Parafia Murzynowo Kościelne.

IMG_0004
Fot. zbiory własne.
IMG_0031
Fot. zbiory własne.
IMG_0024
Fot. zbiory własne.
IMG_0007
Fot. zbiory własne.
IMG_0006
Fot. zbiory własne.
IMG_0005
Fot. zbiory własne.

 

Źródło: Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej Poznań 1935
Autor: ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski

Zachowano oryginalną pisownię.

MURZYNOWO KOŚC., w. u ujścia kilku strumieni jak Janikówki, Korytówki, Mirusza, Rogoźnicy i Strzyżowca do Żeleźnicy, nazwane od Murzyna, podobnie jak w tej okolicy drugie Murzynowo (Borowe, Leśne) za Nietrzanowem. Pewnie książę Henryk Brodaty darował M. Kośc. katedrze wrocławskiej a Wła­dysław Odonic r. 1231 (KDW I. 592) pozwolił na osadzenie wsi na prawie średzkiem, r. 1245 (KDW I. 638 a.) wymienione M. między posiadłościami biskupstwa wrocł. Biskupi wrocławscy założyli tu w połowie XIII w. kościół parafjalny pod wezw. św. Jana Chrz., który jest patronem diecezji wrocławskiej. Może w drugiej połowie XIII w, pozbyli się Ślązacy tej włości na rzecz książąt wielkopolskich, Czermin koło Pleszewa zamienili już r. 1241 (UZK str. 351) na Zduny. W latach 1398 (LG II, 722) — 1408 (AKP) był tu proboszczem Janusz z Wszołowa z rodu Wczelów. Od XV w. wchodziło M. w skład królewszczy- zny starostwa średzkiego, a kolatorem był król. R. 1510 (LBL f. 32) znajdował się tu kościół par., przy którym był proboszczem Jakób. Proboszcz pobierał w M. ferton dziesięcinny z łanu i mesznego po ćwiertni obojga zboża, w Sabaszczewie to samo, w Zberkach z łanu po 9 skotów i po ćwiertni obojga zboża t. j. żyta i owsa, w Kopaszycach i Połażęjewie tyleż zboża a z Chociczy od kmieci dziesięcinę. R. 1533 /8 (Ł I. 323—4) przydzielił król Zygmunt I kościół m. do kolegjaty średzkiej za zgodą bisku­pa pozn. Po pożarze z r. 1739 odbudowała kolegjata średzka za staraniem ks. Sebastjana Jankiewicza dom B. z drzewa, do któ­rego za naszych czasów przystawiono mur. prezbiterjum. Księgi kośc. spaliły się r. 1813. Ponowne kanoniczne wzniesienie ko­ścioła nie nastąpiło, jest to więc. kościół fil. należący do Środy z osobnym okręgiem duszpasterskim, w którego skład wchodzą wsie dawniejszej parafji m. Co się tyczy dawnego rycerstwa, w Kopaszycach w XIII w. siedzieli Opale, w XIV w. Dryje a w XV w. Doliwowie z Miłosławia, Połażejewo dzierżyła w XVI w. kapituła gnieźn., Sabaszczewo było królewszczyzną, należącą do starostwa średzkiego a Zberki od końca XIV w. trzy­mali Wczelowie Zberkowscy. Dawne nazwy u M. Ostrów W., M. Rokicina, Rowce, Uleśnica, Złomiszewo.

Grobowce na cmentarzu przykościelnym.
IMG_0014
Grobowiec Golskich. Zbiory własne.
IMG_0016
Grobowiec Ozdowskich. Zbiory własne.
IMG_0018
Grobowiec Jachimowiczów. Zbiory własne.

 

Źródło  poniższej treści: Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej przez Józefa Łukaszewicza. Tom I, 1858

Zachowano oryginalna pisownię.

V. Kościół parochialny w Murzynowie (kościelnem).

Wieś Murzynowo była królewszczyzną, należąca do starostwa średzkiego. Kto i kiedy kościół w tej wsi założył, nie wiadomo. Istnął on jednakże już na początku 16. wieku, bo księga beneficiorum z r. 1510 o nim wspomina. W r. zaś 1538 Zygmunt I. wcielił kościół ten do kapituły kolegiaty średzkiej, jak wizyta Strzałkowskiego z roku 1628 opiewa. „Kościół parochialny w Murzynowie — mówi wizyta wspomniona — jest drewniany, pod tytułem ś. Jana Chrzciciela i WW. ŚŚ. kolacyi JKM. Król Zygmunt I. wcielił go do Przewielebnej kapituły kolegiaty średzkiej r. 1538.1) «W r. 1739 pogorzał ten kościół, odbudowany wkrótce potem, jak uczy wizyta Rydzyńskiego z r. 1784, która mówi: „Kościół w Murzynowie po zgorzeniu w r. 1739 odbudowanym został na nowo nakładem Przewielebnej kapituły średzkiej i innych dobrodziejów, staraniem zaś JKs. Sebastyana Jankiewicza, kanonika średzkiego.” Niezawiera w sobie żadnych zgoła pomników z przeszłości. Dawniejsze księgi kościelne spaliły się w roku 1813 wraz z plebanią.

Szkoła. O szkole w Murzynowie wspomina wizyta Za-laszowskiego z roku 1696 w te słowa: „Są tu także dwa domki, jeden dla rektora szkoły, drugi dla zagrodnika.” Był więc w r. 1696 w Murzynowie dom dla rektora szkoły, ale nauczyciela nie było, bo taż sama wizyta dodaje zaraz: »Księdzu plebanowi zalecamy utrzymywać rektora szkoły, biegłego w kancie kościelnym.«

Szpitala w Murzynowie nigdy nie było.

1) Wizyta Rydzyńskiego kładzie to wcielenie kościoła murzynowskiego do kapituły kolegiaty średzkiej na rok 1533. Nie mając pod ręką aktu wcielenia, nie mogę sprawdzić, która data jest prawdziwą. Nie wiele też na tem zależy w dziejach biednego kościoła wiejskiego.

IMG_0010
Feretron. Zbiory własne.
IMG_0011
Feretron. Zbiory własne.
IMG_0009
Widok na chór. Zbiory własne.

 

Otoczenie Kościoła.
IMG_0021
Zbiory własne.
IMG_0025
Zbiory własne.
IMG_0020
Zbiory własne.

 

IMG_8620
Zbiory własne.

Grób długoletniego proboszcza parafii Murzynowo Kościelne ks.  kanonika Stanisława Zamorskiego na cmentarzu parafialnym.

Posługę kapłańską w tej parafii pełnił w latach 1958 – 1999.

Copyrighted Image