Połażejewo – wypis.

Połażejewo

Źródło: APP Starostwo Powiatowe w Środzie, sygn. recesy 143 – recesy 144
– recesy 143 to odpis!

 Właścicielka – Bogusława z Dąbrowskich Mańkowska

 We wsi allodialney szlacheckiey Połażejewie (…) znaydowało się dotąd:
A. Folwark pański
B. Ośm gospodarstw rolnych pańszczyzną obciążonych, to iest dwa połrolnicze a szesć chałupniczych.

Posiedzicielami gospodarstw tych są:
a, połrolniczych:

 1. Maciey Szumigała
 2. Woyciech Szymkowiak

b, chałupniczych:

 1. Antoniego Szymkowiaka sukcessorowie, jako to:
  aa, Katarzyna z Krolikowskich wdowa,
  bb. corki Maryanna i Katarzyna Szymkowiakowny
 2. Tomasz Prorok
 3. Mateusza Rożyka sukcessorowie, jako to:
  aa, Agnieszka z Krolow dawniey wdowa Rożykowa teraz zamężna Walentowa Nowakowa
  bb.Michał, Kazmierz, Maryanna i Stanisław rodzeństwo Rożykowie
 4. Walenty Myszkowiak
 5. Wawrzyn Łuczak i
 6. małoletni Daniel Grubert

 Każdy z gospodarzy wynagrodzony iest iednym działem mianowicie trzey gospodarze
Maciey Szumigała
Woyciech Szymkowiak i
Wawrzyn Łuczak

na polach Połażejewskich między granicami wsiow Rusiborka i Kopaszyc oraz drogą z Zberek do Połażeiewa prowadzącą;

4ey zaś gospodarze, to iest

Antoniego Szymkowiaka sukcessorowie,
Tomasz Prorok
Mateusza Rożyka sukcessorowie i
Walenty Myszkowiak

z pol wsiow Połażejewa, Uleyna i Rumiejek Koscielnych, a nakoniec

                Daniel Grubert

całkiem na polach wsi na ostatku rzeczoney nad granicą z Rumieykami szlacheckiemi.

Z różnych zobowiązań:

Dla szkoły w Połażejewie założyć się maiącey, udzieliło dominium potrzebne grunta na rachunek włościan zaciężnych.

Było to 6 Morgów, które na koszt gospodarzy nadano na własność szkole.

Grunt w ilości 4 M. 70 pr. dla urzędu sołeckiego wydzielony (…) przeznaczony iest na renumeracją każdorazowego sołtysa gospodarzy (…). Jednakże obowiązany iest każdorazowy sołtys udzielić ztego 70 pr. w mieyscu sposobnem na szkołką w celu dochowywania się potrzebnych drzewek do obsadzania drog poblicznych. Trzey gospodarze

 Maciey Szumigała
Woyciech Szymkowiak
Wawrzyn Łuczak

należeć będą wprzyszłości jak dotąd do urzędu sołeckiego we wsi Połażeiewie, a dominium obowiązane będzie sołtysa teyże wsi, za sprawowanie urzędu osobno renumerować.

 W toku postępowania ustalono również wymiary dla dożywotników. Poniżej przykładowe zobowiązanie rozpisane szczegółowo, pozostałe w postaci osoby zobowiązującej się i dożywotnika.

 1. Gospodarstwo małoletniego Daniela Gruberta do osiągnięcia przez niego pełnoletniości trafiło pod zarząd jego matki Anny. Po osiągnięciu pełnoletniości został zobowiązany do udzielenia wymiaru w postaci:
  a) wolnego mieszkania i opału
  b) wolnego pastwiska i paszy oraz stajni dla jednej krowy i świni
  c) 2 zagony na len i 4 zagony na kartofle, 1 zagon na kapustę (zagon szeroki na 5 skib i długi na 30 prętów)
  d) corocznie 4 szefle żyta, po 1 szeflu jęczmienia, grochu i tatarki, pół szefla prosa
 2. Tomasz Prorok – matce Mariannie
 3. Wawrzyn Łuczak
  a) rodzicom – Michałowi i Mariannie
  b) bratu – Rochowi, będącemu kaleką
  c) siostrom – Balbinie i Helenie Łuczakom
 4. Gospodarstwo małoletniej Marianny Szymankowiakownej trafiło pod zarząd Katarzyny z Krolikowskich Szymkowiakowej wdowy, która będzie utrzymywana po osiągnięciu pełnoletniości przez Mariannę.

Dziedzic przyjął 2/3 kosztów regulacji, gospodarze 1/3.

Całość procesu regulacyjnego zakończono w Winnejgórze 13 listopada 1840 roku.

Na tym terminie stawili się:

1. na miejsce Macieja Szumigały zmarłego,
a) wdowa Katarzyna z domu Niciakowna /Lampionka/
b) synowie doletni z drugiego małżeństwa Jakob i Mateusz Szumigała
c) opiekun nieletnich dzieci z drugiego małżeństwa Woyciech Prochniewicz

Oprocz tych sukcessorow są ieszcze po Macieju Szumigale doletnie dzieci z pierwszego małżeństwa, które nie stanęli.

 1. Woyciech Szymkowiak
 2. sukcessorowie Antoniego Szymkowiaka
  a) Katarzyna z Krolikowskich wdowa pozostała i mąż iey teraznieyszy wspomniany zwyż Woyciech Prochniewicz
  b) opiekon małoletnich corek Marianny i Katarzyny, Walenty Myszkowiak
 3. Tomasz Prorok
 4. sukcessorowie po Mateuszu Roszyku:
  a) wdowa Agnieszka z Krolow i mąż iey teraznieyszy Walenty Nowak,
  b) opiekon pozostałych małoletnich dzieci Kazmierz Roszyk
 5. Walenty Myszkowiak za siebie samego
 6. Wawrzyn Łuczak
 7. opiekon Daniela Gruberta wspomniony już gospodarz Tomasz Prorok

Z dożywotnikow byli obecni:

 1. Maryanna owdowiała Prorokowa, donosząc, że jey teraznieyszy mąż się nazywa Mikołay Banaszak i że tenże dziś się nie stawił
 2. Michał Łuczak za siebie samego i jako zastępca swey żony Maryanny Łuczakowey
 3. Anna owdowiała Grubertowa i iey mąż teraznieyszy Krysztof Krueger

 

Z powodu niestawienia się w Winnejgórze dzieci Macieja Szumigały z pierwszego małżeństwa oraz Mikołaja Banaszaka, dokument został im przedłożony do podpisu w Poznaniu 25 stycznia 1841 roku. Osoby, które podpisały dokument w tym terminie:

A. Mikołay Banaszak
B.
1. Franciszka Szumigała wraz z mężem swoim Kasprem Jankowiakiem /: alias Kasprzakiem/
2. Katarzyna Szumigała wraz z mężem swoim Antonim Stefaniakiem /: alias Szymczakiem/ z Barda
3.  Maryanna Szumigała, wraz z mężem swoim Mikołajem Huiarą /: alias Kuiawą/
4. Ewa Szumigała owdowiała Kanoczek
5. Franciszek Szumigała
6. Andrzy Blaszak /: alias Krawiec/ mąż Jadwigi Szumigały z Chudzic jako prawny zastępca.

Opracował: Wojciech Lis (Koszuciak)

Copyrighted Image