Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego.

Kurier Średzki z 7 marca 1935 r. Nr 29

„Podziękowanie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia zabawy Tow. Przy – Związku Strzeleckiego w Środzie w dniu 2 marca 1935 r., a w szczególności:

PP Micewiczom w Środzie,
Inż. Edw. Suszyńskiemu z Pętkowa,
Gesskowi Włodzimierzowi ze Środy,
Mockowi Edmundowi ze Środy,
za wydatną pomoc w organizowaniu imprezy, jak również:

PP. Bladowskiemu z Kostrzyna,
Bembniście Edm. ze Środy,
Borowskiemu Winc. ze Środy,
Brzeskiemu Henryk. z Mącznik,
Burdajewiczowi notariuszowi ze Środy,
Boeningowi Kaz. z Połażejewa,
Bitterowi z Nagradowic,
Blecker-Kohlsaat ze Słupi Wielkiej,
Czochronowi Józefowi z Bagrowa,
Dodze Władysł. ze Środy,
Derczyńskiemu Stan. ze Środy,
Dodze Walentemu z Kleszczewa,
Finkiemu z Zaniemyśla,
Majętn. Garby,
Gruszczewskiemu Kaz. ze Środy,
Golniewiczowej ze Zimina,
Hałasowi Stan. ze Środy,
Jachimowiczowi z Sabaszczewa,
Kujawie Winc. ze Środy,
Krawczykowi Mieczysł. ze Środy,
Lesińskiemu Janowi ze Środy,
Łazarewiczowi Stan. ze Środy,
Mlickiemu Józefowi z Czerlejna,
Mielżyńskiemu Jerzemu z Drzązgowa,
Madalińskiemu Stanisł. z Dębicza,
Manickiemu z Murzynowa Kośc.,
Dr. Morawskiemu ze Środy,
Meirichowi ze Środy,
Münchowi z Zaniemyśla,
Mockowi Edm. ze Środy,
Micewiczowej Marji ze Środy,
Meien-Vogler z Zdziechowic,
Nowackiej z Olszewa,
Niedziałkowskiej Eugenji ze Środy,
Namysłowskiemu Stefanowi i Czesławowi ze Środy,
Ozdowskiej Józefie z Murzynowa Kośc.,
Plewczyńskiemu z Krerowa,
Plucińskiemu z Rusiborza,
Praweckiemu ze Środy,
Pospieszalskiemu Ant. z Kopaszyc,
Przewoźniakowi Cz. ze Środy,
Rzucidło ze Środy,
Rokowskiemu z Koszut,
Świtowi Franciszkowi ze Środy,
Szmani Adamowi ze Środy,
Stępniakowi Janowi z Bronisławia,
Stablewskiej ze Szlachcina,
Sarrazinowi z Tulec,
Szumanowi ze Żrenicy,
Sokołowskiemu Wit, ze Środy,
Seifarthowej z Pławiec,
Szymańskiemu Michałowi ze Środy,
Tobolskiemu Karolowi ze Środy,
Unruhowej z Ulejna,
Wałęskiej ze Środy,
Ks. Prob. Wierzchaczewskiemu ze Śniecisk,
Waligórskiej z Polwicy,
Ziółkowskiemu Kaz. ze Środy,
Ziołeckiemu Włodz. z Węgierskiego,

za fanty złożone tak hojnie na loterię i datki w gotówce oraz wszystkim uczestnikom zabawy serdeczne składam podziękowanie.
Prezes Tow. Przyjaciół Związku Strzeleckiego
Jerzy Niedziałkowski, Starosta Powiatowy.”

Copyrighted Image