Trzebisławki – wypisy.

Układ separacyjno-regulacyjny wsi Trzebisławki.

Źródło: APP Starostwo Powiatowe w Środzie, sygn. recesy 194.

Trzebisławki – dobra rządowe (Fiskus w charakterze dziedzica)

Wieś rzeczona składa się obecnie, i składała się podczas ogłoszenia naywyzszego rozkazu gabinetowego z dnia 6o Maia 1819

1, z folwarku

2, z czterech rolnych gospodarstw zacięznych, mianowicie trzech większych, a jednego mniejszego. Gospodarstwa te zacięzne posiadali wczasie obwieszczenia ustawy z dnia 8o Kwietnia 1823 roku mianowicie:

A, trzy większe:

  1. Jan Grądziela
  2. Wawrzyn Kościelny
  3. Jozef Forszpaniak i

B, mniejsze zaś gospodarstwo

Lukasz Szwaykowski

W toku postępowania regulacyjnego gospodarstwo Łukasza Szwaykowskiego przejął jego syn Jan, który został również zobowiązany, by „wymiar wydawać” swojej matce, Agniszce z Jeczeków owdowiałey Szwaykowskiey.

Opracował:  Wojciech Lis (Koszuciak)

Copyrighted Image