Wrzesiński Hufiec Harcerski w Powstaniu Wielkopolskim.

2015-01-17 / 20:42:48

Materiał nadesłał Michał Pawełczyk.

Spis członków
Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego
którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskiem
i wojnie polsko-bolszewickiej.

 

Spis powstancow harcerzyCiesielski Leon,      powstaniec, uczestnik Obrony Lwowa.
Grobelniak Antoni, powst., uczestn. wojny polsko~bol.
Lange Stanisław,     powst., uczestn. wojny polsko~bol.
Nawrocki Czesław, powst., uczestn. wojny polsko~bol.
Porawski Marjan,   powst., uczestn. wojny polsko~bol.
Rogaliński Henryk, powst., uczestn. wojny polsko~bol. poległ 18.IX.1919 r. pod Bobrujskiem,
Stasiewski Leon,      powstaniec, uczestnik Obrony Lwowa i ochotnik L.O.W. — zmarł wskutek ran d. 27. IX. 1920.
Waniorek Bolesław,       powstaniec i ochotnik L. O. W.
Wiśniewski Ludwik,        powstaniec
Zakrzewski Mieczysław, powstaniec.
Sławski Władysław,        uczestnik wojny polsko-bolsz.
Wasilewski Czesław,      uczestnik wojny polsko-bolsz.
Zamysłowski Bronisław, uczestnik wojny polsko-bolsz.
Puzdrakiewicz Antoni,   ochotnik
Budny,                           ochotnik L. O. W.
Deresiewicz Henryk,      ochotnik L. O. W.
Frąckowiak Aleksander, ochotnik L. O. W.
Jagodziński Bolesław,    ochotnik L. O. W.
Janicki Alfons,                 ochotnik L. O. W.
Kaźmierczak Włodz.,     ochotnik L. O. W.
Nawrocki Mieczysław,    ochotnik L. O. W.
Pera Ignacy,                    ochotnik L. O. W.
Sobisz Tadeusz,                ochotnik L. O. W.   zmarł 7. X. 1920.
Stankowski Ludwik,         ochotnik L. O. W.   zmarł 1920.
Ziętek Stan.,                     ochotnik L. O. W.

pozatem pełnili w owym czasie służbę wojskową:
Bogaczyk Józef,
Gawlak Władysław,
Krall Roman,
Musielak Kazimierz,
Petzold Stanisław i
Sierszulski A.”

Copyrighted Image