Stanisław Bessert

Kopiowanie, powielanie oraz publikowanie tekstu i zdjęć chronione jest ustawą o prawach autorskich.

Grób Stanisława Besserta na cm. w Gorzowie Wlkp. Zdjęcie ze zbiorów Jerzego Kołpowskiego.

Jedyny z trójki braci Bessertów walczący w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku, zupełnie zapomniany przez …

Historia rodziny Bessertów jaką udało się ustalić na podstawie zachowanych archiwalnych dokumentów sięga końca XVIII w., i rozpoczyna się w Kcyni, w której na świat przyszedł Julian, syn Daniela i Anny z Braunków Bessertów – później ojciec trzech średzkich Powstańców Wielkopolskich. Czym zajmował się w Kcyni ojciec rodziny – Daniel Bessert nie udało się ustalić, jednak pewnym jest, że należał do ówczesnej elity mieszczaństwa. Jak wielokrotnie zapisano w księgach chrztu parafii katolickiej w Kcyni w 1816 r. i później, pełnił funkcję burmistrza (proconsula) Kcyni i zasiadał w radzie miasta, a od roku 1819  był Królewskim Urzędnikiem Pocztowym w Kcyni.

W Środzie osiadło dwóch synów Daniela i Anny Bessertów, wspomniany Julian i jego starszy brat Leopold. Ciekawostką jest to, że obaj byli zatrudnieni w Królewskim Sądzie Ziemsko – miejskim w Środzie.   Pierwsze informacje o rodzinie  Juliana Besserta, sięgają końca lat trzydziestych I połowy XIX w., kiedy Julian Bessert (*1815,+1865)   przywiózł do Środy w 1838 r. swoją poślubioną w Kłecku małżonkę Balbinę z Wojciechowskich. Julian był już wówczas pracownikiem sądu w Środzie i pełnił funkcję woźnego. Dwukrotnie owdowiały, mając dwóch synów z pierwszego małżeństwa – Zenona (*1839,+1902) i Leopolda (*1842,+1888), w 1854 r. poślubił Katarzynę Olcht (*1830,+1866), córkę młynarza Jakuba i Apolonii z Gniotczyków Olchtów. Z tego małżeństwa urodziło się ośmioro dzieci, między innymi Maksymilian (*1858,+1930) – ojciec trzech średzkich Powstańców WielkopolskichRomana (*1888,+1946), Stanisława (*1890,+1957) i Telesfora (*1893,+1951).

Zagadkową jest informacja w biogramie Romana o majątku Bessertów i udziale dziadka Juliana w Wiośnie Ludów. W latach, kiedy Wielkopolska była pod zaborem pruskim mało prawdopodobnym jest, aby urząd woźnego w sądzie mógł sprawować uczestnik tego zrywu powstańczego.

Nie wiadomo kto wychowywał dzieci Juliana i Katarzyny Bessertów po ich przedwczesnej śmierci odpowiednio w 1865 i 1866 r. Analizując drogę życiową ich syna Maksymiliana można stwierdzić, że zostali wychowani w duchu patriotycznym i religijnym. W roku 1884 w Kutnie Maksymilian Bessert poślubił Pelagię Szalczyńską. W 1886 r. osiedli w Środzie przy ul. Krótkiej. Małżonkowie mieli dziesięcioro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie. Maksymilian Bessert pracował w Banku Ludowym w Środzie jako woźny, był również członkiem średzkiego „Sokoła”. Za długoletnią intenzywną pracę mianowani zostali pp. K. Kubicki i T. Schmit prezesami honorowymi, a członkiem honorowym p. M. Bessert za gorliwą wytrwałość w pracy towarzyskiej i spełnianie przez 25 lat funkcji kasjera. Wymienionym panom wręczono odpowiednie dyplomy. Ponadto był kościelnym w średzkiej Kolegiacie. Fakt ten potwierdzają zapisy w księgach metrykalnych chrztów i ślubów średzkiej parafii, gdzie często występuje jako chrzestny lub świadek z dopiskiem kościelny. Tak bliskie obcowanie z ks. Mieczysławem Meissnerem miało zapewne wpływ na patriotyczne wychowanie dzieci, co zaowocowało udziałem w Powstaniu Wielkopolskim trzech synów Maksymiliana i Pelagii Bessertów.

Jednym z nich był Stanisław ur. dnia 06.10.1890 r. w Środzie. W kartotece nadesłanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie miedzy innymi czytamy:
„6. Dokładny życiorys i przegieg pracy ideowo-niepodległościowej … Jako organizator baonu średzkiego pod dowództwem dr Rządkowskiego bierze udział w oswobodzeniu Wielkopolski. Wcielony do II baonu 8 pułku walczy pod Lwowem.
7.
Nazwiska i dokładne adresy świadków, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej dr Rządkowski b. komendant, Ed. Bembnista por.rez.”

W dalszej treści kolejnego formularza Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości czytamy:
„6. … Dnia 6.X.1890. – ur. w Środzie jako syn urzędnika bankowego Maksymiliana Besserta i Pelagii z d. Szałczyńska.
Po ukończeniu szkoły realnej / 3kl. gimn./ wstąpiłem dn. 1 marca 1906 r. w naukę handlu żelaza do firmy L. Zboralski i Ska w Pleszewie, która ukończyłem 1 marca 1909 r. Do wybuchu wojny pracowałem w tejże branży. Zarazem byłem członkiem „Sokoła” Tow. Ginm. w Jarocinie, w latach 1909 – 1911, którego prezesem był wówczas inż. Rydlewski. Z wybuchem wojny światowej zostałem powołany w szeregi armii niemieckiej. Z wybuchem rewolucji w Niemczech, wróciłem do Środy, dnia 25 grudnia 1918 r. Nazajutrz po steroryzowaniu kierownika parawozu niemca przybyli specjalnym pociągiem pod dowództwem ppor. Milewskiego z oddziałem Powstańców ze Środy do Poznania. Po oswobodzeniu Poznania wyruszyłem do pow. średzkiego, by rozbroić tam żandarmerię. Po wypędzeniu Niemiec brałem udział w organizowaniu Baonu średzkiego i w tej formacji walczyłem na odcinkach Nakło, Kcynia, Szubin i Chodzieży.
Z baonu średzkiego i pleszewskiego został później sformowany 8 p.Strzelców Wlkp. / obecny 62 pp. w Bydgoszczy/. Po zorganizowaniu 8 p. wyruszyłem z 2. Baonem na odcinek Piła – Czarnków i Rawicz i na front polsko – bolszewicki.
W kwietniu 1920 r. zostałem zwolniony z armii polskiej jako st. sierżant, i przyjęty do Urzędu Cła w Bydgoszczy, jako pierwszy kasjer Urzędu. – Stanowisko to po 3 letniej pracy opuściłem na własne życzenie. Opuszczając stanowisko kasjera w Urzędzie Ceł w Bydgoszczy, miałem zamiar usamodzielnić się, czego jednak nie mogłem osiągnąć z powodu trudności rodzinnych. Zniewolony tedy pracować na posadzie prywatnej, przyjąłem takową w firmie H. Löhnert Tow. Akc. w Bydgoszczy, następnie w firmie H. Cegielski Sp. Akc. w Poznaniu, gdzie pracuję obecnie.”

W Poznaniu mieszkał z małżonką Marią z d. Nowicka (*1887,+1963), (siostrą szwagra Czesława Nowickiego, męża najmłodszej z rodzeństwa Bronisławy Pelagii Bessert zam. w Środzie) do momentu wysiedlenia przez Niemców. Po wojnie osiadł jako pionier w Gorzowie Wlkp.
Karą za jego szczere wyznanie, iż uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej było to, że nigdy nie otrzymał żadnych „medali”.
Zmarł bezpotomnie dnia 13 września 1957 r. w Gorzowie Wlkp., pochowany tamże na cm. Świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej.

Drzewo potomków burmistrza Kłecka z początku XIX w. Daniela Besserta.
(dzienne daty i miejsca w dyspozycji administratora)

Kolorem zaznaczono przodków i potomków Juliana Besserta, który jako jedyny osiadł na stałe w Środzie Wlkp.

Bessert Daniel Gottlieb Johan Karl /  (*~ 1774 – +1823)
/spotykane formy zapisu nazwiska: Boessert al.Bessert – Bissert/

    ⚭ Bessert Anna Karolina /Braunek al.Brauneck/ (*~ 1767 – +1837)
/∞/
Dzieci: 8

1) ♀ Jesielska al. Jasielska Augusta Ernestyna /Bessert/ ( – +)
⚭ Jesielski Adam /Jesielski al. Jasielski/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Bąkowska Anna /Jesielska al. Jasielska/ ( – +)
⚭ Bąkowski Józef ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Bąkowska Marianna Augusta ( – +)
2) ♀ Czuprych Apolonia Józefa /Bąkowska/ ( – +)
⚭ Czuprych Franciszek ( – +)
/∞/
3) ♀ Bąkowska Franciszka Matylda ( – +)
4) ♂ Bąkowski Józef ( – +)

2) ♀ Buncler Augusta Ludwika /Jesielska al. Jasielska/ ( – +)
⚭ Buncler Juliusz ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) ♂ Buncler Hieronim Henryk Wilhelm ( – +)
2) ♀ Wiencierz Olimpia /Buncler/ ( – +)
⚭ Wiencierz Karol ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Wiencierz Antoni ( – +)

3) ♀ Buntzler Kordula Augusta ( – +)
4) ♂ Buntzler Ludwik /Buncler al. Bauntzler/ ( – +)
5) ♀ Buncler Kordula Augusta /Buncler al Bunzler/ ( – +)

3) ♂ Jesielski Maksymilian Stanisław ( – +)
4) ♂ Jesielski Izajasz Jan ( – +)

2) ♂ Bessert Jan Ferdynand Daniel ( – +)
⚭ Bessert pr.v. Królikowska Magdalena /Pacholczak pr.v.Królikowska/ ( – +)
/∞/
3) ♀ Nehring al. Nehreng Karolina Fryderyka /Bessert al. Bissert/ ( – +)
⚭ Nehring Jan /Nehring al. Nehreng/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 9

1) ♀ Nehring al. Nehring Anna ( – +)
2) ♀ Baczyńska pr.v. Zgórska Anna /Nehring al. Nerung pr.v. Zgórska/ ( – +)
⚭ #1 Zagórski Szymon ( – +)
/∞/
⚭ #2 Baczyński Michał ( – +)
/∞/
Dzieci: 11

1) #1 ♀ Zagórska Bronisława ( – +)
2) #1 ♂ Zagórski Ludwik Aleksander ( – +)
⚭ #1 Zagórska Franciszka /Krakowska/ ( – +)
/∞/
⚭ #2 Zagórska Antonina /Wolna/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) #2 ♀ Zagórska Michalina ( – +)
2) #2 ♂ Zagórski Ludwik ( – +)
3) #2 ♀ Zagórska Bronisława ( – +)

3) #1 ♂ Zagórski Leon Szymon ( – +)
4) #1 ♂ Zagórski Teodor ( – +)
5) #1 ♀ Zagórska Antonina ( – +)
6) #2 ♂ Baczyński Józef ( – +)
7) #2 ♀ Baczyńska pr.v. Zgórska Marianna ( – +)
8) #2 ♂ Baczyński Antoni ( – +)
9) #2 ♂ Baczyński Walenty ( – +)
10) #2 ♂ Baczyński Jakub ( – +)
11) #2 ♂ Baczyński Marceli ( – +)

3) ♂ Nehring Kacper ( – +)
4) ♀ Nehring Małgorzata ( – +)
5) ♂ Nehreng Ewaryst ( – +)
6) ♀ Nehreng Waleria ( – +)
7) ♂ Nehreng Franciszek ( – +)
8) ♂ Nehring Tomasz ( – +)
9) ♀ Nehring Eleonora ( – +)

4) ♂ Bessert Szymon ( – +)
⚭ Bessert Małgorzata /Gorączkowska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Bessert Barbara ( – +)
2) ♂ Bessert Karol ( – +)
3) ♀ Kotz Anna /Bessert/ ( – +)
⚭ Kotz Edward ( – +)
/∞/
4) ♀ Bessert Magdalena ( – +)

5) ♂ Bessert Bogumił (Gotlieb) ( – +)
6) ♂ Bessert Leopold /Boessert/ ( – +)
⚭ Bessert Joanna /Giese/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) ♂ Bessert Albert Emil /Boessert/ ( – +)
⚭ Bessert Magdalena /Leszczyńska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 9

1) ♂ Bessert Karol Aleksander ( – +)
⚭ Bessert Maria /Maciejewska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 10

1) ♂ Bessert Marian Bolesław ( – +)
⚭ Bessert Zofia /Barczyńska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) ♂ Bessert Aleksander ( – +)
⚭ #1 Bessert Irena /Bigaj/ ( – +)
/∞/
⚭ #2 Bessert Aurelia /Sobol/ ( – +)
/∞ – ø/
Dzieci: 3

1) #1 ♀ Pajączek Barbara Maria /Bessert/ ( – )
⚭ Pajączek Jerzy ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Bessert Grzegorz ( – )
⚭ Bessert Elizabeth /Duzek/ ( – )
/∞/
Dzieci: 2

1) ♀ Bessert Sarah ( – )
2) ♀ Bessert Berenica ( – )

2) #1 ♂ Bessert Maciej Marian ( – )
⚭ #1 Rasmussen Maria /Przewoźnik/ ( – )
/∞/
⚭ #2 Bessert Teresa /Tylicka/ ( – )
/∞/
Dzieci: 3

1) #1 ♀ Karpińska Tamara /Bessert/ ( – )
⚭ Karpiński Jarosław ( – )
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Karpiński Patryk ( – )

2) #1 ♂ Bessert Michał Konrad ( – +)
3) #2 ♀ Bessert Eliza Katarzyna ( – )

3) #1 ♂ Bessert Janusz ( – )
⚭ Bessert Krystyna Anna /Burnóg/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Knapik Izabella Irena /Bessert/ ( – )
⚭ #1 Knapik Andrzej ( – )
/∞/
⚭ #2 Sroka Janusz ( – )
/∞ – ø/
Dzieci: 2

1) #1 ♀ Knapik Jowita ( – )
2) #2 ♂ Sroka Rafał ( – )

2) ♀ Leśniak Oliwia Katarzyna /Bessert/ ( – )
⚭ Leśniak Henryk Andrzej ( – )
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Leśniak Sławomir Mateusz ( – )

3) ♀ Bessert Teresa Maria ( – )

2) ♂ Bessert Zbigniew Alfred ( – +)
⚭ Bessert Barbara Maria /Frezer/ ( – )
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Bessert Nn ( – )

3) ♀ Bessert Maria Zofia ( – )
4) ♀ Bessert Barbara Halina ( – +)
5) ♂ Bessert Henryk ( – +)

2) ♀ Nowakowska Władysława Emilia /Bessert/ ( – +)
⚭ Nowakowski Józef ( – +)
/∞/
Dzieci: 7

1) ♂ Nowakowski Tadeusz Józef ( – +)
2) ♀ Nowakowska Zofia Teresa ( – +)
3) ♀ Nowakowska Izabela Alicja ( – +)
4) ♂ Nowakowski Czesław Florian ( – +)
5) ♂ Nowakowski Zdzisław Tadeusz ( – +)
6) ♂ Nowakowski Tadeusz Józef ( – +)
7) ♀ Nowakowska Hanna Maria ( – +)

3) ♂ Bessert Józef Czesław ( – +)
⚭ Bessert Benigna /Dera/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 1

1) ♂ Bessert Ireneusz ( – +)

4) ♂ Bessert Czesław Wincenty ( – +)
⚭ Bessert Aurelia /Stamm/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Kamieńska Halina /Bessert/ ( – +)
⚭ Kamieński Janusz ( – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♀ Kamieńska Ewa ( – +)
2) ♀ Kamieńska Izabela ( – +)

2) ♂ Bessert Jan Lech ( – +)
⚭ Bessert Katarzyna /Urfał/ ( – +)
/∞/
3) ♂ Bessert Janusz ( – +)
⚭ Bessert Lucyna Urszula /Raczyńska/ ( – +)
/∞/

5) ♂ Bessert Mieczysław Karol ( – +)
6) ♀ Strzelecka Jadwiga Teresa /Bessert/ ( – +)
⚭ Strzelecki Stanisław ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Stacher Regina /Strzelecka/ ( – )
2) ♀ Stefaniak Maria /Strzelecka/ ( – )
3) ♂ Strzelecki Władysław ( – )

7) ♂ Bessert Zygmunt Stanisław ( – +)
⚭ Bessert Felicja Wacława /Chmielewska/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♀ Bessert Barbara Stanisława ( – +)
2) ♂ Bessert Włodzimierz Jan ( – +)

8) ♂ Bessert Tadeusz ( – +)
9) ♀ Bessert Melania Irena ( – +)
10) ♂ Bessert Władysław Emil ( – +)

2) ♂ Bessert Antoni ( – +)
3) ♂ Bessert Max ( – +)
4) ♀ Bessert Marta Berta Łucja ( – +)
5) ♂ Bessert Bronisław ( – +)
6) ♀ Bessert Łucja ( – +)
7) ♂ Bessert Zenon ( – +)
8) ♂ Bessert Alfons Karol ( – +)
9) ♂ Bessert Kurt Emil ( – +)

2) ♂ Bessert Karl Juliusz Rudolf ( – +)
⚭ Bessert Augusta Cecylia /Schüssler/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 2

1) ♂ Bessert Bruno ( – +)
⚭ Bessert Gertruda /Lück/ ( – +)
/∞/
2) ♀ Bessert Helena ( – +)

3) ♀ Bessert Matylda Luiza Klara ( – +)
4) ♀ Bessert Leopoldyna ( – +)
5) ♀ Axmann Elżbieta Albertyna /Bessert/ ( – +)
⚭ Axmann Anton Bruno ( – +)
/∞/
Dzieci: 3

1) ♀ Axmann Joanna ( – +)
2) ♂ Axmann Wilhelm Karl Hermann Bruno ( – +)
3) ♂ Axmann Curt Fridrich Wilhelm Joseph ( – +)

7) ♀ Gorączkowska pr.v. Jankiewicz Ernestyna /Bessert pr.v. Jankiewicz/ ( – +)
⚭ #1 Jankiewicz Dominik ( – +)
/∞/
⚭ #2 Gorączkowski Antoni ( – +)
/∞/
Dzieci: 5

1) #1 ♂ Jankiewicz Augustyn ( – +)
⚭ Jankiewicz Walentyna /Miłostan/ ( – +)
/∞/
Dzieci: 4

1) ♀ Jankiewicz Apolonia ( – +)
2) ♀ Jankiewicz Anna ( – +)
3) ♀ Jankiewicz Klementyna ( – +)
4) ♂ Jankiewicz Józef ( – +)

2) #1 ♂ Jankiewicz Antoni ( – +)
⚭ Jankiewicz Katarzyna /Owecka/ ( – +)
/∞/
3) #1 ♂ Jankiewicz Jan Chrzciciel ( – +)
4) #2 ♀ Gorączkowska Barbara ( – +)
5) #2 ♂ Gorączkowski Dominik ( – +)

8) ♂ Bessert Julian Józef ( – +)
    ⚭ #1 Bessert Balbina /Wojciechowska/ ( – +)
        /∞/ w/g dokumentów znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
    ⚭ #2 Bessert Wiktoria /Porawska/ ( – +)
        /∞/
    ⚭ #3 Bessert Katarzyna /Olcht/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 16

1) #1 ♂ Bessert Zenon ( – +)
    ⚭ Bessert Anna /Fengel al. Engel/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 2

1) ♂ Bessert Alfons ( – +)
2) ♂ Bessert Paweł Zenon ( – +)

2) #1 ♂ Bessert Tomasz ( – +)
3) #1 ♂ Bessert Leopold ( – +)
    ⚭ Bessert Elżbieta /Duszyńska/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 3

1) ♀ Plotka Emilia /Bessert/ ( – +)
    ⚭ Plotka Józef ( – +)
        /∞/
2) ♂ Bessert Apolinary Zenon ( – +)
3) ♂ Bessert Karol ( – +)
    ⚭ Bessert Anna /Rudnitzka/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 4

1) ♀ Czuba Irena Zofia /Bessert/ ( – +)
    ⚭ #1 Czuba Józef ( – +)
        /∞/
    ⚭ #2 Welc Wincenty /Werg/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 1

1) #1 ♀ Bieniek Ingeborga /Czuba/ ( – +)
    ⚭ Bieniek Ignacy ( – +)
        /∞/

2) ♂ Bessert Arno Paweł ( – +)
3) ♀ Machel Elza /Bessert/ ( – +)
    ⚭ Machel Bronisław ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 1

1) ♂ Machel Aleksander ( – )
    ⚭ #1 Machel Krystyna /Rodziewicz/ ( – )
        /∞/
    ⚭ #2 Machel Alicja /Poręba/ ( – )
        /∞/
      Dzieci: 1

1) #1 ♂ Machel Robert ( – )

4) ♂ Bessert Georg Notbert ( – +)

4) #1 ♂ Bessert Roman ( – +)
5) #1 ♀ Bessert Pelagia ( – +)
6) #1 ♂ Bessert Michał ( – +)
7) #1 ♀ Bessert Franciszka ( – +)
8) #1 ♂ Bessert Piotr ( – +)
9) #3 ♀ Bessert Teodora ( – +)
10) #3 ♀ Bessert Stanisława ( – +)
11) #3 ♀ Bessert Maria ( – +)
12) #3 ♂ Bessert Maksymilian ( jedyny z potomków związany ze Środą, był kościelnym w średzkiej kolegiacie)
    ⚭ Bessert Pelagia /Szalczyńska/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 10

1) ♀ Smoczyk Kazimiera /Bessert/ ( – +)
    ⚭ Smoczyk Józef Stanisław ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 5

1) ♂ Smoczyk Henryk ( – +)
2) ♂ Smoczyk Adam Julian ( – +)
3) ♂ Smoczyk Witold ( – +)
    ⚭ Smoczyk Jadwiga /Stanikowska/ ( – +)
        /∞/
4) ♂ Smoczyk Alfons ( – +)
    ⚭ Smoczyk Stefania ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 1

1) ♂ Smoczyk Witold ( – +)

5) ♀ Sumelka Maria /Smoczyk/ ( – +)
    ⚭ Sumelka Tadeusz ( – +)
        /∞/

2) ♀ Bessert Teodora ( – +)
3) ♂ Bessert Roman ( – +)
4) ♂ Bessert Julian Ignacy Ignacy ( – +)
5) ♂ Bessert Stanisław ( – +)
    ⚭ Bessert Maria /Nowicka/ ( – +)
        /∞/
6) ♀ Bessert Leokadia ( – +)
7) ♂ Bessert Telesfor ( – +)
8) ♂ Bessert Leonard ( – +)
9) ♂ Bessert Stefan ( – +)
10) ♀ Nowicka Bronisława Pelagia /Bessert/ ( – +)
    ⚭ #1 Nowicki Czesław ( – +)
        /∞/
    ⚭ #2 N.N.
        /∞/
      Dzieci: 1

1) #2 ♀ Bessert Kazimiera ( – +)

13) #3 ♀ Bessert Kazimiera ( – +)
14) #3 ♂ Bessert Antoni ( – +)
    ⚭ Bessert Helena /Okoniewska/ ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 4

1) ♀ Bessert Melania Zofia Maria ( – +)
2) ♀ Pawlak Felicja /Bessert/ ( – +)
    ⚭ #1 Pawlak Stefan Szczepan ( – +)
        /∞/
    ⚭ #2 Pawlak Stefan ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 3

1) #1 ♀ Bessert Helena ( – +)
2) #1 ♀ Bessert Sabina ( – +)
3) #1 ♂ Bessert Leonard ( – +)

3) ♂ Bessert Zenon Dezydery Józef Marian ( – +)
4) ♀ Piniecka Jarosława /Bessert/ ( – +)
    ⚭ Piniecki Zygmunt ( – +)
        /∞/
      Dzieci: 2

1) ♂ Piniecki Zenon ( – +)
2) ♀ Piniecka Bronisława ( – )

15) #3 ♂ Bessert Roman ( – +)
16) #3 ♂ Bessert Julian ( – +)

 

 

Copyrighted Image