Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 z powiatu średzkiego

W czerwcu została wydana książka zatytułowana „Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego„.

Książkę można nabyć osobiście u wydawcy i zarazem dystrybutora, którym jest

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dominowie
ul.Centralna 10
63-012 Dominowo 

Wydawca prowadzi również sprzedaż wysyłkową, po uprzedniej wpłacie kwoty 32,00 zł. ( 25,00 zł. książka w twardej oprawie,
szyta,  + 7,00 zł. koszty wysyłki) na wskazane poniżej konto.

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. O/ Dominowo

50 9085 0002 0040 0002 0385 0001

Należy pamiętać o podaniu dokładnego adresu wysyłki.

Książka podaje historię kompanii średzkich przedstawioną we wspomnieniach uczestników Powstania Wielkopolskiego, spis nazwisk 1921 Powstańców Wielkopolskich z dzisiejszych Gmin Dominowo, Kostrzyn, Krzykosy, Nekla, Środa Wlkp. i Zaniemyśl, które w 1918 r. położone były w granicach powiatu średzkiego oraz około stu własnoręcznych życiorysów Powstańców Wielkopolskich.

Spis Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 przedstawiony w publikacji zawiera: nazwisko, imię, źródło informacji, datę i miejsce urodzenia, informacje o rodzicach, datę i miejsce zgonu, przydział do jednostki wojskowej, stopień i uwagi, w których podano dodatkowe informacje.

Spis treści.
Wstęp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      9
Skąd byli nasi ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      10
Środa w pierwszych dniach wolności  .  .  .  .  .  .     20
Powstanie Wielkopolskie w Środzie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     28
O walkach średzkich kompaniach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    32
Krótki zarys działania oddziału nekielskiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Pluton Kostrzyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Bitwa pod Kcynią 3.2.1919  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Hołd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   62
Jaka data, jakie nazwisko, jaka miejscowość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    68
Wykaz uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
z ówczesnych granic powiatu średzkiego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70-211
Biogramy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212
Życiorysy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220
Podziękowanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  311
Spis ilustracji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312
Skróty zastosowane w tekście i tabeli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   314
Omówienie i wykaz źródeł zastosowanych w opracowaniu tabeli  . 315

Copyrighted Image