Nazwisko Doga w średzkich metrykaliach.

2015-09-20 / 21:24:56

Czytając lokalną prasę trafić można na ciekawe wzmianki o średzkich rodach. Szczególną ciekawość wzbudzają te, które wnoszą wiedzę o XIX – wiecznych mieszkańcach Środy, ponieważ w źródłach archiwalnych brak jakichkolwiek spisów mieszkańców  miasta Środy. Należy ubolewać nad tym faktem i zazdrościć tym miastom, które uchroniły przed zniszczeniem cenne rejestry mieszkańców, listy dusz itp. Osobom poszukującym swych przodków w Środzie, pozostają do dyspozycji akta kościelne i od października 1874 r. akta USC.

Ciekawość wzbudza informacja prasowa o średzkiej rodzinie noszącej nazwisko Doga.

Analiza źródeł pod kątem faktów, kiedy pojawia się po raz pierwszy zapis w kościelnych księgach metrykalnych, czy występuje to nazwisko w recesie uwłaszczeniowym średzkich mieszczan, czym się zajmowali Dogowie itd., doprowadziła do niżej przedstawionych wniosków i opracowania.

Doga , Duge, Diega, Douga, Dugai

Linia prosta
0.1 Diega al. Doga Jan (* – +)
+Doga Marianna/ z d. Leszczyńska/ (*1767 – +1852 Środa)
Małżeństwo 1812 Bydgoszcz

 Linia zstępna:

 1. Rozalia Serafina Dugai (*1815-+?)
 2.  Antoni Douga (*1817 – +1882 Środa) 1.1
 3. Józef Teodor Diega (*1822-+?)
 4. Fryderyk Marcin Doga (*1826 Bydgoszcz – +1908 Środa) 1.2

 Pierwszy raz spotykamy nazwisko Doga w księdze ślubów, a był to rok 1836.
Z niego dowiadujemy się, że syn Jana i Marianny Dogów (0.1) zamieszkałych w mieście Poznań –  Antoni Doga, kawaler lat 20 ze Środy zawiera związek małżeński z Magdaleną Jewasek, wdową lat 27 ze Środy. Świadkami tej ceremonii byli: Andrzej Szulczyński i Wincenty Zylczyński – mieszkańcy Środy.

Magdalena była wdową po Piotrze Jewasku, z którym ślub brała w 1830 r. jako panna Magdalena Mozynska (Morzyńska). Z małżeństwa tego urodziła się w 1831 r. córka Marianna Jewasek [ w opracowaniu później jej córka Aniela Paprocka zostaje żoną Antoniego Dogi (2.9)].
Jewaskowie byli starym zamożnym średzkim rodem . Członkowie tej rodziny piastowali w minionych wiekach różne urzędy.

 Pokolenie: 1

1.1       Doga Antoni (*1816 – +1882 Środa)
+Doga Magdalena /Mozynska(Morzynska [pr. voto Jewasek])/ (*1802 Środa – +)
Małżeństwo:1836 Środa

 1. Kozłowska Michalina /Doga/ (*1837 Środa – +) 2.1
 2. Dolatowska Anna /Doga/ (*1839 Środa – +) 2.2
 3. Doga Jan Nepomucen (*1841 Środa – +1855 Środa) 2.3
 4. Doga Teofil (*1843 Brodowo – +) 2.4
 5. Zwierska Antonina /Doga/ (*1845 Środa – +1912 Poznań) 2.5

 Ciekawość wzbudza drugi ślub w którym występuje nazwisko Doga, a zapis mówi iż Marcin,  kawaler lat 29, murarz, bierze za żonę Rozalię Gaworzewską, pannę lat 25 ze Środy. Niestety w akcie brak jakiejkolwiek informacji o rodzicach Marcina. Można jedynie domniemywać, że był bratem Antoniego Dogi ( 1.1).
Antoni Doga na tym ślubie pełnił rolę świadka wraz z Tomaszem [nazwisko nieczytelne] – oboje ze Środy.

 1.2       Doga Marcin (*1826 Bydgoszcz [m. ur. podane w akcie zgonu] – +1908 Środa)
+Doga Rozalia /Gowarzewska/ (*1830 Buk – +)
Małżeństwo: 1855 Środa

 1. Doga Władysław (*1855 Środa – +1861 Środa) 2.6
 2. Doga Piotr (*1857 Środa – +) 2.7
 3. Doga Anastazja (*1860 Środa – +1865 Środa) 2.8
 4. Doga Antoni (*1863 Środa – +) 2.9
 5. Doga Stanisław (*1867 Środa – +1882 Środa) 2.10

 Pokolenie: 2

Z aktów chrztów dzieci Antoniego i Magdaleny Dogów (wymienionych w poz. 2.x) dowiadujemy się, że Antoni z zawodu był  murarzem, tak jak Marcin.

 2.1       Kozłowska Michalina /Doga/ (*1837 Środa – +)
+Kozłowski Ludwik (*1834 Poznań – +1880 Środa)
Małżeństwo: 1858 Środa

 1. Kozłowski Roman (*1860 Środa – +) 3.1
 2. Pyzdrowska Martyna /Kozłowska/ (*1861 Środa – +) 3.2
 3. Szmania Leokadia /Kozłowska/ (*1862 Środa – +) 3.3
 4. Kozłowski Teodor (*1864 Środa – +) 3.4
 5. Kozłowska Stanisława (*1868 Środa – +) 3.5
 6. Fiedler Teodozja /Kozłowska/ (*1870 Środa – +) 3.6
 7. Kozłowska Ewa (*1872 Środa – +) 3.7
 8. Kozłowski Stanisław (*1875 Środa – +) 3.8
 9. Kozłowska Waleria (*1877 Środa – +) 3.9
 10. Kozłowski (*1880 Środa – +1880 Środa) 3.10

2.2       Dolatowska Anna /Doga/ (*1839 Środa – +)
+Dolatowski Anastazy (*1835 Piaski par. Strzelce – +)
Małżeństwo: 1862 Środa

 1. Dolatowski Władysław (*1869 Środa – +) 3.1

  2.3       Doga Jan Nepomucen (*1841 Środa – +1855 Środa)
  2.4       Doga Teofil (*1843 Brodowo – +)
  +Doga Apolonia /Nowakowska/ (*1855 Libartowo – +)
  I małżeństwo: 1872 Kostrzyn
 1. Doga Klemens (*1873 Środa – +) 3.12
 2. Doga Marianna (*1875 Środa – +1878 Środa) 3.13
 3. Kozłowicz Wiktoria /Doga/ (*1877 Środa – +) 3.14
 4. Doga Teofil (*1877 Środa – +1878 Środa) 3.15
 5. Doga Antoni (*1879 Środa – +) 3.16
 6. Doga Bolesław (*1882 Środa – +) 3.17
 7. Doga Bronisław (*1887 Środa – +1887 Środa) 3.18
 8. Doga Irena (* – +1891 Środa) 3.19

+Doga Marianna Anna /Błażyńska/ (*1866 Jarocin – +)
II małżeństwo: 1892 Jarocin

 1. Doga Walentyna (*1901 Środa – +1902 Środa) 3.20
 2. Doga Salomea (*1905 Środa – +) 3.21
Bez nazwy 10
Nekrolog z „Wielkopolanina” 1912 r. Źródło: WBC

2.5       Zwierska Antonina /Doga/ (*1845 Środa – +1912 Poznań)
+Zwierski Franciszek (*1843 Poznań par Marii Magd. – +)
Małżeństwo: 1868 Środa

 1. Zwierski Nn (*1868 Poznań – +1868 Poznań) 3.22
 2. Zwierski Nn (*1870 Poznań – +1870 Poznań) 3.23
 3. Zwierski Telesfor (*1871 Poznań – +1921 Poznań /Poznań Górczyn/) 3.24
 4. Zwierski Władysław (*1874 Poznań – +1908 Poznań) 3.25
 5. Zwierski Stefan (*1877 Poznań – +1877 Poznań) 3.26
 6. Zwierski Józef (*1880 Poznań – +1881 Poznań) 3.27
 7. Zwierski Stanisław (*1882 Poznań – +1883 Poznań) 3.28
 8. Zwierski Klemens (*1888 Poznań – +1889 Poznań) 3.29
 9. Zwierski Karol (*1889 Poznań – +1890 Poznań) 3.30

2.6       Doga Władysław (*1855 Środa – +1861 Środa)
2.7       Doga Piotr (*1857 Środa – +)
2.8       Doga Anastazja (*1860 Środa – +1865 Środa)
2.9       Doga Antoni (*1863 Środa – +)
+Doga Aniela /Paprocka/ (*1867 Środa – +1945 Środa)
Małżeństwo: 1889 Środa

 1. Bembnista Janina Melania /Doga/ (*1889 Środa – +1976 Grodzisk Wlkp.) 3.31
 2. Doga Zygmunt (*1892 Środa – +1951 Poznań /Poznań Junikowo/) 3.32
 3. Budaj Stanisława /Doga/ (*1893 Środa – +1956) 3.33
 4. Doga Władysław (*1904 Środa – +1980 Środa) 3.34
 5. Sroczyńska Klara /Doga/ (*1906 Środa – +1978 Wronki) 3.35
 6. Litke Maria /Doga/ (*1896 Środa – +1990 Poznań) 3.36
 7. Rajkowska Antonina /Doga/ (*1897 Środa – +1979 Środa) 3.37

2.10      Doga Stanisław (*1867 Środa – +1882 Środa)

Pokolenie: 3

3.1       Kozłowski Roman (*1860 Środa – +)
+Kozłowska Apolonia Emma /Heintze/ (*1859 Poznań – +)
Małżeństwo: 1887 USC Środa
3.2       Pyzdrowska Martyna /Kozłowska/ (*1861 Środa – +)
+Pyzdrowski Seweryn (*1853 Środa – +)
Małżeństwo: 1886 USC Środa
3.3       Szmania Leokadia /Kozłowska/ (*1862 Środa – +)
+Szmania Franciszek (*1859 Pętkowo – +)
Małżeństwo: 1888 USC Środa
3.4       Kozłowski Teodor (*1864 Środa – +)
3.5       Kozłowska Stanisława (*1868 Środa – +)
3.6       Fiedler Teodozja /Kozłowska/ (*1870 Środa – +)
+Fiedler Stanisław Kostka (*1859 Doktorowo/Grodzisk Wlkp. – +)
Małżeństwo: 1889 USC Środa
3.7       Kozłowska Ewa (*1872 Środa – +)
3.8       Kozłowski Stanisław (*1875 Środa – +)
3.9       Kozłowska Waleria (*1877 Środa – +)
3.10      Kozłowski (*1880 Środa – +1880 Środa)
3.11      Dolatowski Władysław (*1869 Środa – +)
3.12      Doga Klemens (*1873 Środa – +)
+Doga Antonina /Śmiśniewicz/ (*1876 Środa – +)
Małżeństwo: 1898 Środa

 1. Doga Regina (*1899 Poznań – +) 4.1
 2. Doga Marianna (*1900 Poznań – +) 4.2
 3. Doga Kazimiera (*1901 Poznań – +) 4.3
 4. Doga Julia (*1903 Poznań – +) 4.4

3.13      Doga Marianna (*1875 Środa – +1878 Środa)
3.14      Kozłowicz Wiktoria /Doga/ (*1877 Środa – +)
+Kozłowicz Antoni (*1861 Kostrzyn – +)
Małżeństwo: 1898 Środa

 1. Kozłowicz Maria (*1902 Kostrzyn – +1907 Kostrzyn) 4.5
 2. Kozłowicz Jan Kanty (*1903 Kostrzyn – +) 4.6
 3. Kozłowicz Wiktor (*1905 Kostrzyn – +) 4.7

3.15      Doga Teofil (*1877 Środa – +1878 Środa)
3.16      Doga Antoni (*1879 Środa – +)
+Doga Stefania /Igler/ (*1885 Kórnik – +1952 Środa)
Małżeństwo

 1. Marcela Melania /Doga/ (*1907 Poznań – +) 4.8
 2. Szafrańska Wanda Maria /Doga/ (*1908 Poznań – +1988 Środa) 4.9
Bez nazwy 11
Nekrolog z „Kuriera Poznańskiego” 1925 r. Źródło: WBC

3.17      Doga Bolesław (*1882 Środa – +)
+Doga Bronisława /Michalska/ (*1879 Oborniki – +1951 Poznań /Poznań Junikowo/)
Małżeństwo: 1908 Poznań
3.18      Doga Bronisław (*1887 Środa – +1887 Środa)
3.19      Doga Irena (* – +1891 Środa)
3.20      Doga Walentyna (*1901 Środa – +1902 Środa)
3.21      Doga Salomea (*1905 Środa – +)
3.22      Zwierski Nn (*1868 Poznań – +1868 Poznań)
3.23      Zwierski Nn (*1870 Poznań – +1870 Poznań)
3.24      Zwierski Telesfor (*1871 Poznań – +1921 Poznań /Poznań Górczyn/)
+Zwierska Władysława /Borowczyk/ (*1876 Poznań – +1925 Poznań Górczyn)
Małżeństwo: 1898 Poznań

 1. Zwierski Marian (*1898 Poznań – +) 4.10
 2. Zwierski Stefan (*1901 Poznań – +2000 Poznań /Poznań Junikowo/) 4.11
 3. Zwierski Kazimierz (*1905 Poznań – +1981 Poznań /Poznań Górczyn/) 4.12
 4. Zwierski Aleksander (*1907 Poznań – +2015 Poznań /Poznań Górczyn/) 4.13
 5. Zwierski Roman (*1914 Poznań – +1990 Poznań /Poznań Górczyn/) 4.14
 6. Zwierski Adam (*1916 Poznań – +1916 Poznań) 4.15

3.25      Zwierski Władysław (*1874 Poznań – +1908 Poznań)
+Zwierska Nn /Nn/ (* – +)
Małżeństwo

3.26      Zwierski Stefan (*1877 Poznań – +1877 Poznań)
3.27      Zwierski Józef (*1880 Poznań – +1881 Poznań)
3.28      Zwierski Stanisław (*1882 Poznań – +1883 Poznań)
3.29      Zwierski Klemens (*1888 Poznań – +1889 Poznań)
3.30      Zwierski Karol (*1889 Poznań – +1890 Poznań)
3.31      Bembnista Janina Melania /Doga/ (*1889 Środa – +1976 Grodzisk Wlkp.)
+Bembnista Mieczysław (*1885 Nowe Miasto Lubawskie – +1957)
Małżeństwo: 1911 Środa USC

[Mieczysław Bembnista był bratem Edmunda Bembnisty (*1883 +1954), który w 1914 r. w Środzie zawarł związek małżeński z Zofią Kowalewską]

3.32      Doga Zygmunt (*1892 Środa – +1951 Poznań /Poznań Junikowo/)
+Doga Antonina , Elżbieta /Szymańska/ (*1896 Amelsbüren Westfalia – +1937 Poznań)
Małżeństwo: 1925 Poznań

 1. Doga Wanda (*1926 Poznań – +) 4.16
 2. Doga Zbigniew Jan (*1927 Poznań – +1952 Poznań /Poznań Junikowo/) 4.17
 3. Doga Lidia Genowefa (*1930 Poznań – ) 4.18
 4. Doga Henryk Franciszek (*1931 Poznań – +2011 Poznań /Poznań Junikowo/) 4.19

3.33      Budaj Stanisława /Doga/ (*1893 Środa – +1956)
+Budaj Andrzej (*1892 – +1980)
Małżeństwo

3.34      Doga Władysław (*1904 Środa – +1980 Środa)
+Doga Wiktoria /Staszak/ (*1905 Września – +1993)
Małżeństwo: 1931

 1. Doga Włodzimierz (*1934 – +2003) 4.20
 2. Doga Alfred (*1936 – +2012) 4.21

3.35      Sroczyńska Klara /Doga/ (*1906 Środa – +1978 Wronki)
+Sroczyński Adam (*1906 – +1971 Wronki)
Małżeństwo: 1929 Poznań

3.36      Litke Maria /Doga/ (*1896 Środa – +1990 Poznań)
+Litke Czesław (*1894 – +1972 Poznań)
Małżeństwo: 1920 Poznań

3.37      Rajkowska Antonina /Doga/ (*1897 Środa – +1979 Środa)
+Rajkowski Kazimierz (*1896 Środa – +1962 Środa)
Małżeństwo

Pokolenie: 4

4.1       Doga Regina (*1899 Poznań – +)
4.2       Doga Marianna (*1900 Poznań – +)
4.3       Doga Kazimiera (*1901 Poznań – +)
4.4       Doga Julia (*1903 Poznań – +)
4.5       Kozłowicz Maria (*1902 Kostrzyn – +1907 Kostrzyn)
4.6       Kozłowicz Jan Kanty (*1903 Kostrzyn – +)
4.7       Kozłowicz Wiktor (*1905 Kostrzyn – +)
4.8       Marcela Melania /Doga/ (*1907 Poznań – +)
+Marcela Stefan (* – )
Małżeństwo: 1931 Poznań

4.9       Szafrańska Wanda Maria /Doga/ (*1908 Poznań – +1988 Środa)
+Szafrański Jan (*1910 – +1968)
Małżeństwo

4.10      Zwierski Marian (*1898 Poznań – +)
4.11      Zwierski Stefan (*1901 Poznań – +2000 Poznań /Poznań Junikowo/)
4.12      Zwierski Kazimierz (*1905 Poznań – +1981 Poznań /Poznań Górczyn/)
4.13      Zwierski Aleksander (*1907 Poznań – +2015 Poznań /Poznań Górczyn/)
4.14      Zwierski Roman (*1914 Poznań – +1990 Poznań /Poznań Górczyn/)
4.15      Zwierski Adam (*1916 Poznań – +1916 Poznań)
4.16      Doga Wanda (*1926 Poznań – +)
4.17      Doga Zbigniew Jan (*1927 Poznań – +1952 Poznań /Poznań Junikowo/)
4.18      Doga Lidia Genowefa (*1930 Poznań – )
4.19      Doga Henryk Franciszek (*1931 Poznań – +2011 Poznań /Poznań Junikowo/)
4.20      Doga Włodzimierz (*1934 – +2003)
4.21      Doga Alfred (*1936 – +2012)

Parcela Dogow
Fragment mapy z 1857 r. Źródło: APP

W recesie uwłaszczeniowym średzkich mieszczan nie występuje nazwisko Doga. Spotykamy je natomiast na mapie po uwłaszczeniu sporządzonej w 1857 r. Jako własność Dogi wskazana jest działka nr 306 – fragment mapy przedstawia obecne skrzyżowanie ul. Daszyńskiego (Wreschenerstr.) i  ul. Górki (Górka Vorstadt). Trudno na podstawie tego fragmentu określić, do której rodziny należała nieruchomość – Antoniego czy Marcina.

Antoni Doga (*1816 +1882) wymieniony jest w książce Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej regionu pod redakcją prof. Stanisława Nawrockiego, tom I str. 132 o czym czytamy:
„… Najwcześniej zorganizowali się murarze. Już w końcu stycznia 1848 r. czeladnicy murarscy postanowili założyć Kasę Chorych. Składkę ustalono w wysokości 2,5 sgr tygodniowo. W razie choroby pokrywano koszty leczenia, a w razie śmierci wypłacano rodzinie na pogrzeb 8 tal.  W 1851 r. przyjęto statut, a przewodniczącym był Antoni Doga.”
Antoni Doga był również członkiem pierwszej Rady Nadzorczej Kasy Oszczędności i Pożyczki Towarzystwa Rzemieślniczego pod Opieką Św. Józefa zapisanej spółki w Środzie (obecnego Banku Spółdzielczego). Z zapisów prowadzonych przez ks. Szamarzewskiego w protokolarzu z posiedzeń wynika, iż powierzano mu między innymi zadania związane z budownictwem. Zmarł dnia 25.05. 1882 r. w Środzie.

Antoni Doga i jego potomkowie.
(dzienne daty i miejscowości znajdują się w dyspozycji administratora)

Drzewo potomków

♂ Doga Jan ( – +)
⚭ Doga Marianna ( – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♂ Doga Antoni ( – +)
⚭ Doga Magdalena /Mozynska(morzynska?)/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) ♀ Kozłowska Michalina /Doga/ ( – +)
⚭ Kozłowski Ludwik ( – +)
/∞/
Dzieci: 10

1) ♂ Kozłowski Roman ( – +)
⚭ Kozłowska Apolonia emma /Heintze/ ( – +)
/∞/
2) ♀ Pyzdrowska Martyna /Kozłowska/ ( – +)
⚭ Pyzdrowski Seweryn ( – +)
/∞/
3) ♀ Szmania Leokadia /Kozłowska/ ( – +)
⚭ Szmania Franciszek ( – +)
/∞/
4) ♂ Kozłowski Teodor ( – +)
5) ♀ Kozłowska Stanisława ( – +)
6) ♀ Fiedler Teodozja /Kozłowska/ ( – +)
⚭ Fiedler Stanisław kostka ( – +)
/∞/
7) ♀ Kozłowska Ewa ( – +)
8) ♂ Kozłowski Stanisław ( – +)
9) ♀ Kozłowska Waleria ( – +)
10) ♀ Kozłowski ( – +)

2) ♀ Dolatowska Anna /Doga/ ( – +)
⚭ Dolatowski Anastazy ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Dolatowski Władysław ( – +)

3) ♂ Doga Jan nepomucen ( – +)
4) ♂ Doga Teofil ( – +)
⚭ #1 Doga Apolonia /Nowakowska/ ( – +)
/∞/
⚭ #2 Doga Marianna anna /Błażyńska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 12

1) #1 ♀ Doga Irena ( – +)
2) #1 ♂ Doga Klemens ( – +)
⚭ Doga Antonina /Śmiśniewicz/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Doga Regina ( – +)
2) ♀ Doga Marianna ( – +)
3) ♀ Doga Kazimiera ( – +)
4) ♀ Doga Julia ( – +)

3) #1 ♀ Doga Marianna ( – +)
4) #1 ♀ Kozłowicz Wiktoria /Doga/ ( – +)
⚭ Kozłowicz Antoni ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Kozłowicz Maria ( – +)
2) ♂ Kozłowicz Jan kanty ( – +)
3) ♂ Kozłowicz Wiktor ( – +)

5) #1 ♂ Doga Teofil ( – +)
6) #1 ♂ Doga Antoni ( – +)
⚭ Doga Stefania /Igler/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Marcela Melania /Doga/ ( – +)
⚭ Marcela Stefan ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♀ Pomazańska Barbara /Marcela/ ( – +)
⚭ Pomazański Zbigniew ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♀ Szypa Elżbieta /Pomazańska/ ( – )
⚭ Szypa Mieczysław ( – )
/∞/
Dzieci: 2

1) ♂ Szypa Michał ( – )
⚭ Szypa Magdalena /Nowak/ ( – )
/∞/
2) ♂ Szypa Marcin ( – )
⚭ Szypa Mariola /Tustanowska/ ( – )
/∞/

2) ♀ Szafrańska Wanda maria /Doga/ ( – +)
⚭ Szafrański Jan ( – +)
/∞/
3) ♂ Doga Witold ( – +)
⚭ Doga Bronisława /Polarek/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Doga Janina ( – )
2) ♀ Skoradzka Maria /Doga/ ( – +)
⚭ Skoradzki Jan ( – +)
/∞/
3) ♂ Doga Norbert ( – +)

4) ♂ Doga Tadeusz ( – +)
⚭ Doga Halina /Sobucka/ ( – +)
/∞/

7) #1 ♂ Doga Bolesław ( – +)
⚭ Doga Bronisława /Michalska/ ( – +)
/∞/
8) #1 ♂ Doga Bronisław ( – +)
9) #2 ♂ Doga Leon ( – +)
10) #2 ♀ Doga Zefiryna ( – +)
11) #2 ♀ Doga Walentyna ( – +)
12) #2 ♀ Sageth Salomea /Doga/ ( – +)
⚭ Sageth Wiktor ( – +)
/∞/

5) ♀ Zwierska Antonina /Doga/ ( – +)
⚭ Zwierski Franciszek ( – +)
/∞/
Dzieci: 9

1) ♀ Zwierski Nn ( – +)
2) ♀ Zwierski Nn ( – +)
3) ♂ Zwierski Telesfor ( – +)
⚭ Zwierska Władysława /Borowczyk/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 6

1) ♂ Zwierski Marian ( – +)
2) ♂ Zwierski Stefan ( – +)
3) ♂ Zwierski Kazimierz ( – +)
4) ♂ Zwierski Aleksander ( – +)
5) ♂ Zwierski Roman ( – +)
6) ♂ Zwierski Adam ( – +)

4) ♂ Zwierski Władysław ( – +)
⚭ Zwierska Nn /Nn/ ( – +)
/∞/
5) ♂ Zwierski Stefan ( – +)
6) ♂ Zwierski Józef ( – +)
7) ♂ Zwierski Stanisław ( – +)
8) ♂ Zwierski Klemens ( – +)
9) ♂ Zwierski Karol ( – +)

2) ♂ Doga Marcin ( – +)
⚭ Doga Rozalia /Gowarzewska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) ♂ Doga Władysław ( – +)
2) ♂ Doga Piotr ( – +)
3) ♀ Doga Anastazja ( – +)
4) ♂ Doga Antoni ( – +)
⚭ Doga Aniela /Paprocka/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 7

1) ♀ Bembnista Janina Melania /Doga/ ( – +)
⚭ Bembnista Mieczysław ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Bembnista Zygmunt Stanisław ( – +)

2) ♂ Doga Zygmunt ( – +)
⚭ Doga Antonina Elzbieta /Szymańska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Doga Wanda ( – +)
2) ♂ Doga Zbigniew jan ( – +)
3) ♀ Doga Lidia genowefa ( – )
4) ♂ Doga Henryk franciszek ( – +)

3) ♀ Budaj Stanisława /Doga/ ( – +)
⚭ Budaj Andrzej ( – +)
/∞/
4) ♀ Litke Maria /Doga/ ( – +)
⚭ Litke Czesław ( – +)
/∞/
5) ♀ Rajkowska Antonina /Doga/ ( – +)
⚭ Rajkowski Kazimierz ( – +)
/∞/
6) ♂ Doga Władysław ( – +)
⚭ Doga Wiktoria /Staszak/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♂ Doga Włodzimierz ( – +)
2) ♂ Doga Alfred ( – +)

7) ♀ Sroczyńska Klara /Doga/ ( – +)
⚭ Sroczyński Adam ( – +)
/∞/

5) ♂ Doga Stanisław ( – +)

 

 

 

 

 

Copyrighted Image