*1851 – +)

Małżeństwo: 1877 Poznań

3.9        BOGULIŃSKA PELAGIA (*1846 Środa – +)

Pokolenie: 4

Ignacy Opielinski
Źródło: WBC dr Ignacy Opieliński.

4.1        OPIELIŃSKA WALERIA HELENA /STANOWSKA/ (*1862 Środa – +)

+OPIELIŃSKI IGNACY (*1853 Krotoszyn – +1935 Środa)

Małżeństwo: 01-10-1881 USC Środa

Slub Stanowskiej i Opielinskiego 1881_1-horz
Źródło: www.szukajwarchiwach.pl Dokument małżeństwa dr Ignacego Opielińskiego z praprawnuczką Michała Bogulińskiego.
 1. OPIELIŃSKI STEFAN (*1882 Środa – +) 5.1
Dziennik Poznanski 1935.12.03 R.77 nr279
Źródło: Dziennik Poznański 1935.12.03 R.77 nr279
Dziennik Poznanski 1935.12.06 R.77 nr282
Źródło: Dziennik Poznański 1935.12.06 R.77 nr282

 

 

4.2        MICHAŁOWSKA PAULA /STANOWSKA/ (*1864 Środa – +)

+MICHAŁOWSKI LEON (*1858 Poznań – +)

Małżeństwo: 18-08-1884 USC Środa

Slub Stanowska Michalowski 1884_1-horz
Źródło: www.szukajwarchiwach.pl Dokument ślubu Pauliny Stanowskiej z Leonem Michałowskim.

4.3        STANOWSKI LUDWIK JAKUB (*1865 Środa – +)

4.4        ZIELEWSKA MARIANNA JULIANNA /STANOWSKA/ (*1867 Środa – +1936 po)

+ZIELEWSKI WŁADYSŁAW (*1853 – +)

Małżeństwo: 24-04-1888 Środa

 1. ZIELEWSKI WŁADYSŁAW (* – +1936 Kraków /Jarocin/) 5.2
 2. CHYLEWSKA LEOKADIA /ZIELEWSKA/ (*1904 – +1954) 5.3
Kurier Poznanski 1936.09.27 R.31 nr448
Źródło: Kurier Poznański 1936.09.27 R.31 nr448

4.5        STANOWSKA WŁADYSŁAWA (*1869 Środa – +)

4.6        STANOWSKI ADAM (*1871 Środa – +)

4.7        BOGULIŃSKI STANISŁAW (*1869 Środa – +1869 Środa /Środa/)

4.8        BOGULIŃSKI STANISŁAW MARIAN (*1870 Środa – +)

4.9        BOGULIŃSKI WŁADYSŁAW (*1871 Środa – +1871 Środa /Środa/)

4.10      BOGULIŃSKA MARIANNA (*1872 Środa – +1892 Środa)

Dziennik Poznanski 1892.10.06 R.34 nr229
Źródło: Dziennik Poznański 1892.10.06 R.34 nr229

4.11      BOGULIŃSKI TADEUSZ ROMAN (*1873 Środa – +1905 Środa)

+BOGULIŃSKA RÓŻA /JASIECKA/ (*1881 – +1956)

Roza z Jasieckich Bogulinska
Róża z Jasieckich Bogulińska.

Małżeństwo: 22-01-1901 Mączniki

 1. BOGULIŃSKI JAN JANUSZ STANISŁAW (*1902 Środa – +1903) 5.4
 2. BOGULIŃSKA ZOFIA (*1903 – +1943 Oświęcim) 5.5
 3. BOGULIŃSKI TADEUSZ (*1905 ŚRODA – +1944) 5.6
Dziennik Poznanski 1905.02.18 R.47 nr40
Źródło: Dziennik Poznański 1905.02.18 R.47 nr40
Dziennik Poznanski 1905.02.22 R.47 nr43
Źródło: Dziennik Poznański 1905.02.22 R.47 nr43

 

4.12      SZUDA JADWIGA LAURA /BOGULIŃSKA/ (*1874 Środa – +)

Wawrzyn Siuda+SZUDA WAWRZYN (*1851 Biatki pow. Krotoszyn – +1920 Strzelno)

Małżeństwo: 05-08-1895 Środa Wlkp.

1. SZUDA KAZIMIERZ (* – +)5.7

O rodzinie Wawrzyna Szudy można poczytać  tutaj.

4.13      KRZYWOSZYŃSKA STEFANIA /BOGULIŃSKA/ (*1876 Środa – +)

+KRZYWOSZYŃSKI WŁADYSŁAW (*1864 Domanin pow. Kępno – +1945)

Małżeństwo: 26-04-1898 Środa

O rodzinie Władysława Krzywoszyńskiego można poczytać tutaj.

 1. KRZYWOSZYŃSKI FELIKS (*1899 ŚRODA – +1920 POLEGŁ POD ROKITICZAMI) 5.8
 2. ARKUSZEWSKA HALINA MARIANNA /KRZYWOSZYŃSKA/ (*1902 ŚRODA – +1988 /ŚRODA/) 5.9
 3. KRZYWOSZYŃSKI WŁODZIMIERZ (*1903 ŚRODA – +1975 ZGORZELEC) 5.10

4.14      BOGULIŃSKI MIKOŁAJ ANTONI (*1879 Środa – +)

Pokolenie: 5

5.1        OPIELIŃSKI STEFAN (*1882 Środa – +)

Źródło: www.szukajwarchiwach.pl Dokument urodzenia syna
Źródło: www.szukajwarchiwach.pl Dokument urodzenia syna

5.2        ZIELEWSKI WŁADYSŁAW (* – +1936 Kraków /Jarocin/)

5.3        CHYLEWSKA LEOKADIA /ZIELEWSKA/ (*1904 – +1954)

+CHYLEWSKI STANISŁAW (*1888 – +1940)

Małżeństwo

5.4        BOGULIŃSKI JAN JANUSZ STANISŁAW (*1902 Środa – +1903)

5.5        BOGULIŃSKA ZOFIA (*1903 – +1943 Oświęcim)

5.6        BOGULIŃSKI TADEUSZ (*1905 ŚRODA – +1944)

+BOGULIŃSKA KAROLINA /MORAWSKA/ (* – +)

Małżeństwo

 1. BOGULIŃSKI JĘDRZEJ (* – ) 6.1

  5.7        SZUDA KAZIMIERZ (* – )

  5.8        KRZYWOSZYŃSKI FELIKS (*1899 ŚRODA – +1920 POLEGŁ POD ROKITICZAMI)
  5.9 ARKUSZEWSKA HALINA MARIANNA /KRZYWOSZYŃSKA/ (*1902 ŚRODA – +1988 /ŚRODA/)
  +ARKUSZEWSKI LESZEK HENRYK (*1897 – +1940 ZAMORDOWANY W KATYNIU)Małżeństwo: 24-04-1923 Mikorzyn

  1. MAŃKOWSKA /ARKUSZEWSKA/ STEFANIA (*1925 – +1994) 6.2


  5.10      KRZYWOSZYŃSKI WŁODZIMIERZ (*1903 ŚRODA – +1975 ZGORZELEC)

  +KRZYWOSZYŃSKA ZOFIA /MUKUŁOWSKA/ (*1906 – +1987)

  Małżeństwo

  1. KRZYWOSZYŃSKI WŁADYSŁAW (*1931 – +1989) 6.3
  2. KRZYWOSZYŃSKI TADEUSZ (*1933 – +1986) 6.4
   Pokolenie: 6

6.1        BOGULIŃSKI JĘDRZEJ (* – )

+BOGULIŃSKA LAURA (* – )

Małżeństwo

6.2        MAŃKOWSKA STEFANIA /ARKUSZEWSKA/ (*1925 – +1994)
+ MAŃKOWSKI NN (* – +)

Małżeństwo

6.3        KRZYWOSZYŃSKI WŁADYSŁAW (*1931 – +1989)

+KRZYWOSZYŃSKA JANINA /NN/ (* – +)

Małżeństwo

 1. KRZYWOSZYŃSKI WŁODZIMIERZ (* – +) 7.1
 2. KRZYWOSZYŃSKI KRZYSZTOF (* – +) 7.2

6.4        KRZYWOSZYŃSKI TADEUSZ (*1933 – +1986)

+KRZYWOSZYŃSKA HELENA /NN/ (* – +)

Małżeństwo

 1. KRZYWOSZYŃSKI WACŁAW (* – ) 7.3

Pokolenie: 7

7.1        KRZYWOSZYŃSKI WŁODZIMIERZ (* – +)

7.2        KRZYWOSZYŃSKI KRZYSZTOF (* – +)

7.3        KRZYWOSZYŃSKI WACŁAW (* – )

IMG_6505
Źródło: Zbiory własne.
IMG_5186
Źródło: Zbiory własne.

 

 NAZWISKA  WYSTĘPUJĄCE W POWYŻSZEJ TABLICY.

ARKUSZEWSKA
ARKUSZEWSKI
BOGULIŃSKA
BOGULIŃSKI
BUCH
CHYLEWSKI
DANKIEWICZ
DYBIZBAŃSKI
FIEDLER
FIGURSKA
FUNTOWICZ
HOFFMAN
JASIECKA
JEWASIŃSKA
KRZYWOSZYŃSKA
KRZYWOSZYŃSKI
KRZYŻANOWSKI
LEWANDOWSKI
MAŃKOWSKA
MICHAŁOWSKI
MORAWSKA
MUKUŁOWSKA
OPIELIŃSKI
RGOWICZEWNA
SAWICKA
SREMOWICZ
STANOWSKA
STANOWSKI
SZUDA
ZIELEWSKA
ZIELEWSKI

Copyrighted Image