Pochowani na cmentarzu przykościelnym w Gieczu.

2018-07-22

Kopiowanie, powielanie oraz publikowanie tekstu i zdjęć chronione jest ustawą o prawach autorskich.

Ludwik Emil Drossel (*1844 – +1897)

 

Giecz – nagrobek Emila Drossela.

Urodził się dnia 11 października 1844 w Poznaniu, jako syn Ludwika i Julianny z d. Reidt pr. v. Trendel Drossel’ów. Rodzice zawarli ślub dnia 12.11.1836 r. Ojciec Emila (tego imienia używał) był katolikiem, matka ewangeliczką, a informacje te zostały odnotowane w akcie ich ślubu zapisanym w ewangelickiej parafii p.w. św. Krzyża w Poznaniu.

Księga adresowa miasta Poznania 1847 r.
Wpis w Księgę adresową miasta Poznania 1855 r.

Emil pochodził z zacnej rodziny, co wynika z informacji zawartych w XIX w. publikacjach, oraz w dokumentach USC. Jego ojciec Ludwik Drossel był urzędnikiem Królewskiej Rejencji Poznańskiej, a także urzędnikiem Królewskiego Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego w Poznaniu.
Udało się ustalić, że Ludwik i Julianna Drossel mieli trójkę dzieci, niestety losy syna Teodora i córki Antoniny nie są znane.

♂ Drossel Ludwik (*~ 1805 – +21-07-1859 Poznań)
Drossel Julianna /Reidt pr.v. Trendel/ (*~ 1809 – +)
/∞ 12-11-1836 Poznań par. ew. św. Krzyża/
Dzieci: 3

1) ♂ Drossel Ludwik Emil (*11-10-1844 Poznań – +17-01-1897 zm. Poznań, poch. Giecz)
2) ♂ Drossel Teodor (*21-01-1847 Poznań – +)
3) ♀ Drossel Antonina (*06-04-1848 Poznań – +)

Emil Drossel został ochrzczony w katolickiej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, otrzymując na chrzcie św. imiona Ludwik Emil. Kiedy miał 15 lat, zmarł jego ojciec.
Młody Emil otrzymał jednak staranne wykształcenie. W latach 1861-1863 jako stypendysta Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu. Naukę zakończył popisem na nauczyciela elementarnego.1
Po ukończeniu nauki, Emil Drossel został skierowany do pracy w katolickiej szkole elementarnej w Środzie, którą rozpoczął w 1864 r. Dozór nad szkołą sprawował wówczas ks. Marceli Weychan a pracowali w niej już doświadczeni nauczyciele: Antoni Kremer, Jan Najgrakowski  i Bronisław Krzysztofowicz. Zapewne  kontakty poza służbowe z Antonim Kremerem, rozbudziły w młodym nauczycielu pasję pszczelarską, o której pisze niżej.

Dnia 23. stycznia 1866 r. w kościele w Czerlejnie Emil Drossel poślubił pannę Władysławę Morkowską, córkę Mikołaja i Anastazji z d. Szymańska Morkowskich z Czerlejnka (Liber copulatorum wpis nr 2).  W roku 1867 dnia 21 sierpnia  w Środzie, przyszła na świat córka Emila i Władysławy – Marianna Stefania Drossel. Rodzicami chrzestnymi byli zacni mieszkańcy miasta w osobach Franciszka Rydlewskiego i Cecylii Żylczyńskiej.
Rok później Emil Drossel zamieszkiwał już w Tadeuszewie i zapewne był nauczycielem w tamtejszej szkole elementarnej. W tej miejscowości należącej do parafii Murzynowo Kościelne, rodzi się dwoje dzieci Emila i Władysławy Drosselów. Dnia 18 grudnia 1868 r. –  jedyny syn Kazimierz Jan, którego chrzest jest zapisany pod nr 7 w Liber baptisatorum parafii Murzynowo Kościelne, odnotowano w nim, iż chrzestnymi dziecka byli Jan Klerykowski i Marianna Jewasińska – obywatele zamieszkali w Środzie. Natomiast 13. listopada 1871 również w Tadeuszewie przyszła na świat druga córka Helena Stanisława, której rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj Morkowski – ekonom z Chudzic (dziadek ze strony matki) i Paulina Tyczyńska – żona ekonoma z Połażejewa.
Ostatnie dziecko urodziło się dnia 18 kwietnia 1885 r. w Gieczu, córka Zofia Urszula, której matką chrzestną była najstarsza siostra Stefania, a ojcem chrzestnym Jakub Stankiewicz – nauczyciel z Drzązgowa.

Księga meldunkowa Giecza z wpisem z 1874 r. dot. rodziny Emila Dressel (APP sygn. 109)

Według ksiąg meldunkowych Giecza znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu (sygn. 109; 110; 111), Emil Drossel z małżonką Władysławą z d. Morkowska, dziećmi: Marianną Stefanią, Kazimierzem Janem, Heleną Stanisławą, oraz  teściami Mikołajem i Anastazją z d. Szymańska  Morkowskimi, opuścił Tadeuszewo i zameldował się w Gieczu dnia 08.07.1874 r., obejmując jednocześnie posadę nauczyciela. Wówczas określano ten zawód jako preceptor [daw. nauczyciel, wychowawca], Lehrer [z niem. nauczyciel], lub magister [z łac. nauczyciel]. O zamieszkaniu tej rodziny w Gieczu świadczą również zapisy w księdze chrztów gieckiej parafii od 1874 r., w której Władysława, Emil i Stefania Drossel wymieniani są kilkakrotnie jako chrzestni.

Emil Drossel nie zajmował się tylko edukacją wiejskich dzieci w szkole w Gieczu. Jego wielką pasją było pszczelarstwo, któremu poświęcał cały swój wolny od nauczania czas. Dowiadujemy się o tym z XIX w. prasy wychodzącej wówczas w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Obszerny artykuł z inf. o Towarzystwie pszczelarskim powiatu średzkiego.

Otóż Dziennik Poznański podaje dokładną datę założenia Towarzystwa pszczelarzy na powiat średzki. Wydarzenie to miało miejsce w Kostrzynie dnia 28 grudnia 1874 r. Prasa nie podaje składu pierwszego zarządu Towarzystwa, nie zachowały się również żadne dokumenty archiwalne z tego okresu.
Kolejne czyli drugie wybory zarządu Towarzystwa pszczelarzy  miały miejsce 10 sierpnia 1878 r. w Rusiborzu, w skład którego weszli – cytuję:

– Na ostatnim zebraniu obrano nowy zarząd i to

na przewodniczącego p. Drossel nauczyciela z Giecza
na zastępcę p. Skoraczewskiego leśnika z Miłosławia
na sekretarza p. Sibilskiego nauczyciela z Iwna
na tegoż zastępcę pana Szymańskiego nauczyciela z Miłosławia
na skarbnika p. Koniecznego nauczyciela z Kostrzyna.
Prócz powyższych należą do zarządu jako ławnicy
Ks. Kędzierski proboszcz i p. Wąsicki nauczyciel obydwaj z Murzynowa Kościelnego
i p. Koperski obywatel z Kostrzyna.

Komisyą do rewizyi kasy stanowią nauczyciele pp. Szymański z Sarbinowa i Waligórski z Siedlca.

Dnia 05 września 1879 r. w Krobi odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa pszczelarzy na powiat krobski. Zebrani obrali jednogłośnie p. Drossela, prezesa Towarzystwa pszczelarzy powiatu średzkiego, jako przewodniczącego na ten dzień.

Emil Drossel funkcję prezesa Towarzystwa Pszczelarskiego na powiat średzki pełnił nieprzerwanie przez okres prawie 20. lat, z wielkim zaangażowaniem dbając o jego rozwój. Do Towarzystwa Pszczelarzy wstępowało wielu nowych członków, za sprawą czego zostały utworzone dwie Filie Towarzystwa na powiat średzki.

Czasopismo Postęp w Nr 100 z 1897 r. podaje informację, że Emil Drossel był założycielem Towarzystwa Pszczelarzy na powiat średzki.

Środa.  W miesiącu styczniu rb. straciło przez śmierć Towarzystwo pszczelarzy powiatu naszego jednego z najgorliwszych członków, swego założyciela śp. Emila Drossela. Tenże sprawował urząd prezesa przez długie lata, a Towarzystwo nasze prosperowało pod jego kierownictwem tak znakomicie, że liczba członków urosła do takiej wysokości iż trzeba było swego czasu takowe podzielić na dwa kółka, któremi śp. E. Drossel aż do zgonu przewodniczył. To też śmierć jego wywołała nie tylko w Towarzystwie pszczelarzy, ale i dalsze społeczeństwie ogólną żałość. Niech przeto będzie mi wolno choć spóźnione, z tego miejsca pobożnie westchnąć za jego duszę, bo był to człowiek na wskroś szlachetny.

-Celem obrania nowego prezesa w miejsce zgasłego dla obu filii odbędzie się zebranie w niedzielę dnia 2 maja rb. po południu o godzinie 4 w Środzie na Sali pana Przybylskiego, na które się wszystkich członków i przyjaciół pszczelarstwa niniejszem zaprasza. Zarządy obu filii odbędą posiedzenie godzinę przedtem.

Mikołajewski, sekretarz filii II.

Emil Drossel zmarł dnia 17 stycznia 1897 r. w Poznaniu, w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia. Przyczyną śmierci jaką podano w akcie zgonu był paraliż i zapalenie otrzewnej. Ponadto odnotowano że przeżył 25 lat w małżeństwie, pozostawił 4. dzieci, ur. w 1844 r.
Pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Gieczu – grób zachowany.

 Wspomnieć należy, że w Gieczu zmarli i tamże zostali pochowani rodzice Władysławy Drossel (żony Emila) – Mikołaj Morkowski ur. 24.11.1808 r. w Buku, syn Hipolita i Marii z d. Dobielińska, zm. 15.05.1891 r., oraz Anastazja Morkowska z d. Szymańska, ur. 06.07.1820 r. w Poznaniu, córka Józefa i Wiktorii z d. Mórawska, zm. 09.08.1892 r. Być może zostali również pochowani na cmentarzu przykościelnym w Gieczu, jednak groby nie zachowały się do dzisiejszego dnia.
O rodzinie Morkowskich z Buku szeroko pisze średzianin Mariusz Formanowicz, w swej książce zatytułowanej Rodowody Mieszczan Bukowskich.

Władysława Drossel z dziećmi wg zapisów w księgach meldunkowych opuściła  Giecz w roku 1902, przenosząc się do Nekli.

Rodzina Emila i Władysławy Drossel.

♂ Drossel Ludwik Emil (*11-10-1844 Poznań – +17-01-1897 Poznań /poch. Giecz/)
⚭ Drossel Władysława /Morkowska/ (*21-06-1844  – +10-04-1919 Nekla /poch. Nekla/)
/∞ 23-01-1866 Czerlejno/
Dzieci: 4

1) ♀ Drossel Marianna Stefania (*21-08-1867 Środa – +?)
2) ♂ Drossel Kazimierz Jan (*18-12-1868 Tadeuszewo – +?)
3) ♀ Janicka Helena Stanisława /Drossel/ (*13-11-1871 Tadeuszewo – +?)
⚭ Janicki Antoni /Jaśkiewicz al.Janicki/ (*02-06-1877 Pałczyn pow. Września – +?)
/∞ 20-01-1901 USC Michałowo/
Dzieci: 1

1) ♀ Nowak Zofia /Janicka/ (*1909 – +1997)
⚭ Nowak Franciszek (*1902 – +1974)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Nowak Nn ( – +)
⚭ Nowak NN /Gąsiorowska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♀ Marcinkowska Nn /Nowak/ ( – )
⚭ Marcinkowski Nn ( – )
/∞/

4) ♀ Drossel Zofia Urszula (*18-04-1885 Giecz – +)

Dnia 20 stycznia 1901 r. córka Emila i Władysławy – Helena Stanisława poślubiła Antoniego Janickiego z Biskupic. Antoni był synem gospodarza Walentego i Antoniny z d. Szumigała Janickich. Rodzina występowała również pod nazwiskiem Jaśkiewicz. Ostatecznie nazwisko zostało skorygowane w aktach urodzenia w 1892 r. Dziadek Antoniego Janickiego – Bartłomiej, zmarł w Biskupicach w 1887 r. jako Jaśkiewicz. Jego akt zgonu został skorygowany dopiero w 1912 r.

Wpis dot. Antoniego Janickiego w Księdze adresowej Gniezna 1903-1904.

Antoni i jego żona Helena Stanisława z d. Drossel Janniccy  Giecz opuścili w sierpniu 1901 r. zamieszkując w Gnieźnie. Księga adresowa mieszkańców Gniezna 1903-1904 wymienia Antoniego Janickiego jako Arb. ( Arbeiter) – czyli robotnik. Udało się ustalić, że mieli córkę Zofię.

Kurier Poznański z 1920 r. Nr 115

Kazimierz Jan Drossel prowadził w Nekli skład kolonialny i materiałów krótkich. Po śmierci matki Władysławy Drossel, która nastąpiła dnia 10.04.1919 r. w Nekli (tam też została pochowana), wystawił w 1920 r. swój sklep na sprzedaż.

Dalszych losów dzieci Emila Drossel tj.  Marianny Stefani, Kazimierza Jana i najmłodszej Zofii Urszuli niestety nie udało się ustalić.

1 Dobrosława Gucia Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909, Mnichowo – Poznań 2017 wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „GNIAZDO”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Copyrighted Image