Wiosna Ludów

Skocz do ostatniego uzupełnienia
2015-04-11 / 17:45:10

 JAROSŁAWIEC.
IMG_5182
Fot. Admin
IMG_5177
Fot. admin.
IMG_5170
Fot. admin.

 KONWENCJA POLSKO-NIEMIECKA W JAROSŁAWCU

11 IV 1848

 „… Dla wykonania umówionej konwencji postanawia się, co następuje:

Ludzie należący do pierwszej klasy, tj. niezdolni do służby, dziś zaraz, jedenastego kwietnia, w Środzie zostaną zgromadzeni wedle powiatów, do których należą i przez kwalifikujących się do tego, a spomiędzy nich wybranych ludzi do domów poprowadzeni. Kosy i broń zabiorą ze sobą na wozach do domów.

Landwerzyści [1] zostaną zebrani następnego dnia i tak jak I klasa odprowadzeni do swoich kwater sztabowych, chyba że J. E. generał dowodzący [2] uzna, że mogą zaraz iść do domu.

Należący do klasy trzeciej, to jest do służby zdolni ochotnicy, pozostaną razem na miejscach, aż dopóki nie wyjdzie postanowienie, w jaki sposób do wojsk dywizji poznańskiej wcieleni być maja. Jednakże może to mieć miejsce tylko w następujących 4 miejscach: we Wrześni, Książu, Pleszewie i Miłosławiu. Liczba ich w żadnym z tych miejsc nie może przekraczać jednego batalionu z 500-600 ludzi i jednego szwadronu ze 120 koni. Aż do decyzji o wcieleniu ich do dywizji poznańskiej, siły te żywione będą przez własnych obywateli i nie będą mogły rozpisywać rekwizycji. Zostaną oddani pod zwierzchni dozór wyższego oficera pruskiego [3]. Wszelka broń inna niż broń palna, broń ręczna biała i kosy, jako to moździerze itp. oddane będą temu oficerowi do dyspozycji.

Oddziały uzbrojone w innych miejscach opróżniają je w ciągu 3 dni i cofają się na wskazane punkty główne. Środa opróżniona będzie w ciągu dni trzech, o czym komenderujący generał uwiadomiony zostanie dnia 13. wieczorem przez generała Willisena.

Ochotnicy wycofają się do Miłosławia. Żaden wojskowy ani landwerzysta jako taki pociągnięty nie będzie do odpowiedzialności. Cudzoziemcom gwarantuje się, że nie zostaną wydani [4].

Środki powyższe nie będą przeszkadzać w natychmiastowym przywróceniu władz [5] przez Komisję Reorganizacyjną, tak iżby cały mechanizm rządowy mógł wejść natychmiast w swój bieg.

Wszelka własność prywatna niedobrowolnie ustąpiona, ma być zwrócona w naturze lub zapłacona.

Skoro tylko warunki te przez Polaków dopełnione zostaną, operacje wojskowe [6] zostaną wstrzymane.

Moment rozpoczęcia tych środków poczyna się dzisiaj 11. w Środzie, we Wrześni 12., w Książu 13., w Pleszewie 14., na dokonanie zaś zostawia się dni trzy.

Jarosławiec [7], 11 kwietnia 1848 r.

(Podp.): Libelt, W. Stefański, v. Willisen, Anastazy Radoński [8].”

 [1] Landwera: formacja rezerwowa wojska pruskiego.
[2] Generał dowodzący: Colomb.
[3] Do mianowania takiego oficera nie doszło.
[4] Mowa o emigrantach, pochodzących z zaboru rosyjskiego. Zapewnia się im, że nie zostaną wydani w ręce rosyjskie.
[5] Mowa o władzach pruskich.
[6] Ruchy wojsk pruskich.
[7] Wioska na drodze z Środy do Poznania.
[8] Radoński: polski komisarz powiatowy w Środzie.

 Z: „Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł”, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1948, s. 84-86.

MIEROSŁAWSKI WOBEC KONWENCJI W JAROSŁAWCU

Mieroslawski(Instrukcja do wszystkich zwierzchników obozowych.
Miłosław, 11.IV.1848).

Dziś o godzinie siódmej z rana w Środzie pełnomocnicy Komitetu Narodowego znieśli Wydział Wojenny, a natomiast postanowili Sztab Główny, którego szefem mianowali niżej podpisanego.

Mierosławski zachowuje w Sztabie Głównym dawnych członków Wydziału, a pierwszym adiutantem mianuje Bronisława Dąbrowskiego [1].

O godzinie 9. z rana zjechał do Jarosławca, o ćwierć mili od Środy, generał Willisen z ostatecznym wezwaniem do rozpuszczenia obozów i masą wojska pruskiego do ataku gotowego. Delegowani Komitetu Narodowego: Libelt i Stefański, przy świadectwie delegatów obozu średzkiego, wrzesińskiego i pleszewskiego [2], po długich debatach podpisali układ, skutkiem którego Willisen uznał cztery nasze obozy pod Wrześnią, Pleszewem, Książem i Miłosławiem; ten ostatni, jako zastąpić mający obóz średzki, który po trzech dniach ma być ewakuowany.

Cztery te obozy obejmować mają każdy po jednym batalionie piechoty i po jednym szwadronie jazdy; batalion z 600 a szwadron z 120 ochotników mają być złożone.

Naszą będzie rzeczą podwoić a nawet potroić tę siłę, luzując co tydzień owe 3.000 ludzi przez 3.000 innych, byle nie więcej występowało na raz w czterech oznaczonych obozach, jak tak ilość zbrojnych. Staraniem przeto czterech komendantów obozowych musi być: 1o dobór doskonały 720 ludzi, koni i sprzętu z każdego obecnego obozu; 2o dobranie sobie drugiej zmiany, a o ile się da i trzeciej, w podobnejże sile, a które rozlokowane po okolicy, zatrudnione pozornie po wsiach i dworach, co każdy lub drugi tydzień luzować będą pierwszą w ognisku obozowym. Tym sposobem możemy nieograniczenie pomnożyć nasze siły, nie przekraczając dotykalnie warunków układu zawartego między Komitetem Narodowym a Willisenem [3].

Każdy z czterech wymienionych obozów ma wysłać na dzień 16 kwietnia do Winnogóry [4] podwóch pełnomocników, celem urządzenia hierarchii tymczasowej, iżby odjąć Prusakom wszelki pretekst mieszania się do naszej organizacji. Trzeba, ażeby ci pełnomocnicy przybyli do Winnogóry z gotową listą kandydatów oficerskich i z ich rozkładem już umówionym w gronie korpusu oficerów, iżby komisji stanowczej oszczędzić sporów i macaniny. Dotychczasowe oddziały podchorążych dostarczą podoficerów i w dniach oznaczonych odbywać będą zbiorową szkołę podoficerską i oficerską.

Mimo bezpieczeństwa, niby zaręczonego umową dzisiejszą, obozy mają się mieć na największej baczności i pilnować się jak w czasie wojennym.

 Ludwik Mierosławski

 [1] Syn twórcy legionów Jana Henryka, ziemianin wielkopolski.
[2] Nieścisłe: nie było w Jarosławcu delegatów z Wrześni i Pleszewa.
[3] Projektu tego nie udało się wprowadzić w życie.
[4] Wieś pomiędzy Miłosławiem i Wrześnią.

 Z: „Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł”, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1948, s. 86-88.

Nadesłał: Wojciech Lis.


Regulamin Inst dla Powstanca 2 Inst dla Powstanca 1

Miloslaw 1 000aBitwa pod Miloslawiem Juliusz Kossak miloslaw

Obietnice Kom Narod002 Odezwa do ksiezyZakaz handlu kosami

 Wykaz żołnierzy z obozu średzkiego.

Kosa 001
Piechota

Nr Data Imię Nazwisko Miejsce urodzenia Religia Wiek Żonaty Wolny Stan Uwagi
1 30/3. 48. Antoni Górny Kijewo katolik 28 wolny
2 30/3. 48. Piotr Golimowski Brodowo katolik 22 wolny
3 30/3. 48. Marcin Orlik Kórnik katolik 20 wolny
4 30/3. 48. Ignacy Walczak Murzynówko katolik 19 wolny
5 30/3. 48. Józef Szuszlik Runowo pod Kórnikiem katolik 22 wolny
6 30/3. 48. Michał Bogumilak Szlachcin katolik 27 żonaty
7 30/3. 48. Andrzej Jasiński Żerniki pod Wrześnią katolik 28 wolny
8 30/3. 48. Michał Wachowiak Pławce katolik 24 wolny poległ
9 30/3. 48. Maxymilian Theueich Środa katolik 36 żonaty
10 30/3. 48. Walenty Szczepaniak Zielniki katolik 19 wolny poległ
11 30/3. 48. Marcin Wicher Luboniec katolik 23 wolny
12 30/3. 48. Tomasz Jozwiak Zaniemyśl katolik 20 wolny
13 30/3. 48. Maciej Błaszyk Brodowo katolik 26 wolny
14 30/3. 48. Wawrzyn Perkiewicz Bagrowo katolik 38 żonaty wystąpił 6/4
15 30/3. 48. Andrzej Rydelski Kleszczewo katolik 27 żonaty
16 30/3. 48. Walenty Lewendowicz Środa katolik 20 wolny
17 30/3. 48. Józef Siwiński Środa katolik 19 wolny
18 30/3. 48. Ludwik Brykczyński Gostyń katolik 45 żonaty
19 30/3. 48. Teodor Libecki Kościan katolik 36 wolny
20 30/3. 48. Jan Ernadt Środa katolik 38 żonaty szewc dla pijaństwa oddalony
21 30/3. 48. Tomasz Sobota Pętkowo katolik 18 wolny
22 30/3. 48. Marcin Harwoziński Ulejno katolik 20 wolny
23 30/3. 48. Wawrzyn Mańczak Zielniki katolik 22 wolny
24 30/3. 48. Stanisław Wlazłowski Czerniejewo katolik 24 wolny
25 30/3. 48. Konstanty Koczorowski Imielno katolik 33 żonaty
26 30/3. 48. Marcin Jozwiak Pigłowice katolik 23 wolny
27 30/3. 48. Antoni Miszkiewicz Dębicz katolik 25 wolny do strzelców
28 31/3/. 48. Władysław Brykczyński Środa katolik 17 wolny
29 31/3/. 48. Brunon Stanisławski Gołygow w Polsce katolik 25 wolny
30 31/3/. 48. Józef Liberski Środa katolik 32 żonaty szewc przez Pana Bogulińskiego legitymowany
31 31/3/. 48. Stanisław Oleyniczak Łowencice ( Śrem) katolik 21 wolny
32 31/3/. 48. Szczepan Stachowski Gablin katolik 23 wolny
33 31/3/. 48. Franciszek Bartylak Pięczkowo katolik 24 wolny
34 31/3/. 48. Stanisław Sobota Pięczkowo katolik 27 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
35 31/3/. 48. Wawrzyn Lufa Witowo katolik 21 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
36 31/3/. 48. Walenty Głowacki Środa katolik 25 żonaty szewc
37 31/3/. 48. Szczepan Krawczyk Strzeszki katolik 20 wolny
38 31/3/. 48. Stanisław Nowicki Poznań katolik 19 wolny rzeźnik
39 31/3/. 48. Bartłomiej Kowalewski Jaszkowo katolik 28 wolny
40 31/3/. 48. Roman Stanisławski Gołygow w Polsce katolik 25 wolny
41 31/3/. 48. August Neyman Środa katolik 23 wolny goździarz
42 31/3/. 48. Jan Ugorzeński Pławce katolik 24 wolny
43 31/3/. 48. Jan Jankowski Środa katolik 22 wolny
44 31/3/. 48. Piotr Pewiński Środa katolik 48 żonaty szewc
45 31/3/. 48. Woyciech Stachowiak Mączniki katolik 19 wolny
46 31/3/. 48. Walenty Świderski Bieganowo katolik 18 wolny
47 31/3/. 48. Mateusz Banaszak Rumiejski katolik 23 wolny
48 1/4. 48. Walenty Łaczkowski Środa katolik 24 wolny
49 1/4. 48. Piotr Dymland Środa katolik 27 żonaty poległ
50 1/4. 48. Władysław Chmielecki Łukowy (Inowrocław) katolik 25 wolny służył dwa lata przy piechocie
51 1/4. 48. Józef Piechowicz Targowa Górka katolik 27 wolny służył dwa lata przy piechocie
52 2/4. 48. Antoni Drzewiecki Chodec Polska katolik 31 wolny
53 2/4. 48. Adam Banaszak Borowo Środa katolik 24 wolny
54 2/4. 48. Michał Klimczak Zaniemyśl Środa katolik 23 wolny
49 2/4. 48. Szymon Pawlak Starczanowo Środa katolik 22 wolny
50 2/4. 48. Jan Nowak Kijewo katolik 25 wolny Słuzył 3 lata u Piechoty
51 2/4. 48. Metodeusz Puchalski Trzemeszno katolik 19 wolny
52 2/4. 48. Jan Mieloch Nadziejewo katolik 18 wolny przez Pana zabłockiego legitymowany
53 2/4. 48. Józef Sławiński Środa katolik 23 wolny
54 2/4. 48. Franciszek Piechocki Środa katolik 23 wolny przez obywatela Sławińskiego legitymowany
55 2/4. 48. Stanisław Suszycki Środa katolik 23 wolny przez obywatela Sławińskiego legitymowany
56 2/4. 48. Mikołaj Mrozikiewicz Środa katolik 28 wolny przez obywatela Sławińskiego legitymowany
57 2/4. 48. Antoni Wiśniewski Mączniki katolik 24 wolny przez obywatela Sławińskiego legitymowany
58 2/4. 48. Michał Fałszewicz Środa katolik 23 wolny przez obywatela Sławińskiego legitymowany
59 2/4. 48. Walenty Czyż Gułtowy katolik 30 żonaty
60 3/4. 48. Józef Rittich Chwałkowo katolik 17 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
61 3/4. 48. Walenty Nowak Źrenica katolik 17 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
62 3/4. 48. Szymon Surdyk Źrenica katolik 18 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
63 3/4. 48. Jan Walkowiak Pigłowice katolik 21 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
64 3/4. 48. Walenty Śpikulski Szczytniki /Poznań katolik 19 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
65 3/4. 48. Józef Stempniak Młodzikowo katolik 26 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
66 3/4. 48. Wawrzyn Koprucki Szczodrzykowo /Kórnik katolik 22 wolny przez Pana Szółdrzkiego legitymowani
67 3/4. 48. Franciszek Kamiński Nietrzanowo katolik 24 wolny Służył 2 lata u piechoty
68 3/4. 48. Jan Dymland Szumanowice w Polsce katolik 28 żonaty 2 dz.
69 3/4. 48. Marcin Kaczmarek Michałowo katolik 23 wolny przez Pana Szołdrskiego legitymowany
70 3/4. 48. Karól Korcz Czartki katolik 19 wolny przez Pana Szołdrskiego legitymowany
71 3/4. 48. Stanisław Burczyński Pierzchno katolik 23 wolny przez Pana Szołdrskiego legitymowany
72 3/4. 48. Woyciech Uboszyk Polwica katolik 28 wolny przez Pana Szołdrskiego legitymowany
73 3/4. 48. Antoni Sobota Nadziejewo katolik 23 wolny przez Pana Pomorskiego legitymowany
74 3/4. 48. Wojciech Karolczyk Pigłowice katolik 17 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
75 3/4. 48. Paweł Domagała Pigłowice katolik 20 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
76 3/4. 48. Tomasz Smolowski Zaniemyśl katolik 22 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
77 3/4. 48. Franciszek Stasik Pętkowo katolik 20 wolny dla pomieszania zmysłów oddalony
78 3/4. 48. Wawrzyn Kubaski Kijewo katolik 19 wolny wystąpił d. 12/4.
79 3/4. 48. Kasper Karólczak Korzeń Polska katolik 19 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
80 3/4. 48. Szczepan Wawrzyniak Kijewo katolik 21 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
80 3/4. 48. Jan Andrzejczak Olszewo katolik 23 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
81 3/4. 48. Jakub Grześkowiak Czerlejno katolik 20 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
82 3/4. 48. Bartłomiej Słabolepszy Dębicz katolik 20 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
83 3/4. 48. Jan Maciejewski Szczytniki Poznań katolik 29 żonaty przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
84 3/4. 48. Tomasz Kawalerczak Sulęcin katolik 20 wolny przez obywatela Szołdrskiego legitymowani
85 3/4. 48. Franciszek Czuwalski Jelitowo Gniezno katolik 26 wolny przez Pana Sokolnickiego legit.
86 3/4. 48. Jan Kasprzak Bronisław katolik 20 wolny
87 3/4. 48. Jan Zbierski Mądre katolik 19 wolny
88 3/4. 48. Jan Stasik Mądre katolik 19 wolny
89 3/4. 48. Woyciech Skibiński Środa katolik 20 wolny
90 3/4. 48. Szymon Kaczmarek Chłapowo katolik 23 wolny
91 3/4. 48. Maciej Andrzejewski Topola katolik 20 wolny
92 3/4. 48. Woyciech Owczarzak Orzeszkowo katolik 27 żonaty 1 dz. służył 3 lata u piechoty
93 3/4. 48. Woyciech Słomian Bronisław katolik 25 wolny służył 3 lata u piechoty
94 3/4. 48. Jakub Kowalski Strzeszki katolik 23 wolny
95 3/4. 48. Felix Andrzejewski Koszuty katolik 20 wolny
96 3/4. 48. Walenty Adamski Wielkie jeziora katolik 23 wolny
97 3/4. 48. Wawrzyn Orłowski Małe jeziora katolik 24 wolny
98 3/4. 48. Jan Barański Dębno katolik 19 wolny
99 3/4. 48. Jakub Baraniak Murzynowo Leśne katolik 23 wolny
100 3/4. 48. Andrzej Janiszewski Kijewo katolik 19 wolny
101 3/4. 48. Michał Borowiecki Murzynowo katolik 23 wolny
102 3/4. 48. Tomasz Jędrzejczak Murzynowo katolik 24 wolny
103 3/4. 48. Kazimierz Poprawski Żerków katolik 17 wolny
104 3/4. 48. Andrzej Nowak Trzebisławki katolik 22 wolny
105 3/4. 48. Ignacy Brzozowski Radzewo Kórnik katolik 22 wolny
106 3/4. 48. Kasper Ignaszak Potarzyca Jarocin katolik 20 wolny
107 3/4. 48. Jan Górski Koźmin katolik 35 wolny służył u fizilierów 6 lat
108 3/4. 48. Szczepan Chedzielski Gądki Poznań katolik 24 wolny służył 2 lata u piechoty
109 3/4. 48. Sebastyan Oleyniczak Polwica katolik 19 wolny
110 3/4. 48. Antoni Baranowski Pięczkowo katolik 22 wolny
111 3/4. 48. Woyciech Szypulinski Zdziechowice katolik 24 wolny Słuzył przy Huzarach
112 3/4. 48. Woyciech Szcześniak Targowa Górka katolik 30 wolny Służył przy Kirasierach, wystąpił 8/4.
113 3/4. 48. Walenty Pieczyński Rusibórz katolik 28 wolny Służył przy Kirasierach
114 3/4. 48. Antoni Silski Środa katolik 33 wolny Słuzył przy Ułanach
115 3/4. 48. Woyciech Raszkiewicz Kowalewo w Polsce katolik 22 wolny
116 3/4. 48. Bartłomiej Makowski Targowa Górka katolik 22 wolny
117 3/4. 48. Stanisław Frąckowiak Borzejewo katolik 20 wolny dla bólu nogi wystąpił
118 3/4. 48. Kacper Braczkowski Targowa Górka katolik 23 wolny
119 3/4. 48. Karól Solecki Września katolik 20 wolny
120 3/4. 48. Józef Przybylski Szrapki katolik 21 wolny
121 3/4. 48. Wawrzyn Witczak Szrapki katolik 19 wolny
122 3/4. 48. Woyciech Szwed Targowa Górka katolik 24 wolny
123 3/4. 48. Antoni Knasiak Chwałszyce katolik 20 wolny
124 3/4. 48. Tomasz Saela Sulecin katolik 19 wolny
125 3/4. 48. Antoni Jakubowski Dzierżnica katolik 20 wolny
126 3/4. 48. Antoni Piechowiak Targowa Górka katolik 21 wolny
127 3/4. 48. Antoni Owczarzak Mączniki katolik 21 wolny
128 3/4. 48. Woyciech Chyrysz Żerniki katolik 22 wolny
129 3/4. 48. Jan Girot Robaskowo Września katolik 25 wolny
130 3/4. 48. Andrzej Knasiak Racławki katolik 22 wolny
131 3/4. 48. Franciszek Młynarek Kępa katolik 27 wolny
132 3/4. 48. Jan Jasiński Żerniki katolik 21 wolny oddalony 5/4.
133 3/4. 48. Woyciech Wysocki Podstolice katolik 25 żonaty 2 dz. słuzył u piechoty 2 lata wystąpił 7/4.
134 3/4. 48. Mikołaj Woyciechowski Słopanowo Szamotuły katolik 31 wolny
135 3/4. 48. Franciszek Kajdan Poświątno katolik 24 wolny Słuzył u Piechpty
136 3/4. 48. Teofil Dzierzaczek Cerekwica katolik 17 wolny
137 3/4. 48. Woyciech Murzynowski Dominowo katolik 20 wolny
138 3/4. 48. Jan Dominiak Jarosławiec katolik 19 wolny
139 3/4. 48. Walenty Pawlak Sulęcin katolik 18 wolny wystąpił 12/4.
140 3/4. 48. Sebastyan Skrzypczak Kopaszyce katolik 26 wolny
141 3/4. 48. Antoni Pagórek Września katolik 20 wolny
142 3/4. 48. Marcin Dąbek Targowa Górka katolik 18 wolny wystąpił 8/4.
143 3/4. 48. Szczepan Adamski Śnieciska katolik 19 wolny
144 3/4. 48. Michał Cerecki Lubrze katolik 22 wolny
145 3/4. 48. Antoni Braczkowski Targowa Górka katolik 60 żonaty
146 3/4. 48. Paweł Szemendera Pusta wolica Mieszków katolik 24 wolny wystąpił 6/4.
147 3/4. 48. Woyciech Kaczmarek Rusibórz katolik 22 wolny wystąpił 6/4.
148 3/4. 48. Franciszek Kulecki Żabikowo katolik 19 wolny
149 3/4. 48. Józef Borowiecki Kijewo katolik 23 wolny
150 3/4. 48. Antoni Regulski Strzegosza Pleszew katolik 17 wolny
151 3/4. 48. Mikołaj Gurczyński Środa katolik 20 wolny
152 3/4. 48. Franciszek Piotrowski Łęg katolik 19 wolny
153 3/4. 48. Woyciech Stanisławski Szlachcin katolik 19 wolny
154 3/4. 48. Jacob Fengler Krzywiń katolik 22 wolny
155 3/4. 48. Michał Matuszak Nietrzanowo katolik 25 wolny
156 3/4. 48. Jan Olszewski Święcin katolik 24 wolny
157 3/4. 48. Franciszek Korcz Pierzchno katolik 21 wolny
158 3/4. 48. Mateusz Skrzypczak Źrenica katolik 21 wolny wystąpił 10/4.
159 3/4. 48. Walenty Przykłocki Grzegorzewo w Polsce katolik 23 wolny
160 3/4. 48. Wawrzyn Serba Jeziora katolik 20 wolny
161 3/4. 48. Kacper Jaskulski Jeziora katolik 19 wolny służył u piechoty 2 lata
162 3/4. 48. Wawrzyn Kmieciak Rusibórz katolik 30 wolny
163 3/4. 48. Łukasz Szymkowiak Starczanowo katolik 19 wolny
164 3/4. 48. Bartłomiej Lewicki Krerowo katolik 19 wolny
165 3/4. 48. Ludwik Sokolnicki Pigłowice katolik 25 wolny Służył w Gwardyi 3 lata
166 4/4. 48. Leon Czaplicki Głowina w Polsce katolik 26 wolny
167 4/4. 48. Jan Marczak Winna Góra katolik 22 wolny
168 4/4. 48. Woyciech Kasprzak Lubrze katolik 22 wolny
169 4/4. 48. Jakub Michalski Iwno katolik 19 wolny
170 4/4. 48. Ignacy Bunicki Dębno katolik 24 wolny
171 4/4. 48. Mikołaj Głowacki Rumiejki katolik 25 wolny
172 4/4. 48. Antoni Lipiński Grodziszczko Wschowa katolik 30 wolny słuzył 10 lat przy woj.. W piechocie
173 4/4. 48. Józef Wagner Zaniemyśl katolik 19 wolny
174 4/4. 48. Franciszek Maciejewski Otorowo Szamotuły katolik 36 żonaty z Bataljonu Poznanskiego
175 4/4. 48. Ludwik Bielawin Borowo Środa katolik 20 wolny
176 4/4. 48. Franciszek Bogaczyk Stęgosz Mieszków katolik 24 wolny
177 4/4. 48. Filip Mielcarek Kicko Inowrocław katolik 20 wolny służył u piechoty
178 4/4. 48. Wawrzyn Szafran Giecz katolik 25 wolny
179 4/4. 48. Kazimierz Waligóra Zielniki katolik 23 wolny
180 4/4. 48. Jakób Piotrkiewicz Podarzewo katolik 37 żonaty
181 4/4. 48. Szymon Feldt Pobiedziska katolik 26 wolny
182 4/4. 48. Franciszek Marecki Pobiedziska katolik 28 wolny
183 4/4. 48. Antoni Obarski Targowa Górka katolik 32 żonaty 3 dz.
184 4/4. 48. Piotr Kamiński Wronczyn katolik 18 wolny
185 4/4. 48. Paweł Liszowski Pobiedziska katolik 27 żonaty
186 4/4. 48. Jan Szulczyński Wronczyn katolik 22 wolny
187 4/4. 48. Michał Puchalski Kościelna wieś katolik 26 wolny
189 4/4. 48. Nepomucen Malachowicz Kościan katolik 24 wolny
190 4/4. 48. Marcin Hypki Pierzchno katolik 25 wolny
191 5/4. 48. Rafał Goździewski Urniszewo katolik 27 wolny
192 5/4. 48. Franciszek Lipiecki Wągrowiec katolik wolny
193 5/4. 48. Antoni Woźny Słupia katolik 21 wolny
194 5/4. 48. Seweryn Graszczyński Sandomierz katolik 24 wolny
195 5/4. 48. Antoni Zajączkowski Mrowina pod Szamotułami katolik 24 wolny
196 5/4. 48. Wawrzyn Garczyński Kamieniec Kłecko katolik 27 wolny słuzył u piechoty
197 5/4. 48. Antoni Marczak Siekierki katolik 23 wolny
198 5/4. 48. Woyciech Baszkiewicz Kowalewo katolik 23 wolny
199 5/4. 48. Urban Kowalewski Krerowo katolik 23 wolny
200 5/4. 48. Andrzej Mąderek Gowarzewo katolik 22 wolny
201 5/4. 48. Woyciech Paczkowski Zajezierze Września katolik 29 żonaty
202 5/4. 48. Szymon Ławniczak Kijewo katolik 33 żonaty 1 dz. Służył u piechoty
203 5/4. 48. Franciszek Dankowski Iwno katolik 24 wolny
204 5/4. 48. Józef Borecki Szwiec katolik 23 wolny
205 5/4. 48. Bartłomiej Paczkowski Grodzisk katolik 23 wolny
206 5/4. 48. Antoni Kluga Kuklinowo katolik 23 wolny trębacz do strzelców 6/4/
207 6/4. 48. Izydor Dudziński Januszewo katolik 27 wolny Służył u kanonierów
208 6/4. 48. Michał Śremski Poznań katolik 26 wolny mularz
209 6/4. 48. Wawrzyn Brzyniewski Siekierki katolik 23 wolny Służył u piechoty
210 6/4. 48. Zygmunt Lanwernain Kraków katolik 19 wolny technik
211 6/4. 48. Franciszek Jastrzembski Podgórze Galicja katolik 22 wolny mają ochote do Ułanów
212 6/4. 48. Józef Wysocki Kraków katolik 24 wolny mają ochote do Ułanów
213 6/4. 48. Filip Feldt Pobiedziska katolik 29 żonaty 1 dz. szewc Służył u piechoty
214 6/4. 48. Franciszek Prachowski Pobiedziska katolik 20 wolny szewc
215 6/4. 48. Andrzej Pilarski Runowo pod Kórnikiem katolik 27 wolny
216 6/4. 48. Józef Pachocki Nietrzanowo katolik 23 wolny
217 6/4. 48. Józef Michalak Gowarzewo katolik 40 żonaty 4 dz. Służył u piechoty
218 6/4. 48. Wincenty Tarchalski Zasutowo katolik 17 wolny
219 6/4. 48. Franciszek Wosiński Krobia katolik 21 wolny
220 6/4. 48. Antoni Zientkowski Tarnowo pod Czempiniem katolik 30 żonaty Służył u piechoty
221 6/4. 48. Antoni Moyżysiewicz Słupca katolik 26 wolny Służył przy piechocie
222 6/4. 48. Wincenty Pazirkowski Gostyń katolik 35 wolny Służył u w piechocie Do Poznańskich
223 6/4. 48. Leopold Czwojdziński Nowe Miasto katolik 24 wolny
222 6/4. 48. Jakób Wieczorowski Margolin Rogoźno katolik 20 wolny rzeźnik Do Kawaleryi
223 6/4. 48. Marceli Kamiński Poznań katolik 26 wolny
224 6/4. 48. Kazimierz Matela Orzeszkowo katolik 21 wolny
225 6/4. 48. Stanisław Stachowiak Pigłowice katolik 25 wolny Wystąpił 12/4. Dla braku koni wstąpił później do Kawaleryi
226 6/4. 48. Józef Gruzlewski Staszów Polska katolik 30 wolny
227 7/4. 48. Andrzej Jankowski Środa katolik 21 wolny szewc wystąpił 12/4.
228 7/4. 48. Marcin Pawlak Czarnotki katolik 26 żonaty
229 7/4. 48. Teofil Ruciński Mądre katolik 18 wolny stolarz
230 7/4. 48. Ignacy Klarczyński Kamionki Krotoszyn katolik 25 wolny
231 7/4. 48. Marcin Popławski Pobiedziska katolik 24 wolny szewc wystąpił 12/4.
232 7/4. 48. Józef Popławski Pobiedziska katolik 22 wolny wystąpił 12/4.
233 7/4. 48. Józef Zmudowicz Środa katolik 26 wolny malarz
234 7/4. 48. Michał Wesołowski Gwiazdowo katolik 21 wolny
235 7/4. 48. Szczepan Kmieciak Dębicz katolik 21 wolny
236 7/4. 48. Franciszek Kaczmarek Strzeszyn Poznań katolik 19 wolny
237 7/4. 48. Maciej Mikołayczak Węgierskie katolik 33 żonaty
238 7/4. 48. Andrzej Kaczmarek Plewiska Poznań katolik 33 żonaty 3 dz.
239 7/4. 48. Bartłomiej Oleyniczak Dębicz katolik 25 wolny
240 7/4. 48. Marcin Zeberski Górtatowo katolik 25 wolny
241 7/4. 48. Marcin Żerkowski Stawiano Skoki katolik 19 wolny
242 7/4. 48. Wawrzyn Szorzyński Stępocin katolik 25 wolny
243 8/4. 48. Ignacy Sarczyn Starczanowo katolik 19 wolny
244 8/4. 48. Jan Oborski Łopoń Buk katolik 34 żonaty 3 dz.
245 8/4. 48. Marceli Lipiński Jabłkowo Wągrowiec katolik 29 żonaty
246 8/4. 48. Erazm Koterski Retkowo Szubin katolik 27 wolny
247 8/4. 48. Józef Fetter Czerniejewo katolik 27 żonaty
248 8/4. 48. Franciszek Szczepański Nietrzanowo katolik 24 wolny wystąpił 9/4.
249 8/4. 48. Woyciech Osuch Wronczyn katolik 18 wolny
250 8/4. 48. Bartłomiej Białozyński Wronczyn katolik 19 wolny wystąpił 11//4.
251 8/4. 48. Jakub Woytkowiak Kamionki katolik 20 wolny
252 8/4. 48. Antoni Przybylski Krzeźlice katolik 19 wolny
253 8/4. 48. Stanisław Kawałczewski Gołuń katolik 25 wolny
254 8/4. 48. Walenty Dzikowski Krześlice katolik 18 wolny wystąpił 11/4.
255 8/4. 48. Michał Stachowiak Złotniki katolik 25 wolny
256 8/4. 48. Mikołaj Spachaczyk Leśniewo katolik 20 wolny
257 8/4. 48. Walenty Frasz Krześlice katolik 19 wolny
258 8/4. 48. Andrzej Spornicki Pobiedziska katolik 22 wolny
259 8/4. 48. Andrzej Frąckowiak Środa katolik 20 wolny
260 8/4. 48. Michał Jankowski Łagiewniki katolik 22 wolny
261 8/4. 48. Jakub Manuszkiewicz Gwiazdowo katolik 20 wolny
262 8/4. 48. Marcin Czerwiński Wąglewo katolik 19 wolny
263 8/4. 48. Woyciech Koprowicz Łuszczewo Polska katolik 20 wolny
264 8/4. 48. Michał Nawrocki Głębokie katolik 20 wolny
265 8/4. 48. Andrzej Łukow Sarkowa katolik 28 wolny
266 8/4. 48. Maciej Wieczorek Gwiazdowo katolik 24 wolny
267 8/4. 48. Kazimierz Pieczyński Nowa wieś Czerniejewo katolik 18 wolny
268 8/4. 48. Woyciech Kamiński Kamionek katolik 19 wolny
269 8/4. 48. Antoni Kiszka Siekierki katolik 21 wolny
270 8/4. 48. Bartłomiej Jankiewicz Środa katolik 19 wolny
271 8/4. 48. Andrzej Polakiewicz Pobiedziska katolik 22 wolny
272 8/4. 48. Wawrzyn Konieczny Gułtowy katolik 19 wolny
273 8/4. 48. Stanisław Banaszak Nietrzanowo katolik 21 wolny
274 8/4. 48. Michał Pawłowicz Pobiedziska katolik 28 wolny Służył przy piechocie jako podoficer
275 8/4. 48. Bonawentura Kicuński Kórnik katolik 27 wolny stolarz
276 8/4. 48. Antoni Szatkowski Chodzież katolik 26 wolny
277 8/4. 48. Wawrzyn Czorga Łobnica Kościan katolik 24 wolny Służył u piechoty
278 8/4. 48. Antoni Klisz Łobnica Kościan katolik 24 wolny Służył u piechoty
279 8/4. 48. Bernard Oporowski Przemet Wolsztyn katolik 23 wolny Służył u piechoty
280 8/4. 48. Stanisław Urbaniak Grzymysławice katolik 25 wolny
281 8/4. 48. Jan Siwek Jaryszki Poznań katolik 33 żonaty Służył u piechoty
282 8/4. 48. Jan Węglewski Szamotuły katolik 32 żonaty płóciennik
283 8/4. 48. Sebastyan Bilski Winna Góra katolik 19 wolny
284 8/4. 48. Michał Pawłowicz Pobiedziska katolik 28 wolny
285 8/4. 48. Józef Paprocki Środa katolik 25 wolny
286 8/4. 48. Wawrzyn Łachayczak Olucz Buk katolik 25 wolny
287 9/4. 48. Jan Markowski Ludomska Dąbrowa Rogoźno katolik 19 wolny
288 9/4. 48. Marceli Woyciechowski Poznań katolik 20 wolny
289 9/4. 48. Jan Muczkowski Swarzędz katolik 20 wolny
290 9/4. 48. Mateusz Nowakowski Kostrzyn katolik 20 wolny
291 9/4. 48. Michał Podgórski Siedlec katolik 18 wolny
292 9/4. 48. Marcin Straszewski Strychowo Gniezno katolik 20 wolny
293 9/4. 48. Maciej Cichowski Siedlec katolik 20 wolny
294 9/4. 48. Stanisław Guzik Kaźmierz Polska katolik 24 wolny
295 9/4. 48. Tomasz Kułtoniak Skotniki Września katolik 33 żonaty 1 dz. Służył u piechoty
296 9/4. 48. Piotr Konieczny Mączniki katolik 25 wolny
297 9/4. 48. Stanisław Wrzeiński Wydpierzanice katolik 22 wolny wystąpił 10/4.
298 9/4. 48. Wawrzyn Wawrzyniak Szlachcin katolik 24 wolny wystąpił 10/4.
299 9/4. 48. Kazimierz Korcz Januszewo katolik 19 wolny
300 9/4. 48. Antoni Szczaniecki Januszewo katolik 21 wolny
301 9/4. 48. Woyciech Koralewski Łagiewniki Wągrowiec katolik 22 wolny
302 9/4. 48. Andrzej Maciejewski Pobiedziska katolik 23 wolny
303 9/4. 48. Michał Adamczewski Wronczyn katolik 24 wolny
304 9/4. 48. Marcin Strojny Siekierki katolik 21 wolny
305 9/4. 48. Józef Błażejewski Sarbinowo katolik 27 wolny
306 9/4. 48. Andrzej Markiewicz Czerlejno katolik 19 wolny
307 9/4. 48. Mikołaj Dudkiewicz Czerlejno katolik 23 wolny
308 9/4. 48. Bartłomiej Zagórski Kleszczewo katolik 19 wolny
309 9/4. 48. Woyciech Balczyński Czerlejno katolik 20 wolny
310 9/4. 48. Piotr Stanisławski Gałęzewo Września katolik 25 żonaty
311 9/4. 48. Maciej Kubiak Targowa Górka katolik 19 wolny
312 9/4. 48. Tomasz Roszak Chwałszyce katolik 30 żonaty 2 dz.
313 9/4. 48. Jan Frąckowiak Bagrowo katolik 24 wolny Wasielewski z Stępocin za poszedł ????
314 9/4. 48. Woyciech Zejdowicz Murzynowo Leśne katolik 30 żonaty
315 9/4. 48. Wojciech Maćkowiak Pątkowie katolik 21 wolny
316 9/4. 48. Andrzej Koniecki Dębicz katolik 18 wolny
317 9/4. 48. Woyciech Sobczak Starczanowo katolik 19 wolny
318 9/4. 48. Michał Zalaś Jaszkowo katolik 17 wolny
319 9/4. 48. Franciszek Rempulski Ulejno katolik 19 wolny
320 9/4. 48. Antoni Mieszkowiak Biskupice katolik 26 wolny
321 9/4. 48. Tomasz Xiążkiewicz Racławki katolik 21 wolny
322 9/4. 48. Woyciech Braciak Gablin katolik 23 wolny
323 9/4. 48. Andrzej Kaczmarek Chwalecin katolik 21 wolny
324 9/4. 48. Jakub Walczak Bagrowo katolik 32 żonaty wystąpił 10/4.
325 9/4. 48. Michał Jaśkowiak Rusibórz katolik 27 żonaty Służył u piechoty
326 9/4. 48. Antoni Franciszkiewicz Zaborowo Śrem katolik 20 wolny
327 9/4. 48. Franciszek Janaszak Żabikowo katolik 21 wolny
328 9/4. 48. Franciszek Jędrzejewski Biechowo katolik 24 wolny
329 9/4. 48. Felix Budnikowski Rogoźno katolik 18 wolny
330 9/4. 48. Paweł Piechocki Kijewo katolik 24 wolny
331 9/4. 48. Jan Górny Bagrowo katolik 24 wolny
332 9/4. 48. Szymon Kowalski Pażynów Ostrzeszów katolik 24 wolny
333 9/4. 48. Fryderyk Małecki Poznań katolik 24 wolny Do strzelców
334 9/4. 48. Antoni Nowak Kleszczewo katolik 19 wolny
335 9/4. 48. Franciszek Skowroński Kicin Swarzędz katolik 25 wolny
336 9/4. 48. Kasper Podsadny Pławce katolik 23 wolny
337 10/4. 48. Jan Smurkowski Poznań katolik 30 wolny
338 10/4. 48. Antoni Milski Gniezno katolik 29 wolny
339 10/4. 48. Teodor Andrzejewski Królewiec katolik 30 wolny
340 10/4. 48. Edward Janicki Września katolik 27 wolny
341 10/4. 48. Jan Kociński Poznań katolik 25 wolny
342 10/4. 48. Felix Kościołowicz Bnin katolik 24 wolny
343 10/4. 48. Karól Śniegowski Poznań katolik 23 wolny
344 10/4. 48. Felix Bachner Pobiedziska katolik 28 żonaty
345 10/4. 48. Kazimierz Brywczyński Poznań katolik 30 wolny
346 10/4. 48. Jakub Krzyżański Środa katolik 24 wolny
347 10/4. 48. Melchior Szczaniecki Jarosławiec katolik 19 wolny
348 10/4. 48. Kacper Nowak Źrenica katolik 17 wolny
349 10/4. 48. Jan Szatkowski Kraków katolik 24 wolny
350 10/4. 48. Michał Sibierski Środa katolik 27 wolny
351 10/4. 48. Andrzej Skowroński Siedlec katolik 26 wolny Służył u piechoty
352 10/4. 48. Marcin Komoś Pławce katolik 27 wolny
353 10/4. 48. Jan Rokalski Września katolik 46 żonaty 2 dz.
354 10/4. 48. Teodor Woyciechowski Rusibórz katolik 33 wolny
355 10/4. 48. Mateusz Józef Walczak Wysławice katolik 24 wolny wystąpił 10/4.
356 10/4. 48. Wincenty Korcz Pławce katolik 24 wolny
357 10/4. 48. Piotr Cieplucha Chummry katolik 18 wolny
358 10/4. 48. Michał Nowak Krzesiny Poznań katolik 19 wolny
359 10/4. 48. Maciej Taberski Jankowo katolik 33 żonaty
360 10/4. 48. Łukasz Brodowski Jankowo katolik 20 wolny
361 10/4. 48. Wawrzyn Waligórski Jankowo katolik 20 wolny
362 10/4. 48. Ignacy Meisner Targowa Górka katolik 25 wolny
363 10/4. 48. Tomasz Skrzypczyński Siekierki katolik 27 żonaty
364 10/4. 48. Bartłomiej Borowczyk Radzewo Śrem katolik 20 wolny
365 10/4. 48. Stanisław Piotrowski Buk katolik 19 wolny
366 10/4. 48. Kazimierz Szarzyński Chwałszyce katolik 23 wolny
367 10/4. 48. Walenty Górowski Pięczkowo katolik 23 wolny
368 10/4. 48. Felix Wyziadły Trzebisławki katolik 24 żonaty 1 dz.
369 10/4. 48. Mikołaj Nowak Trzebisławki katolik 20 wolny
370 10/4. 48. Woyciech Banaszak Trzebisławki katolik 28 wolny
371 10/4. 48. Tomasz Przepióra Dachowa Kórnik katolik 30 żonaty 1 dz.
372 10/4. 48. Walenty Błaszyk Chudzice katolik 26 żonaty 2 dz.
373 10/4. 48. Jan Sardymann Korytnica katolik 27 wolny
374 11/4. 48. Jan Szymański Borowo katolik 26 wolny Służył u piechoty
375 11/4. 48. Mateusz Domowicz Pietryki Polska katolik 25 wolny
376 11/4. 48. Wawrzyn Kaźmierczak Kijewo katolik 24 wolny Służył u piechoty
377 11/4. 48. Filip Kubiak Ulejno katolik 22 wolny
378 11/4. 48. Szczepan Wiśniewski Mystki katolik 21 wolny
379 11/4. 48. Ignacy Staszak Grabowo Miłosław katolik 20 wolny
380 11/4. 48. Antoni Jęczmionka Starczanowo katolik 23 wolny
381 11/4. 48. Andrzej Jakubowski Grodziszczko katolik 27 wolny
382 11/4. 48. Maciej Domrzał Marcelino katolik 17 wolny
383 11/4. 48. Antoni Wittig Sążkowo Rawicz katolik 19 wolny
384 11/4. 48. Stanisław Zaydowicz Białe Piatkowo katolik 27 żonaty 1 dz. wystąpił 12/4.
385 11/4. 48. Mateusz Zarkiewicz Dziećmierowo Kórnik katolik 35 żonaty 2 dz. Służył u piechoty
386 11/4. 48. Michał Orzechowski Winna Góra katolik 19 wolny
387 11/4. 48. Jakub Stefański Zieleniec Swarzędz katolik 24 wolny
388 11/4. 48. Melchior Boguliński Opatówko katolik 24 wolny Służył u Fizilierów
389 11/4. 48. Michał Piasecki Dzierżnica katolik 26 wolny
390 11/4. 48. Walenty Nowaczyk Rujsce Pobiedziska katolik 17 wolny
391 11/4. 48. Jakób Skibiński Szrapki katolik 20 wolny
392 11/4. 48. Andrzej Nowicki Siedlec katolik 24 wolny
393 11/4. 48. Antoni Stachowiak Wysławice katolik 21 wolny
394 11/4. 48. Wawrzyn Lebiedziński Giecz katolik 25 wolny
395 11/4. 48. Karól Rybiński Smolsk Polska katolik 22 wolny
396 11/4. 48. Mateusz Maćkowiak Dominowo katolik 28 wolny
397 11/4. 48. Maciej Krzyżaniak Krerowo katolik 25 wolny
398 11/4. 48. Chryzostom Antkowiak Januszewo katolik 24 wolny
399 12/4. 48. Szymon Matysiak Dębicz katolik 20 wolny
400 12/4. 48. Walenty Zakrzewski Skorzecin katolik 24 żonaty
401 12/4. 48. Szymon Eleszkiewicz Murzynowo Kościelne katolik 27 wolny
402 12/4. 48. Jan Rozmarynowicz Garby katolik 20 wolny
403 12/4. 48. Piotr Drażewski Poznań katolik 31 wolny Wstąpił później do Artyleryi
404 12/4. 48. Woyciech Moliński Sulęcin katolik 28 wolny Służył u piechoty
405 12/4. 48. Stanisław Maćkowiak Kopaszyce katolik 22 wolny
406 12/4. 48. Bartłomiej Gąsiorowski Śnieciska katolik 18 wolny
407 12/4. 48. Józef Stasiak Mądre katolik 27 wolny
408 12/4. 48. Michał Gawroński Chudzice katolik 21 wolny
409 12/4. 48. Kasper Roszak Murzynowo katolik 20 wolny
410 12/4. 48. Walenty Białkowski Biernatki Kórnik katolik 24 wolny Służył u piechoty
411 12/4. 48. Walenty Cabański Zaniemyśl katolik 26 wolny Służył u piechoty
412 12/4. 48. Andrzej Napierała Strumiany katolik 24 wolny Służył u piechoty, Do strzelców
413 12/4. 48. Jan Dolata Nietrzanowo katolik 25 wolny Służył u piechoty
414 12/4. 48. Łukasz Rakowski Szczodrzejewo Miłosław katolik 24 wolny Służył u piechoty
415 12/4. 48. Maciej Biniarz Przemet Koscian katolik 28 żonaty
416 12/4. 48. Marcin Hałas Przylepy katolik 21 wolny
417 12/4. 48. Mikołaj Szemborski Książ katolik 19 wolny
418 12/4. 48. Woyciech Szrczyk Starczanowo katolik 19 wolny
419 12/4. 48. Wawrzyn Dembiński Środa katolik 21 wolny
420 12/4. 48. Woyciech Olszewski Słupia katolik 19 wolny
421 12/4. 48. Marcin Skorupski Bnin katolik 22 wolny
422 12/4. 48. Woyciech Maśliński Luciny Śrem katolik 28 wolny
423 12/4. 48. Józef Pośledny Płaczki katolik 28 wolny
424 12/4. 48. Jan Marczyński Żabikowo katolik 23 wolny
425 12/4. 48. Wawrzyn Frąckowiak Mądre katolik 17 wolny
426 12/4. 48. Woyciech Nowak Nadziejewo katolik 27 wolny
427 12/4. 48. Marcin Michalak Miłosław katolik 21 wolny
428 12/4. 48. Michał Głowacki Szrapki katolik 18 wolny
429 12/4. 48. Franciszek Bartkowiak Śnieciska katolik 25 wolny
430 12/4. 48. Stanisław Buczyński Skórzewo Poznań katolik 20 wolny
431 12/4. 48. Stefan Dembiński Gościerzyn Wolsztyn katolik 28 wolny

Strzelec B

Strzelcy.

Nr Data Imię Nazwisko Miejsce urodzenia Religia Wiek Żonaty Wolny Stan Uwagi
1 30/3. 48. Leon Rogowski Gostyczyn Odolanowski katolik 21 żonaty
2 30/3. 48. Józef Markowski Ludomy Oborniki katolik 25 wolny
3 30/3. 48. Teofil Niemczewski Środa katolik 25 wolny
4 30/3. 48. Józef Krygier Wielka Kościerzyna Wierzysko katolik 19 wolny
5 30/3. 48. Jan Tutko Krzeszów Lipiński katolik 30 wolny
6 30/3. 48. Michał Krzyżanowski Pakosław Krobia katolik 19 wolny
7 30/3. 48. Melchior Pewiński Środa katolik 26 wolny
8 30/3. 48. Tomasz Kowalski Miłosław Września katolik 23 wolny
9 30/3. 48. Jan Przybylski Środa katolik 22 wolny
10 30/3. 48. Jan Fałszewicz Środa katolik 25 wolny
11 30/3. 48. Jan Kolicki Środa katolik 21 wolny
12 30/3. 48. Władysław Bigulczyński Środa katolik 17 wolny
13 30/3. 48. Stanisław Lewandowski Chociczka Wrzesnia katolik 27 wolny
14 30/3. 48. Piotr Leżański Walichnowo ??? katolik 30 wolny
15 30/3. 48. Konstanty Trenerowski Książ Śrem katolik 20 wolny
16 30/3. 48. Melchior Lewandowicz Żegocin Pleszewski katolik 24 wolny
17 30/3. 48. Stanisław Mierzejewski Gorzkowo Kościan katolik 31 żonaty
18 30/3. 48. Karol Nejman Słupca Konin katolik 17 wolny
19 30/3. 48. Alexander Grabski Jelno Sieradzki katolik 24 wolny
20 30/3. 48. Jan Jakub Preicz Po?? katolik 23 wolny wystąpił 8/4.
21 30/3. 48. Stanisław Moderski Oporowo katolik 18 wolny
22 30/3. 48. Ignacy Kowalski Kijewo katolik 20 wolny
23 30/3. 48. Edward Dankowski Jarocin katolik 18 wolny
24 30/3. 48. Stanisław Namiński Środa katolik 23 wolny
25 30/3. 48. Edmund Rykościewicz Środa katolik 18 wolny
26 30/3. 48. Franciszek Kobyliński Środa katolik 20 wolny
27 30/3. 48. Stanisław Nowacki Tarnowo katolik 18 wolny
28 30/3. 48. Józef Goździelski Środa katolik 24 wolny
29 30/3. 48. Antoni Kegel Górowo Wągrowiec katolik 26 wolny
30 30/3. 48. Maxymilian Lehmann Ostrowo katolik 21 wolny
31 30/3. 48. Piotr Kaleta Rusibórz katolik 24 wolny
32 30/3. 48. Maxymilian Magierski Głębokie Środa katolik 21 wolny
33 30/3. 48. Fabijan Pierzak Śnieciska Środa katolik 28 wolny
34 30/3. 48. Michał Węgorowski Nekla Środa katolik 28 wolny
35 30/3. 48. Julian Grabski Chrustowo Oborniki katolik 25 wolny
36 30/3. 48. Stanisław Kubicki Murzynówko Środa katolik 27 żonaty
37 31/3. 48. B?? Stanisławski Gołygow Polska katolik 25 wolny
38 31/3. 48. Józef Wężyk Buk katolik 25 wolny
39 31/3. 48. Walęty Olikowski Źrenica katolik 19 wolny
40 31/3. 48. Antoni Marchwicki Zaniemyśl katolik 18 wolny za pozwoleniem osobistem Miast.
41 31/3. 48. Marcin Doga Bydgoszcz katolik 20 wolny
42 31/3. 48. Stanisław Musielski Biała Czarnków katolik 29 żonaty
43 31/3. 48. Szczepan Michałkiewicz Kowalewo Pleszew katolik 20 wolny
44 31/3. 48. Michał Okoniewski Starczanowo katolik 19 wolny
45 31/3. 48. Stanisław Rychliński Murzynówko katolik 21 wolny
46 31/3. 48. Wincenty Kucharski Przysieka Wągrowiec katolik 30 wolny
47 31/3. 48. Michał Górski Sulęcin Środa katolik 28 żonaty
48 31/3. 48. Nepomucen Morawski Siedlec katolik 29 wolny
49 31/3. 48. Franciszek Kapałczyński Rogoźno katolik 60 wolny
50 31/3. 48. Stanisław Kubicki Murzynówko katolik 25 żonaty
51 2/4. 48. Nepomucen Lewandowicz Środa katolik 23 wolny Służył 3 lata u Pionierów
52 2/4. 48. Józef Sikorski Lubrze Środa katolik 38 wolny wystąpił
53 2/4. 48. Ludwik Laskoski Środa katolik 25 wolny Służył u Fizilierów w Berlinie
54 2/4. 48. Andrzej Janicki Środa katolik 27 wolny
55 2/4. 48. Józef Paluszkiewicz Targowa Górka Środa katolik 60 żonaty 3 dz. na Podoficera stary Żołnierz Polski wystapił
56 2/4. 48. Antoni Olszeski Oborniki katolik 35 żonaty 2 dz. wystąpił 12/4.
57 2/4. 48. Mikołaj Stefaniak Dębicz katolik 26 żonaty 1 dz.
58 2/4. 48. Jan Głogoski Miłosław katolik 25 żonaty 1 dz. Służył u Piechoty
59 3/4. 48. Erazm Zabłocki Jarosławiec katolik 27 wolny Z pozwolenia organizatorów jako Wachmistrz kompaniczny ma być zapisany do kontroli
60 3/4. 48. Woyciech Nowak Pławce katolik 29 wolny
61 3/4. 48. Stanisław Gośliński Środa katolik 24 wolny
62 3/4. 48. Adam Mrowicki Mądre katolik 23 wolny
63 3/4. 48. Felix Marcin Wiatr Słupia katolik 23 wolny Służył 3 lata u piechoty wystąpił 17/4.
64 3/4. 48. Jakub Roszak Babin katolik 23 wolny Służył 3 lata u piechoty wystąpił
65 3/4. 48. Józef Grzegorzewski Dębno katolik 34 żonaty 2 dz. Służył 2 lata u piechoty
66 3/4. 48. Ignacy Kamiński Kikusz katolik 24 wolny Służył 3 lata u piechoty
67 3/4. 48. Felix Grzelachowski Siedmiogóra Borek katolik 18 wolny
68 3/4. 48. Klemens Podsędek Objezierze Oborniki katolik 30 żonaty 1 dz.
69 3/4. 48. Marcin Zawodny Dębno katolik 28 żonaty
70 3/4. 48. Antoni Witkowski Kołaczkowo Września katolik 24 wolny
71 3/4. 48. Karól Szymański Brądzewo Śrem katolik 17 wolny
72 3/4. 48. Wawrzyn Rybarczyk Zaniemyśl katolik 19 wolny
73 4/4. 48. Antoni Gniotczykoski Środa katolik 25 wolny
74 4/4. 48. Roch Czapiński Śrem katolik 30 żonaty Służył u piechoty
75 4/4. 48. Ignacy Klarczyński Kamionki katolik 25 wolny Do piechoty
76 4/4. 48. Nepomucen Malachowicz Kościan katolik 24 wolny Do piechoty
77 4/4. 48. Franciszek Liszowski Pobiedziska katolik 26 żonaty Słuzył u piechoty
78 4/4. 48. Józef Liszowski Pobiedziska katolik 18 wolny
79 4/4. 48. Jan Szymański Pobiedziska katolik 24 wolny
80 4/4. 48. Franciszek Majewski Pobiedziska katolik 28 żonaty 3 dz.
81 4/4. 48. Ludwik Słowikowski Pobiedziska katolik 25 wolny
82 4/4. 48. Franciszek Stachecki Pobiedziska katolik 32 żonaty 2 dz. Służył u piechoty jako podoficer
83 4/4. 48. Jan Majewicz Pobiedziska katolik 26 wolny Służył u piechoty jako podoficer
84 4/4. 48. Michał Pawłowiecz Pobiedziska katolik 28 wolny Służył u piechoty jako podoficer
85 4/4. 48. Andrzej Herbert Pobiedziska katolik 23 wolny Służył u piechoty jako podoficer
86 5/4. 48. Józef Jasiński Poznań katolik 22 wolny
87 5/4. 48. Józef Świędzicki Poznań katolik 21 wolny Służył przy Artyleryi
88 5/4. 48. Woyciech Morawski Siedlec katolik 26 wolny kucharz
89 5/4. 48. Antoni Krolikowski Iwno katolik 27 wolny
90 5/4. 48. Władysław Zapałowski Wągrowiec katolik 19 wolny
91 5/4. 48. Leopold Żołądkiewicz Łękno pod Wągrowcem katolik 23 wolny
92 5/4. 48. Leopold Milk Wągrowiec katolik 20 wolny
93 5/4. 48. J?? Pławikoski Wilczyna Szamotuły katolik 27 wolny Służył u piechoty
94 5/4. 48. Józef Kamiński Zakrzewo Pleszew katolik 34 wolny
95 5/4. 48. Franciszek Przymuszyński Zaniemyśl katolik 24 wolny szewc
96 5/4. 48. Franciszek Rylski Zaniemyśl katolik 24 wolny szewczyk
97 6/4. 48. Józef Jagielski Łęg Śrem katolik 27 wolny
97 6/4. 48. Jan Jizydorczyk Jeziory katolik 22 wolny
98 6/4. 48. Leopold Cwojdziński Nowe Miasto katolik 24 wolny Ma ochote do Ułanów
99 6/4. 48. Leon Opalski Wydartowo Kcynia katolik 21 wolny Do Ułanów 8/4.
100 6/4. 48. Alexander Karłoski Kujawy katolik 22 wolny
101 6/4. 48. Teodor Cwojdziński Nowe Miasto katolik 25 wolny Do Poznańskich należy
102 6/4. 48. Wicenty Pietrakowski Pniewy katolik 21 wolny Mają ochote do Ułanów do których później wstępują
102 6/4. 48. Leon Tymkowski Pniewy katolik 20 wolny Mają ochote do Ułanów do których później wstępują
103 6/4. 48. Maxymilian Gorecki Rogczewo Krobia katolik 34 wolny Służył u piechoty
104 6/4. 48. Antoni Kluga Kuklinowo katolik 23 wolny Trębacz
105 6/4. 48. Alexander Szymański Warszawa katolik 27 wolny
106 6/4. 48. Zygmunt Lauvernain Kraków katolik 19 wolny Technik
107 6/4. 48. Franciszek Jastrzembski Podgórze Galicya katolik 22 wolny Wstąpia później do Ułanów
108 6/4. 48. Józef Wysocki Kraków katolik 24 wolny Wstąpia później do Ułanów
109 6/4. 48. Jan Piątkowski Góra katolik 26 wolny
110 7/4. 48. Jan Xiążkiewicz Ulejno katolik 29 wolny Służył u piechoty 3 lata
111 7/4. 48. Sebastyan Walczak Gablin katolik 30 żonaty 1 dz. Służył u piechoty 3 lata wystąpili 12/4.
112 7/4. 48. Józef Maśliński Targowa Górka katolik 35 żonaty 1 dz. Służył u piechoty 3 lata wystąpili 12/4.
113 7/4. 48. Józef Siekierski Czerniejewo katolik 29 żonaty 2 dz. Służył u piechoty 3 lata
114 7/4. 48. Jan Miszkiewicz Targowa Górka katolik 28 żonaty 3 dz.
115 7/4. 48. Woyciech Miszkiewicz Targowa Górka katolik 33 żonaty 2 dz. Służył 3 lata przy piechocie
116 7/4. 48. Walenty Wielgosz Nekla katolik 19 wolny
117 7/4. 48. Jan Kurowski Rypień Polska katolik 31 wolny
118 8/4. 48. Józef Stasiński Kamionna Pniewy katolik 18 wolny
119 8/4. 48. Bartłomiej Rupczyński Pobiedziska katolik 29 żonaty Służył przy Artyleryi i wystąpił 12/4.
120 8/4. 48. Franciszek Szymański Pobiedziska katolik 30 żonaty 3 dz. Służył u Huzarów, wystąpił 12/4.
121 8/4. 48. Stanisław Zabłocki Gwiazdowo katolik 20 wolny
122 8/4. 48. Woyciech Koprowicz Szartowo Polska katolik 20 wolny
123 8/4. 48. Kazimierz Brodzki Damasław Wągrowiec katolik 16 wolny na 9 dni kwietnia ma urlop
124 8/4. 48. Wawrzyn Teręgowski Poznań katolik 23 wolny ma dubeltówkę
125 8/4. 48. Alexy Strzyżewski Chomęcice Poznański katolik 23 wolny
126 8/4. 48. Robert Sysinowski Lubienica Polska katolik 32 wolny z dubeltówką
127 8/4. 48. Marcin Sokołowski Podzamiście Polska katolik 26 wolny z dubeltówką
128 8/4. 48. Bartłomiej Stankowski Września katolik 36 żonaty 4 dz.
129 8/4. 48. Antoni Przybylski Krześlice katolik 19 wolny
130 8/4. 48. Ignacy Kosin Kargowa katolik 35 wolny Służył u Strzelców, kandydat na podoficera, występuje ze służby z urlopem na czas nieograniczony
131 9/4. 48. Bolesław Dolański Stawce Polska katolik 24 wolny
132 9/4. 48. Wilhelm Lossow Tworzanice Wschowa ewangelik 30 wolny
133 9/4. 48. Antoni Bronwnsford Śnieciska katolik 23 wolny
134 9/4. 48. Jan Ciszewski Poznań katolik 24 wolny
135 9/4. 48. Alexander Neyman Warszawa katolik 31 żonaty 3 dz.
136 9/4. 48. Woyciech Radziszewski Poznań katolik 26 wolny Służył u piechoty
137 9/4. 48. Jan Urbanowski Poznań katolik 30 wolny
138 9/4. 48. Fryderyk Matecki Poznań katolik 24 wolny
138 9/4. 48. Woyciech Paradowski Czerniejewo katolik 26 wolny
139 9/4. 48. Andrzej Urbanowicz Wschowa katolik 38 żonaty
140 9/4. 48. Ignacy Buczkowski Środa katolik 27 wolny Służył u piechoty
141 9/4. 48. Jakób Urbanowski Poznań katolik 29 wolny
142 10/4. 48. Piotr Ziętkiewicz Poznań katolik 24 wolny
143 10/4. 48. Seweryn Niesołowski Górka Szubin katolik 23 wolny architekt
144 10/4. 48. Mikołaj Badurski Opalenica Grodzisk katolik 25 wolny
145 10/4. 48. Stefan Skrzydlewski Szczepankowo Poznań katolik 20 wolny
146 10/4. 48. Mateusz Skrzydlewski Tunowo Wągrowiec katolik 19 wolny
147 10/4. 48. Ignacy Kranz P[???]o Mogilno katolik 27 żonaty wystąpił 12/4.
148 10/4. 48. Jan Balcerkiewicz Czerniejewo katolik 23 wolny
149 10/4. 48. Józef Essmann Długa Goślina katolik 30 wolny
150 10/4. 48. Korneli Gabryelski Poznań katolik 32 wolny
151 10/4. 48. Kazimierz Błociszewski Witowo Polska katolik 25 wolny
152 10/4. 48. Woyciech Jeziorowski Poznań katolik 23 wolny
153 12/4. 48. Piotr Kozubski Pętkowo katolik 23 wolny Służył u fizilierów
154 12/4. 48. Józef Adamkiewicz Środa katolik 32 wolny Służył przy piechocie
155 12/4. 48. Leonard Dembiński Bydgoszcz katolik 25 wolny
156 12/4. 48. Kazimierz Grunwald Gorazdowo Września katolik 30 wolny
157 12/4. 48. Józef Zegrawicz Poznań katolik 22 wolny
158 14/4. 48. Walenty Jewasiński Środa katolik 18 wolny
159 15/4. 48. Leon Kapliński Środa katolik 22 wolny
160 15/4. 48. Stanisław Grabski Chrustowo Oborniki katolik 23 wolny
161 17/4. 48. Antoni Moszyński Pieskowa Skała Polska katolik 19 wolny służył przy strzelcach w Krakowie
162 18/4. 48. Józef Paryś Czarnożyła Wieluń katolik 26 wolny
163 18/4. 48. Felix Jaksiewicz Turek w Kaliskiem katolik 48 wolny
164 18/4. 48. Ludwik Grocholski Pobiedziska Środa katolik 26 wolny
165 18/4. 48. Walenty Radziszewski Poznań katolik 31 wolny
166 18/4. 48. Ignacy Ordęga Brozdkowo katolik 23 wolny służył w piechocie
167 18/4. 48. Ludwik Mędrzecki Nowy Dwór w Polsce katolik 27 wolny
168 18/4. 48. Teofil Daszyński Strzelno Inowrocław katolik brak wolny
169 18/4. 48. Bonawentura Pągowski Ławica Poznań katolik 20 wolny
170 18/4. 48. [brak] Wierzcharzewski brak katolik brak wolny
171 18/4. 48. Konstanty Bocheński Słotwin Lubelskie katolik 21 wolny
172 18/4. 48. Kazimierz Lamprecht Babimost katolik 23 wolny
173 18/4. 48. Antoni Paryz Czarnożyn Wieluń katolik 21 wolny

Ulan a

Ułani.

L.p. Data Imię Nazwisko Miejsce urodzenia Religia Wiek Żonaty Wolny Stan Uwagi
1 d. 30/3. Adolf Winkler Gniezno katolik 26 wolny
2 d. 30/3. Kacper Bąk Orla pod Koźminem katolik 26 wolny
3 d. 30/3. Mateusz Srefanowicz Mosina katolik 22 wolny wyszedł 4/4.
4 d. 30/3. Marcin Pieczak Śnieciska katolik 22 wolny
5 d. 30/3. Konstanty Trenerowski Książ katolik 20 wolny
5 d. 30/3. Paweł Ratajczyk Gułtowy katolik 27 wolny
6 d. 30/3. Wawrzyn Dembiński Środa katolik 21 wolny
7 d. 30/3. Konstanty Trenerowski Książ katolik 20 wolny Do strzelców
8 d. 30/3. Józef Rutkowski Tulce katolik 28 wolny
9 d. 30/3. Józef Horn Wronki katolik 26 wolny
10 d. 30/3. Antoni Berger Gogolewo pod Xiążem katolik 23 wolny
11 d. 30/3. Walenty Banach Czarnotki katolik 19 wolny uwolniony 4/4.
12 d. 30/3. Marcin Goździak Czarnotki katolik 21 wolny
13 d. 30/3. Jan Kaczmarek Brodowo katolik 27 żonaty
14 d. 30/3. Piotr Pawlaczyk Chocicza katolik 24 wolny
15 d. 30/3. Franciszek Kubiak Targowa Górka katolik 19 wolny
16 d. 30/3. Walenty Przykłodzki Grzegorzewo w Polsce katolik 23 wolny Do Piechoty
17 d. 30/3. Józef Paprocki Środa katolik 25 wolny uwolniony 6/4.
18 d. 30/3. Franciszek Dylikowski Środa katolik 18 wolny
19 d. 30/3. Andrzej Zmysłowski Krobia katolik 24 wolny
20 d. 30/3. Franciszek Liss Ruszkowo katolik 19 wolny
21 d. 30/3. Józef Jaskulski Pleszew katolik 20 wolny
22 d. 30/3. Stanisław Zajdowicz Białe Piątkowo katolik 27 żonaty Do piechoty
23 d. 30/3. Wojciech Kasprzak Rusibórz katolik 19 wolny
24 d. 30/3. Józef J??wski Borzejewo katolik 26 żonaty nie wystąpił
25 d. 30/3. Kazimierz Rybicki Borzejewo katolik 35 żonaty
26 d. 30/3. Roch Pawłowski Środa katolik 26 żonaty
27 d. 30/3. Woyciech Sikorski Środa katolik 25 wolny
28 d. 30/3. Józef Witkowski Środa katolik 28 żonaty puszczony 5/4.
29 d. 30/3. Józef Jasiński Krotoszyn katolik 34 żonaty
30 d. 30/3. Konstanty Koczorowski Imielno katolik wolny Do piechoty
31 d. 30/3. Walenty Łuczak Garby katolik 23 wolny
32 d. 30/3. Paweł Goździewicz Rosko pod Czarnkowem katolik 24 wolny
33 d. 30/3. Marcin Wicher Luboniec katolik 23 wolny uwolniony 5/4.
34 d.31/3.48. Marcin Wróblewski Mądre katolik 24 wolny
35 d.31/3.48. Ludwik Schnci?? Słupia katolik 19 wolny kowal wystąpił 3/4.
36 d.31/3.48. Mikołaj Sobczak Zaniemyśl katolik 28 wolny trębacz
37 d.31/3.48. Wincenty Xiążkiewicz Szrapki katolik 24 wolny
38 d.31/3.48. Felix Morakowski Otucz pod Bukiem katolik 47 wolny nie masz go
39 d.31/3.48. Walenty Jewasiński Środa katolik 18 wolny Do strzelców
40 d.31/3.48. Waleryan Groński Kwilcz Międzychód katolik 20 wolny
41 d.31/3.48. Franciszek Kunart Kaźmierz w Polsce katolik 20 wolny
42 d.31/3.48. Kasper Pytlak Michałowo katolik 24 wolny
43 d.31/3.48. Bronisław Ostrzycki Wólka w Polsce katolik 25 wolny przez Porucznika Miaskowskiego legit.
44 d.31/3.48. Szczepan Kolasiński Cieśle w Polsce katolik 43 żonaty wolny nie masz go
45 d.31/3.48. Hilary Jazdanowski Zaniemyśl katolik 26 wolny stolarz
46 d.31/3.48. Jan Tomaszewski Murzynowo katolik 23 wolny
47 d.31/3.48. Mateusz Demdski Nekla katolik 29 wolny wystąpił 3/4.
48 d.31/3.48. Franciszek Janaszak Żabikowo katolik 21 wolny zwolniony 5/4.
49 d.31/3.48. Jan Sobotka Nadziejewo katolik 25 wolny
50 d.1/4.48. Dyjonizy Chuderski Krotoszyn katolik 25 wolny służył 3 lata przy Ułanach
51 d.1/4.48. Michał Pagryza Trzek 24 wolny
52 d.1/4.48. Andrzej Dopierała Bagrowo katolik 24 wolny
53 d.1/4.48. Franciszek Bąk Jarosławiec katolik 20 wolny
54 d.1/4.48. Jan Poniatowski Brodnica katolik 33 wolny służył 3 lata u Huzarów
55 d.1/4.48. Jan Ugorzeński Pławce katolik 24 wolny
56 d.1/4.48. Szczepan Matysiak Dębicz katolik 20 wolny wstąpił do piechoty 12/4.
57 d.1/4.48. Wincenty Basiński Mystki katolik 21 wolny
58 d.2/4.48. Jan Nowaczyk Krzywa Góra Września katolik 28 wolny Służył 3 lata u pieszej artyleryi
59 d.2/4.48. Józef Szendlerowicz Borowo Konin katolik 29 wolny Służył 3 lata u konnej artyleryi
60 d.2/4.48. Wilhelm Szulz Piotrowo Poznań ewang. 23 wolny Służył u Huzarów
61 d.3/4.48. Michał Małecki Giecz katolik 24 wolny Służył 3 lata u kanonierów
62 d.3/4.48. Maciej Porada Bylino katolik 24 wolny
63 d.3/4.48. Stanisław Majewski Środa katolik 23 wolny służył 3 lata u kanonierów
64 d.3/4.48. Antoni Woźny Słupia katolik 20 wolny zwolniony do Piechoty d. 3/5.
65 d.3/4.48. Kazimierz Kowalewski Pyzdry katolik 23 wolny przez P. Pomorskiego legitym.
66 d.3/4.48. Wawrzyn Wziętaszczak Lubrze katolik 24 wolny u armaty Huzarów
67 d.3/4.48. Sebastyan Strugała Witowo katolik 19 wolny nie masz go
68 d.3/4.48. Walenty Grala Witowo katolik 21 wolny nie masz go
69 d.3/4.48. Woyciech Muszyński Kórnik katolik 23 wolny
70 d.3/4.48. Marcin Banaszak Trzebisławki katolik 21 żonaty nie masz go
71 d.3/4.48. Jakub Cebulski Niechanowo Gniezno katolik 25 żonaty 2 dz. uwolniony d. 5/4.
72 d.3/4.48. Jan Zbierski Mączniki katolik 28 wolny
73 d.3/4.48. Mateusz Domowicz Petryki w Polsce katolik 25 wolny
74 d.3/4.48. Józef Sęk Solec katolik 24 wolny
75 d.3/4.48. Telesfor Karczewski Lubrze katolik 28 wolny służył 1/2 roku u Huzarów
76 d.3/4.48. Andrzej Kaczmarek Pięczkowo katolik 25 wolny Służył 3 lata u Huzarów
77 d.3/4.48. Paweł Szymański Pobiedziska katolik 34 wolny Służył u konnicy
78 d.3/4.48. Michał Kołodziejczak Żydówka Gniezno katolik 25 wolny Słuzył u piechoty
79 d.3/4.48. Wawrzyn Ziętoszczak Lubrze katolik 24 wolny Służył u Huzarów, wystąpił 12/4.
80 d.3/4.48. Stanisław Sempołowski Gowarzewo katolik 18 wolny
81 d. 5/4. Józef Dąbrowski Przyborowo Krobia katolik 26 wolny Służył 2 lata u Ułanów
82 d. 5/4. Stanisław Piątkowski Tulce Średzki katolik 30 wolny Służył 3 lata u Ułanów
83 d. 5/4. Hipolit Wierzchaczewski Bielawy Wongrowiec katolik 29 wolny Służył u Strzelców
84 d. 5/4. Jakub Witosławski Potarzyce Pleszew katolik 38 żonaty przy ułanach służył
85 d. 5/4. Józef Dembiński Garby katolik 28 żonaty 1 dz. Służył przy Ułanach
86 d. 5/4. Karol Heise Środa ewang. 23 wolny siodlarz Służył przy Ułanach
87 d. 6/4. Stanisław Powała Warszawa katolik 34 żonaty Służył u Ułanów
88 d. 6/4. Józef Koszucki Gorzykowo Gniezno katolik 23 wolny
89 d. 6/4. Józef Alszmanski Klosterleibus katolik 25 wolny Służył u Ułanów
90 d. 6/4. Józef Mankiewicz Bednary katolik 24 wolny
91 d. 6/4. Nepomucen Dobrzycki Polwica Buk katolik 50 wolny
92 d. 7/4. 48. Stanisław Szelicki Orzeszkowo katolik 24 wolny służył u Artyleryi i wystąpił 12/4.
93 d. 7/4. 48. Józef Aldfilisz Żerków katolik 33 żonaty 3 dz. Służył 3 lata u Kawaleryji
94 d. 7/4. 48. Józef Ślakowski Ślesin Polska katolik 27 żonaty 1 dz.
95 d. 7/4. 48. Jan Kowalski Węgierskie katolik 30 żonaty 3 dz. Służył przy konnej Artyleryi, wystąpił 12/4.
96 d. 8/4. 48. Stanisław Jasiński Witakowice katolik 25 wolny Służył przy Artyleryji
97 d. 8/4. 48. Alexander Daleszyński Harzewo Gniezno katolik 36 wolny Był w Rewolucji i służył 4 lata u Kirasierów
98 d. 8/4. 48. Kazimierz Brodzki Damasław Wongrowiec katolik 16 wolny Do strzelców
99 d. 8/4. 48. Woyciech Czarnecki Harzewo Gniezno katolik 28 wolny Służył w Piechocie
100 d. 8/4. 48. Walenty Kotecki Łabiszynek Gniezno katolik 21 wolny
100 d. 8/4. 48. Leon Opalski Wydartowo Kcynia katolik 21 wolny
101 d. 8/4. 48. Juliusz Brzozowski kaliskie w Polsce katolik 31 wolny
102 d. 8/4. 48. Jan Żerkowski Pawłowo Rogoźno katolik 27 wolny Słuzył przy Artyleryji
103 d. 9/4. Franciszek Szpakowski Nekla katolik 22 wolny
104 d. 9/4. Henryk Kłokocki Radońce Polska katolik 35 wolny Był w Rewolucji
105 d. 9/4. Julian Zabłocki Gwiazdowo katolik 25 wolny był u Piechoty
106 d. 10/4. Michał Szczaniecki Chełmno katolik 42 wolny Służył przy Ułanach
107 d. 12/4. Jakub Wieczorowski Margonin Rogoźno katolik 20 wolny
108 d. 12/4. Paweł Kozubski Centkowo katolik 24 wolny Służył u fizilierów
109 d. 12/4. Wawrzyn Brzymiński Siekierki katolik 23 wolny
110 d. 12/4. Andrzej Napierała Strumiany katolik 24 wolny Służył u Piechoty
111 d.12/4. Andrzej Kaczmarek Trzebisławki katolik 25 wolny służył u kawaleryji
112 d. 22/4. Mikołaj Wieczorkiewicz Szamotuły katolik 31 wolny szewc służył przy Dragonach

Mala armata

Artyleria.

Nr Data Imię Nazwisko Miejsce urodzenia Religia Wiek Żonaty Wolny Stan Uwagi
1 5/4. 48. Józef Świędzicki Poznań katolik 22 wolny Tymczasowo u Strzelców
2 10/4. 48. Woyciech Oleyniczak Kobylepole Poznań katolik 30 żonaty Służył przy Artyleryi
3 10/4. 48. Kazimierz Kozieras Karmin Pleszew katolik 27 wolny Służył przy Artyleryi
4 10/4. 48. Szymon Tkacz Kicin Poznań katolik 29 żonaty 1 dz. Służył przy Artyleryi
5 10/4. 48. Wicenty Jezierski Mieszków katolik 29 żonaty 2 dz. Służył przy Artyleryi
6 10/4. 48. Mikołaj Głowienkowski Kępno katolik 29 żonaty 3 dz. Służył przy Artyleryi
7 10/4. 48. Andrzej Domagalski Wierzenica Swarzędz katolik 39 żonaty 1 dz. Służył przy Artyleryi
8 11/4. 48. Jan Żerkowski [??]awowo Rogoźno katolik 26 wolny Wystąpił 19/4.
9 11/4. 48. Felix Urbański Tulce katolik 30 żonaty 1 dz. Wystąpił 11/4.
10 11/4. 48. Józef Adamczak Pobiedziska katolik 34 żonaty 2 dz. Służył przy Artyleryi
11 11/4. 48. Bartłomiej Rzepczyński Pobiedziska katolik 30 żonaty 2 dz. Służył przy Artyleryi
12 11/4. 48. Ignacy Jachimowicz Poznań katolik 30 wolny Służył przy Artyleryi, wystąpił 12/4.
13 11/4. 48. Piotr Drzeżewski Poznań katolik 31 wolny Wystąpił

Konie

Konie.

Nr bieżący Data Okrąg Miejsce zkąd Nazwisko własciciela Maść lata wałach klacz ogier Uwagi Wartość koni złotych
1 30/3. 48. Średzki Krerowo Benedykt Moraczewski kary 8 1 Obydwie lewe nogi białe 300
2 30/3. 48. Średzki Krerowo Benedykt Moraczewski kary 8 1 bez odmiany 350
3 30/3. 48. Średzki Jarosławiec Faustyn Zieliński karogniady 8 1 bez odmiany
4 30/3. 48. Średzki Jarosławiec Faustyn Zieliński j. gniada 11 1 bez odmiany
5 30/3. 48. Średzki Januszewo Rogaczewska kasztanowaty 6 1 żadne podpętliny i nogi białe 480
6 30/3. 48. Średzki Połażejewo Kolicki karogniady 5 1 480
7 30/3. 48. Średzki Piątkowo Krajewski kary 7 1 480
8 30/3. 48. Średzki Ulejno Pomorski kary 9 1 420
9 30/3. 48. Średzki Dominowo Franciszek Radoński karogniada 6 1 bez odmiany
10 30/3. 48. Średzki Dominowo Franciszek Radoński gniady 8 1 bez odmiany
11 30/3. 48. Średzki Rusibórz Antoni Grabski gniada 4 1 gwiazdka na czole
12 30/3. 48. Średzki Kopaszyce Wieszczeski karogniada z gwiazdką 5 1
13 30/3. 48. Średzki Markowice Fesser kara 5 1 bez odmiany z gwiazdką
14 30/3. 48. Średzki Markowice Fesser gniady 4 1 z gwiazdką bez odmiany
15 30/3. 48. Średzki Śnieciska Sohmedicke gniada 8 1 bez odmiany 330
16 31/3. 48. Średzki Słupia Nieświastowski siwa 8 1 bez odmiany 360
17 31/3. 48. Średzki Pigłowice Sokolnicki karogniady 6 1 bez odmiany 300
18 2/4. 48. Średzki Źrenica Manikowska szpakowaty 5 1
19 2/4. 48. Średzki Źrenica Manikowska szpakowata 5 1
20 2/4. 48. Średzki Targowa Górka Xiądz Gniotczyński gniady 6 1 podpętliny białe zadnie nogi darowana
21 2/4. 48. Średzki Zimino Jan Koc gospodarz kary 6 1 ofiaruje na dobro ojczyzny 300
22 4/4. 48. Średzki Gowarzewo Sempołowski kasztanowata 5 1 bez odmiany
23 6/4. 48. Gnieźnieński Gorzykowo Koszucki gniada 10 1 lewa tylna noga biała
24 6/4. 48. Średzki Kowalskie Urbanowski gniada 6 1 z gwiazdką na czole, z łatką u lewej tylnej nogi
25 6/4. 48. Średzki Kowalskie Urbanowski gniady 6 1 z łysina bez odmiany
26 6/4. 48. Średzki Mystki Arnold kasztanowaty 9 1 obie tylne nogi białe, strzała na czole, z rynsztunkiem
27 7/4. 48. Średzki Orzeszkowo Szeliski karogniada 5 1 bez odmiany, z rynsztunkiem
28 8/4. 48. Gnieźnieński Witekowice Jasiński karogniady 6 1 mała gwiazdka na czole, z całym rynsztunkiem
29 8/4. 48. Gnieźnieński Harzewo Daleszyński kasztanowaty 8 1 2 gwiazdki na łbie, z całym rynsztunkiem
30 8/4. 48. Gnieźnieński Harzewo Daleszyński brudnogniada 5 1 bez odmiany, z rynsztunkiem
31 8/4. 48. Gnieźnieński Harzewo Daleszyński gniada 6 1 nogę lewą zadnią pod pętliną białą
32 8/4. 48. Średzki Komorniki Zieliński gniady 6 1 bez odmiany
33 8/4. 48. Średzki Komorniki Zieliński kary 5 1 łysina na czole
34 8/4. 48. Średzki Komorniki Zieliński gniady 5 1 lewa przednia noga w pętlinie biała
35 8/4. 48. Średzki Nagradowice Moszczeński gniady 10 1 prawa tylnia noga biała, z rynsztunkiem całym
36 8/4. 48. Pobiedziska Pobiedziska Brocki szpakowaty 5 1 z siodełkiem
37 10/4. 48. Pobiedziska Święconek Waligórski gniada 12 1 z derą, uzdyczką i uzdzienicą 276

Burmistrz Strzyzewicz Chleb Pozwolenie Proboszcza

KALENDARIUM   PRZEBIEGU   WIOSNY   LUDÓW.

01 03 02


KU  PAMIĘCI  OFIAR.

IMG_5118
Fot. admin MIŁOSŁAW
DSCF7381
Fot. Jarosław Górski. WRZEŚNIA
DSCF7369
Fot. Jarosław Górski. SOKOŁOWO


2017-12-17

Wspomnienie ks. Ignacego Knasta z 1848 r.
czyli czasów Wiosny Ludów w Środzie.

Gazeta Kościelna Nr 20 z 1848 r.

Z Archidyecezyi Poznańskiej. Szroda.
W jakiej cenie u naszych przybyszów niemieckich, a szczególnie wojskowych bohaterów znajdują się księża katoliccy, nazywani pospolicie „polnischse Pfaffen,” (popy polskie)przekonajmy się z następującego protokułu:
„Kiedy na dniu 14. kwietnia wojsko pruskie po opuszczeniu miasta przez kadry polskie całą massą wkroczyło do Szrody, jedna część tegoż wchodziła ulicą od Zielnik prowadzącą od domu mojego. Ledwo wszedłszy do miasta napadli dom obywatela G. i Z. przedemną mieszkających, a dalej postępując, pytali się o mnie i dom mój, znając wyraźnie moje nazwisko i nie szczędząc przytem obelg i wyzywań na mnie, jako i w ogóle na całe duchowieństwo. – Wskazał im nareszcie dom mój oprawca K. niemiec za ogrodem moim mieszkający. Przypadłszy do drzwi, zastali je zamknięte przez służącego, albowiem ja dzień przed tem byłem wyjechał do Winnej Góry i Miłosławia. – Był natenczas w stancyi mojej ks. Weychan, który usłyszawszy gwałtowne się dobijanie do drzwi, wyszedł do ogrodu tyłem i chodził po ogrodzie. Naraz przypada do niego oficer z szablą dobytą od artyleryi i miotając największe obelgi na duchowieństwo, czego ks. W. jednakże wszystkiego dla małej znajomości języka niemieckiego rozumieć nie mógł, wywijał nad nim szpadą, i rozumiejąc, że to ja byłem, koniecznie wymagał na nim, aby się przyznał: czy on jest ks. K., albo gdzie on się podział? Zapewniony nareszcie przez dzieci wspomnianego K…go, że on nie jest Księ. K., ale proboszczem W. odszedł oburzony dodając: „ich wollie dem Kerl mal auch zeigen, das es keine Sünde ist einen Pfaffen niederzuhauen.” (chciałem temu nicponiowi pokazać, że to nie grzech zabić popa).
W tem żołnierze (landwera szląska 6. pułku) nie mogąc się do domu dobyć z przodku, obstąpiła dom, weszli tylnimi drzwiami i poczęli rabować, co tylko było nadorędziu. Szczęście, że kucharz mój i służący pochował był znaczniejsze rzeczy, a tak tylko pobrali to, co natrafili.
Nie znalazłszy na jednej stronie nic więcej, porąbali figurę bronzową Poniatowskiego i poszli do drugiej stancyi. Znalazłszy zamkniętą tamże szpiżarenkę, wyrąbali drzwi z przodu, gdy tymczasem drudzy z tyłu drzwi wyłamali i okno wybili. Porabowawszy tam co było, uciekli; gdy tymczasem na doniesienie obywateli tutejszych, że żołnierze dom mój rabują, przybył major Brodowski ze strażą; tylko dwóch będących jeszcze w izbie złapali, i w więzieniu osadzili.”

„W końcu jeszcze dodać muszę, że brutalnemu postępowaniu żołdactwa i oburzeniu przeciw księżom prawieby się dziwić nie można, bo cóż wymagać można od prostego żołnierza, kiedy nietylko oficerowie publicznie na rynku przed frontem żołnierzy ku obywatelom w obronie mojej stawających głośno, prawie z krzykiem wyrazić się śmieli: „Ja es ist am Ende den Leuten nicht zu verwundern, denn wenn die Geistlichen so frech vind Deutschen zu morden, keine Sünde ist itd. Sie gehören zwar nicht dazu, aber ich kenne sie a`lle itd*). – (Nie można się nareszcie tym ludziom dziwić, bo jeśli duchowni są tak bezczelni, iż ogłaszają z ambon, że zamordować niemca nie jest zbrodnią itd. I Mość nie należysz do takich, ale ja ich znam wszystkich). Począłem mu przeczyć, ale widząc jego oburzenie, pomyślawszy sobie: na upartego i uprzedzonego nie masz lekarstwa, skłoniwszy się odszedłem”
ks. K. [ks. Knast]

*) Trudno sobie istotnie wystawić, jak zła wola ludzka, uprzedzenie i jakieś krótkowidzenie, niegodne zaiste osób tak wysoko w oświeconym państwie postawionych, mogą się tak dalece zaślepić. – Tak nam za to odpłacono żeśmy wszystkiemi siłami, z narażeniem nawet siebie samych, dzień i noc zachęcali do zgody i jedności, przyjąwszy w dobroduszności naszej obłudnie podaną nam prawicę. Niech się przecież święci ta dobroduszność i ta prostota dusz polskich!

Copyrighted Image