Z kim lub gdzie spoczywa adwokat Antoni Trąmpczyński ?

2016-03-09 / 00:52:42

Skocz do ostatniego uzupełnienia

Niektóre tematy poruszane na stronie „Kroniki średzkie” są jakby wymuszone przez powstałą sytuację. Tak jest w tym przypadku.

Poprzez stronę „Kronik średzkich” otrzymaliśmy zapytanie, czy na średzkim cmentarzu przetrwał do dzisiejszych czasów grób adwokata Antoniego Trąmpczyńskiego. Odpowiedź oczywiście była twierdząca, wysłaliśmy do zainteresowanych osób zdjęcia grobu, kserokopię fragmentów książki autorstwa Pani Bożenny Urbańskiej Cmentarz średzki wyd. Środa Wielkopolska 2004, oraz artykułu Pana Stanisława Frankowskiego zamieszczonego w Średzkim Kwartalniku Kulturalnym Nr 2 (49) z 2009 r., w którym dość szczegółowo przedstawia losy członków rodziny Antoniego Trąmpczyńskiego.

Zadowolona z wiadomości i informacji rodzina śp. zmarłego zapowiedziała na 2016 r. swój przyjazd. To takie ludzkie zachowanie na wiadomość, że można odwiedzić grób prapradziadka – jakże piękne.

W głowie jedna dominująca myśl – co wiemy o Antonim Trąmpczyńskim poza tym, co napisano w dotychczasowych publikacjach, co możemy odpowiedzieć na ewentualnie zadane pytania przez rodzinę … itd.

Należało zatem uporządkować i usystematyzować wiedzę, ale cóż dodać skoro tyle już zostało napisanie – a jednak ?.

Nie ma historii rodziny bez genealogii.

Seweryn i Antoni

Rodzina

Rodzicami Antoniego Trąmpczyńskiego są Wojciech Trąmpczyński (*1772 + przed 1816 r.) i Urszula z domu Korytowska (*około 1784 +1859). Trąmpczyńscy zawierają małżeństwo w 1800 r. w Glesnie k/ Wyrzyska. Pewnym jest, że małżonkowie mieli dwóch synów, Seweryna urodzonego około 1802 r. i Antoniego urodzonego około 1804 r. Dokładne daty urodzenia synów nie są znane ze względu na brak księgi chrztów z parafii Glesno za interesujący nas okres.

Teki_0003
Źródło: Teki prof. Dworzaczka.

Wojciech Trąmpczyński umiera przed 1816 rokiem. Dowodzi temu zapis prof. Dworzaczka w „Tekach” mówiący o ślubie G. MD. Jana Nepomucena Kmity, kapitana wojska polskiego z Warszawy, młodziana lat 28 z Urszulą z Korytowskich, wdową Trąmpczyńską lat 31, posesorką folwarku Bąk [Bąkowice], który odbył się dnia 16 marca 1816 w Kcyni.

Niewiele wiadomo na temat losów starszego z braci Seweryna (1802 +1868). Wszystkie dostępne źródła w tym również Wielka genealogia M.J. Minakowskiego podają, że rodzicami Seweryna Trąmpczyńskiego są Adam Tomasz Andrzej Otto-Trąmpczyński h. Topór i Józefa Suchorzewska h. Zaremba. Być może powodem tego błędnego zaszeregowania jest brak ww. ksiąg chrztów z parafii Glesno, co usprawiedliwia ten niepoprawny zapis.
Udokumentowanie, że rodzicami Seweryna Trąmpczyńskiego są Wojciech i Urszula z Korytowskich Trąmpczyńscy zamieszczone jest poniżej w dalszej treści tekstu.

10096
Źródło: APP Akta stanu cywilnego parafii Tulce sygn. 34

Drugim synem Wojciecha i Urszuli z Korytowskich Trąmpczyńskich jest znany Średzianom adwokat i notariusz Antoni Trąmpczyński.
Antoni zawarł dnia 10 maja 1830 r. w Tulcach związek małżeński z Weroniką Witkowską. Weronika była córką Teodora i Jadwigi z Miaskowskich pr.v. Lutomska (wdowa po Macieju Lutomskim) Witkowskich. Stąd też w zapisach dotyczących chrztów dzieci Antoniego Trąmpczyńskiego i Weroniki z d. Witkowskiej można trafić na błędny zapis jej rodowego nazwiska jako Lutomska.

Antoni i Weronika Trąmpczyńscy mieli dziesięcioro dzieci:

  1. Paula Franciszka ur.09-03-1831 Iwno, zm. 22-07-1858 Rusibórz
  2. Maria Urszula ur. 13-08-1832 Iwno, zm. 27-07-1909 Turew
  3. Kazimierz Wojciech ur. 10-07-1833 Iwno, zm. 02-03-1863 (poległ pod Dobrosławiem)
  4. Stanisława Katarzyna ur. 10-11-1834 w Sannikach zm. 1914 Poznań
  5. Władysław ur. 27-06-1836 Sanniki, zm. 26-04-1863 (poległ w Nowej Wsi pod Brdowem)
  6. Jadwiga Urszula ur. 10-07-1837 Sanniki zm. ?
  7. Bolesław Bogdan ur. 25-02-1843 Poznań zm. 23-04-1875 Toruń
  8. Zygmunt ur. 10-02-1846 Środa, zm. 08-08-1864 Rusibórz
  9. Bronisława ur. 10-03-1848 Środa, zm. 11-03-1921 poch. Lusowo
  10. Czesław Antoni ur. 07-06-1849 Środa zm. ?

Wiadomym jest, że rodzina Trąmpczyńskich była silnie związana z Rusiborzem w gminie Dominowo, a to za sprawą współwłasności tej wsi poprzez ożenki. Trzy córki Antoniego i Weroniki Trąmpczyńskich – Paula, Marianna Urszula i Bronisława były właścicielkami tej wsi. Paula i Marianna Urszula były kolejno żonami Antoniego Grabskiego. Również w  Rusiborzu umiera w 1864 r. syn Zygmunt, a w 1868 stryj wymienionych – Seweryn Trąmpczyński.

Teki_0002
Źródło: Teki prof. Dworzaczka.

Ciekawostkę stanowi informacja zawarta w akcie małżeństwa w średzkich metrykaliach zapisanego dnia 23-11-1863 r. . Otóż świadkiem ślubu Antoniego Grabskiego, wdowca, z panną Marianną Urszulą Trąmpczyńską był Hipolit Trąmpczyński zamieszkały w Polwicy parafia Zaniemyśl. Dotąd nie udało sie sprawdzić, czy osoby te były ze sobą skoligacone czy też nie. Ale … ?

Slub Plucinski Tramczynska Murzynowo Kos.
Źródło: APP Akta stanu cywilnego parafii Murzynowo Koś. sygn. 75

Z kolei Bronisława z Trąmpczyńskich Plucińska wraz z małżonkiem kupili w 1890 r. Rusibórz na subchaście, ratując majątek przed kolonizacją.
Do Rusiborza jeszcze powrócimy, wspominając Seweryna Trąmpczyńskiego.

Wróćmy teraz do tragicznych wydarzeń jakie dotknęły rodzinę Trąmpczyńskich w samej Środzie.

dziennik poznanski 1859.09.18 r.1 nr213
Źródło: Dziennik Poznański Nr 213 z 1859 r.

W dniu 15 września 1859 r. w tym mieście umiera seniorka rodu mieszkająca z synami Antonim i Sewerynem – Urszula z Korytowskich pr.v. Trąmpczyńska Kmitowa i zostaje pochowana na średzkim cmentarzu.

Kazimierz Trampczynski
Kazimierz Trąmpczyński Źródło: www.genealogiaokiem.pl
Wladyslaw Trampczynski
Władysław Trąmpczyński Źródło: www.genealogiaokiem.pl

W 1863 r. podczas powstania styczniowego ginie dwóch synów Trąmpczyńskich – Kazimierz (+02-03-1863) i Władysław (+26-04-1863)

Źródło: www.genealogiaokiem.pl
Źródło: www.genealogiaokiem.pl
Źródło Dziennik Poznański Nr 64 z 1863 r.
Źródło Dziennik Poznański Nr 64 z 1863 r.
Dziennik Poznanski 1864.08.09 R.6 nr181
Źródło: Dziennik Poznański Nr 181 z 1864 r.

Rok 1864 przynosi kolejną śmierć. Dnia 8 sierpnia umiera syn Zygmunt, który zapewne dla lepszej opieki i zdrowszego powietrza przebywał u swej siostry Marianny Grabskiej w Rusiborzu. Pochowany został w Gieczu.

Źródło: Kronika żałobna rodzin wielkopolskich T. Żychliński
Źródło: Kronika żałobna rodzin wielkopolskich T. Żychliński
Antoni 3
Źródło: Kronika żałobna rodzin wielkopolskich T. Żychliński

Tragiczne wydarzenia ostatnich lat powodują u Antoniego Trąmpczyńskiego bardzo szybko postępującą chorobę, w wyniku której umiera dnia 24 września 1864 r. Zostaje pochowany na Średzkim cmentarzu obok matki.

Po śmierci męża Weronika Trąmpczyńska przenosi się z rodziną do Bukowego Lasu położonego opodal Murzynowa Kościelnego.

W 1865 r. Środę opuszcza również Seweryn Trąmpczyński.

Rusiborz-ksiega meldunkowa
Źródło: APP Akta gminy Dominowo sygn. 169

Zapis w księdze ludności wsi Rusibórz mówi, iż ze Środy w miesiącu październiku przybył do Rusiborza Seweryn Trąpczyński ur. w miejscowości Glesno pow. Wyrzysk. W Rusiborzu mieszkała wówczas Marianna Urszula z Trąmpczyńskich Grabska, druga żona Antoniego Grabskiego a córka Antoniego i Wiktorii z d. Witkowska Trąmpczyńskich. W 4 rubryce dot. pokrewieństwa wpisano „Onkel ad 2.” co oznacza, że Seweryn jest stryjem osoby wymienionej pod poz. 2, czyli Marianny Grabskiej.

Źródło: APP Akta stanu cywilnego parafii Giecz sygn. 88
Źródło: APP Akta stanu cywilnego parafii Giecz sygn. 88

Seweryn Trąmpczyński resztę życia spędza w Rusiborzu. Jak dowiadujemy się z księgi zmarłych parafii Giecz (do której należy Rusibórz), umiera tam dnia 13 listopada 1868 r. Pochowany zostaje w Gieczu.
Co najważniejsze jest we wspomnieniu Seweryna Trąmpczyńskiego?.

Źródło: Teki prof. Dworzaczka
Źródło: Teki prof. Dworzaczka

To – że w zapisie o zgonie w księdze zmarłych ( poz. nr 33 z 1868 r.) podane są imiona jego rodziców – Adalbert i Ursula czyli Wojciech i Urszula.
Te dwa dokumenty tj. księga meldunkowa wsi Rusibórz i akt zgonu z księgi zmarłych parafii Giecz potwierdzają fakt, że Seweryn i Antoni Trąmpczyńscy są braćmi i synami jednych rodziców – Wojciecha i Urszuli z Korytowskich Trąmpczyńskich i urodzili się w tej samej miejscowości w bardzo zbliżonym czasie. Dodatkowym źródłem potwierdzającym te fakty są Teki prof. Dworzaczka.
Jak dotychczas tego pokrewieństwa Seweryna Trąmpczyńskiego nikt nie ustalił.

To będzie zapewne nowością dla potomków Antoniego Trąmpczyńskiego.

1872 zg Weronika Trampczynska Murzynowo K
Akt zgonu Weroniki Trąmpczyńskiej w parafii Murzynowo Koś. z wyraźnym zapisem o pochówku na cmentarzu w Środzie Źródło: APP Akta stanu cywilnego parafii Murzynowo Koś. sygn. 76
Dziennik Poznanski 1872.02.11 R.14 nr33
Źródło: Dziennik Poznański Nr 33 z 1872 r.

W dniu 9 lutego 1872 po wielu tragicznych przejściach umiera w Bukowym Lesie Weronika z d. Witkowska Trąmpczyńska. Jak zaznaczono w księdze zgonów parafii Murzynowo Kościelne, pochowana zostaje na cmentarzu w Środzie. Pochówek zostaje również odnotowany w średzkiej księdze zgonów z 1872 r. wpis nr 10.

Ale co powiedzieć dziś o grobie prapradziadka Antoniego Trąmpczyńskiego, praprababki  Weroniki z d. Witkowska Trąmpczyńskiej i 3x prababki Urszuli z Korytowskich pr.v. Trąmpczyńska Kmitowej? Dlaczego pochowano ich razem z  „jakimś” Franciszkiem Staymeczem zm. w 1855 r.?
To wszystko jakieś dziwne, zagadkowe, aż nieprawdopodobne ?.

IMG_0020
Krzyż nagrobny Franciszka Staymecza [Steinmetza]. Żródło: Zbiory własne wyk. 2015 r.
IMG_0002
Tablica pamiatkowa Antoniego Trąmpczyńskiego ufundowana przez ŚTK. Źródło: Zbiory własne wyk. 2015 r.
Grób ??? z tabliczka ufundowaną przez Stanisława Jankiewicza upamiętniająca prawnika Antoniego Trąmpczyńskiego. Zdjęcie ze zbiorów własnych wykonane 12 kwietnia 2006 r.
Grób ??? z tabliczką ufundowaną przez Stanisława Jankiewicza upamiętniającą prawnika Antoniego Trąmpczyńskiego. Zdjęcie ze zbiorów własnych wyk. 12 kwietnia 2006 r.

Szczegółową analizę dotąd znanych informacji najlepiej zobrazuje krótkie …

Kalendarium.

L.p.

Data zdarzenia

Rodzina Steinmetzów

Rodzina Trąmpczyńskich

1

07-01-1855 Zm. Franciszek Steinmetz
lat 27 (*7.10.1827 +7.1.1855)

Bardzo zamożna średzka rodzina, zapewne żyjący rodzice stawiają na jego grobie krzyż.

2

15-09-1859   Zm. Urszula z Korytowskich pr.v. Trąmpczyńska Kmitowa
Grób zostaje okolony płotem ze sztachet                               

3

24-09-1864   Zm. Antoni Trąmpczyński
Pochowany obok matki

4

1864/1865   Panna Trąmpczyńska funduje krzyż na grobie Antoniego Trąmpczyńskiego (wyraźnie zaznaczono „panna”). Pisze o tym ks. Szamarzewski, który w Środzie pracował do 15.10.1886 r. Zatem krzyż na grobie Trąmpczyńskich został postawiony wcześniej. Krzyż prawdopodobnie postawiała krótko po śmierci A.T. panna Klaudyna Trąmpczyńska z Polwicy c. Tadeusza i Gabrieli, która we wrześniu 1865 wyszła za Władysława Jankowskiego.

5

27-01-1870 Zm. jego ojciec Bartłomiej Steinmetz

6

09-02-1872 Zm. Weronika Trąmpczyńska              Pochowana przy mężu

7

Płot wokół grobu rozebrany na polecenie ks. Szamarzewskiego (dokładna data nieznana), prawdopodobnie pozostaje tylko krzyż.

8

14-10-1885 Zm. jego brat Stanisław Steinmetz

9

Rok 1890 Rybicki buduje grobowiec, naruszając grób Antoniego Trąmpczyńskiego.

10

wrzesień 1890

Rybicki zobowiązuje się do przejrzenia wywiezionej ziemi i powtórnego pochowania doczesnych szczątków pod krzyżem grobowym śp. Trąmpczyńskiego (nie Steinmetza), zatem krzyż już stał.

11

21-07-1899 Zm. jego matka Agnieszka z d. Krygier (Krügier)

12

17-11-1900 Zm. jego siostra Wiktoria Radziszewska żona Walentego.

13

1890/1921 Od 1890 r. właścicielką Rusiborza a później i Zielnik, jest Bronisława Plucińska – córka Antoniego i Wiktorii Trąmpczyńskich. Plucińska umiera w 1921 r. (pochowana w Lusowie), zatem do czasu jej śmierci likwidacja grobów Trąmpczyńskich nie wchodzi w rachubę. Przeniesienie zwłok do grobu Steinmetzów (zupełnie obcych) – tym bardziej.

14

Mijają lata, grób ulega wpływom czynników atmosferycznych, negatywnym zachowaniom ludzkim, a z czasem i niepamięci, przez co z upływem lat zostaje zrównany z ziemią.

15

1960/1970 Stanisław Jankiewicz gorący patriota, stary harcerz i średzki regionalista funduje w latach 60/70 XX w. tabliczkę upamiętniajacą zm. Antoniego Trąmpczyńskiego. Prawdopodobnie wie o krzyżu. Nie znajdując innego krzyża w pobliżu, tabliczkę zawiesza dwa groby dalej, na żelaznym krzyżu Franciszka Steinmetza nie znając losów zmarłych członków tej rodziny.

16

2016

Do wyjaśnienia:
1.
Kiedy i kto – jak podają źródła, przeniósł zwłoki Urszuli z Korytowskich Trąmpczyńskiej, Antoniego Trąmpczyńskiego i Weroniki z d. Witkowska Trąmpczyńskiej, do obecnego grobowca.
2. Jakie dokumenty lub zapisy potwierdzają ten fakt ???.
3. Z jakich względów umieszczono na obecnym grobowcu Trąmpczyńskich krzyż z epitafium Franciszka Steinmetza ??? – być może jest odwrotnie ???.
Jeśli nie ma na powyższe dokumentów, to Trąmpczyńscy nadal spoczywają obok grobowca Rexów i Rybickich, po jego prawej stronie.
Jedyną szansą na odszukanie prawdziwego miejsca spoczynku  Antoniego Trąmpczyńskiego, jego żony i jego matki jest skopanie i przeszukanie „pustego” miejsca po prawej stronie grobowca Rexów i Rybickich.
Cała hipoteza do przeanalizowania, przemyślenia i sprawdzenia.

  Dodać należy istotny dla wyjaśnienia a być może i zrozumienia szczegółów fakt, który jest zapisany w jednej ze starych ksiąg wieczystych średzkich mieszczan zwanych „Grundbuch” czyli hipoteka, prowadzonych przez sąd dla każdej nieruchomości.
Jedna z takich ksiąg gruntowych zawiera wpis hipoteczny dotyczący zobowiązania pieniężnego na rzecz Klaudyny Trąmpczyńskiej.
Cytat:
3. Pięćdziesiąt talarów wraz z 5 procentami odsetek od dnia 1 lipca 1857 roku oraz koszty wpisu jest dłużny [… xxx] małoletniej Klaudynie Trąmpczyńskiej na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 10 […][nieczytelne]. Wpisano w drodze egzekucji rekwizycji […][nieczytelne] na mocy zarządzenia z dnia 26 września 1860 roku na równych prawach z poz. Nr 7.
4. […][nieczytelne] w wysokości kosztów powstałych dla powódki w sprawie małoletniej Trąmpczyńskiej przeciwko […xxx] wraz z małżonką. Wpisano na podstawie zarządzenia sędziego procesowego z dnia 27 lipca 1860 roku zgodnie z zarządzeniem z dnia 26 września 1860 roku na równych prawach z pozycją 3.
5. Pięćdziesiąt talarów wraz z 5 procentami od 5 stycznia 1863 roku, płatne co roku dnia 1 stycznia, na podstawie [ …][nie czytelne] orzeczenia z dnia 5lutego 1861 roku […][nieczytelne] w drodze ugody z dnia 5 stycznia 1863 roku […][nieczytelne] roszczenia dla Klaudyny […] Trąmpczyńskiej. Wpisano na mocy zarządzenia z dnia 6 lutego 1863 roku bez wydania dokumentu.”

Wpis prawdopodobnie dotyczy wówczas małoletniej Klaudyny Trąmpczyńskiej zam. w Polwicy z matką Gabrielą z Fijałkowskich Trąmpczyńską i ojczymem Hipolitem Trąmpczyńskim posesorem Polwicy – wspomnianym już wyżej.

Być może to właśnie ona z wdzięczności za wyprocesowanie zobowiązania na jej rzecz ufundowała Antoniemu Trąmpczyńskiemu krzyż grobowy, o którym pisze Pani Bożenna Urbańska w książce Cmentarz średzki.

 2016-03-10 / 14:06:52

Na poniższych zdjęciach widoczne jest szerokie przejście pomiędzy grobowcem Rexów i Rybickich (prawdopodobne miejsce spoczynku rodziny Trąmpczyński) nie spotykane w innych miejscach cmentarza,  oraz grobowiec Franciszka Staymecza z umieszczoną tablicą upamiętniającą prawnika Antoniego Trąmpczyńskiego. Pomnik pomiędzy grobowcem Rybickich a grobowcem Staymecza został wyśrodkowany co tworzy estetyczną całość.

IMG_8270
Źródło: Zbiory własne wyk. 10.03.2016
IMG_8271
Źródło: Zbiory własne wyk. 10.03.2016

 

 

 

Wciąż brak odpowiedzi gdzie spoczywają Trąmpczyńscy.

IMG_7250
Grobowiec Rexów i Rybickich Źródło Zbiory własne wyk. 03.12.2013 r.
3. 2006.04.12
Grobowiec Rexów i Rybickich. Źródło: Zbiory własne wyk. 12.04.2006 r.

I jeszcze jeden szczegół. Otóż grobowiec Rexów i Rybickich został przed laty obsadzony hederą (zimozielonym pnączem) ale tylko od lewej strony. Czy mógł ktoś wiedzieć, że z prawej strony są groby?.

Niczego wówczas nie świadomi w grudniu 2013 roku uporządkowaliśmy trzy następujące po sobie kolejno grobowce, ratując je przed zapomnieniem i całkowitym zniszczeniem.

IMG_6890 (1)
Prace porządkowe rozpoczęte. Źródło: Zbiory własne wyk. 10.11.2013 r.
Prace porządkowe Źródło: Zbiory własne wyk. 02.12.2013 r.
Prace porządkowe Źródło: Zbiory własne wyk. 02.12.2013 r.
Prace porządkowe rozpoczęte. Źródło: Zbiory własne wyk. 10.11.2013 r.
Efekt powalający. Źródło: Zbiory własne wyk. 10.11.2013 r.

Dziwny, nie zamierzony zbieg.

Fragment książki autorstwa Pani Bożenny Urbańskiej zatytułowanej Cmentarz średzki str. 164-147.
Fragment książki autorstwa Pani Bożenny Urbańskiej zatytułowanej Cmentarz średzki str. 146-147.
Fragment książki autorstwa Pani Bożenny Urbańskiej zatytułowanej Cmentarz średzki str. 168-169.
Fragment książki autorstwa Pani Bożenny Urbańskiej zatytułowanej Cmentarz średzki str. 148-149.

 

 

 

 

 

 

 

2016-03-19 / 19:57:56

Choć nie ma wielu nowych informacji o Trąmpczyńskich, to jednak jest się czym podzielić z czytelnikami strony Kroniki średzkie.

Dotarliśmy do bardzo istotnych dokumentów potwierdzających to, że Seweryn Trąmpczyński (*1802 +13.11.1868 w Rusiborzu) był bratem średzkiego prawnika Antoniego Trąmpczyńskiego. Ubolewamy natomiast nad błędną informacją przekazaną doktorowi M.J. Minakowskiemu do WGM, w której pod hasłem Seweryn Trąmpczyński ukazują się nie poprawne informacje.

Na portalu SZwA trafiliśmy na akt małżeństwa, który wprowadził nas w osłupienie.

Akt małżeństwa Seweryna Trąmpczyńskiego i Zofii Czachurskiej - Myślibórz 1828 r. Źródło:szukajwarchiwach.pl
Akt małżeństwa Seweryna Trąmpczyńskiego i Zofii Czachurskiej – Myślibórz 1828 r. Źródło:szukajwarchiwach.pl

Czytamy w nim (zachowano oryginalną pisownię):

„Nro.3 Radolina

Działo się w Wsi Mysliborzu dnia trzynastego Lutego Tysiąc ośmset dwudziestego osmego roku ogodzinie iedenastey przed południem – Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadkow Władysława Skrzydlewskiego Dzierzawcy Wsi Wydzierzewice w Wielkim Xięstwie Poznańskiem i tamże zamieszkałego lat czterdzieści trzy, i Samuela Suchodolskiego Dzierzawcy Wsi Modzerowo i tamże zamieszkałego lat czterdzieści liczącego Szwagrów niżej wymienionej Zofii Czachurskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Sewerynem Trąpczyńskim młodzianem Dzierzawcą Dobr Kruchowskich w Ławkach wtychże dobrach w Wielkim Xięstwie Poznańskim zamieszkałym lat dwadzieścia siedem maiącym, a panną Zofią Córką Rocha i Barbary małżonków Czachurskich Possesorów niegdyś Wsi Garby i tamże zrodzoną lat dwadzieścia liczącą , a tutaj w Radolinie przy Zuzannie Kalleszteynowey Dziedzicee Ciotce swoiey zostaiący. Małżeństwo to którego Obrząd miejscowy Kommendarz odbył poprzedziły trzy zapowiedzie wdniach dwudziestym siódmem stycznia, trzecim i dwudziestym Lutego bieżącego roku w Parafii Myśliborskiej – a w Parafii Krachowskiey w Wielkim Xięstwie Poznańskiem po trzy razy zgromadzonemu ludowi na Nabożeństwo według złozonego attestu ogłoszone były, iakoteż na zaniesioną prośbę o radę ustna przychylna  odpowiedź Obecney Aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionego gdyż oyciec iuż obumarł zestrony zaś nowo zaślubioney Rodziców Zofii Czachurskiey Zezwolenie przed Woytem Gminy Nagradowice w Wielkim Xięstwie Poznańskim na dniu osmen Lutego bieżącego roku urzędownie Xiądz Ladysław Kąsinowski Kommendariusz Parafii Myśliborskiej przy Seweryn Trąmpczyński Zofia Czachurska Stawająca Urszula Kmitowa matka Władysław Skrzydlewski Samuel Suchodolski przez Matkę było oświadczone gdzyż Oyciec także odumarł – Tamowanie małżeństwa nie zaszło – Małżonkowie Nowi oświadczają iż nie zawierali umowy przed ślubney. Wszystkie powyzsze osoby są Katolikami – Akt ten Stawaiącym, świadkom przeczytany został podpisany
Xiądz Ładysław Kąsinowski Kommendarz Parafii Myśliborskiey – Seweryn Trąmpczyński Stawając[y] Zofia Czachurska Stawaiąca Urszula Kmitowa Matka Władysław Skrzydlewski Swiadek Samuel Suchodolski Swiadek”

Przodkowie Seweryna Trąmpczyńskiego i Zofii Czachurskiej.
Przodkowie Seweryna Trąmpczyńskiego i Zofii Czachurskiej.

Akt ten dowodzi, że Seweryn Trąmpczyński był synem Wojciecha i Urszuli Kmitowej pr.v. Trąmpczyńska i bratem Antoniego Trąmpczyńskiego. Z aktu dowiadujemy się również, że w dniu zawierania małżeństwa nie żyli ojcowie ślubujących.
Kiedy zmarł Roch Czachurski do dziś nie ustaliliśmy, ale udało się dotrzeć do aktu zgonu Wojciecha Trąmpczyńskiego, który zmarł dnia 12 maja 1811 r. w Glesnie k/Wyrzyska.

Przodkowie Antoniego Trąmpczyńskiego i Urszuli Korytowskiej.
Przodkowie Antoniego Trąmpczyńskiego i Urszuli Korytowskiej.

Akta parafialne parafii Glesno niedawno wróciły do Polski z Niemiec i znajdują się w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Niestety, podczas „zawieruchy” zaginęła księga chrztów za lata 1787 – 1830. W niej zapewne zostały zapisane chrzty dzieci Wojciecha i Urszuli z Korytowskich Trąmpczyńskich.

Na szczęście udało się na podstawie zachowanych ksiąg ustalić, że Wojciech Trąmpczyński był synem Konstantyna i Brygidy Marianny Apoloni z Bątkowskich vel Będkowskich Trąmpczyńskich.

Konstantyn Trąmpczyński i Brygida Będkowska
Konstantyn Trąmpczyński i Brygida Będkowska

Konstantyn Trąmpczyński urodził się około 1734 r. (rok ur. wg lat podanych w akcie zgonu), zmarł dnia 17.02.1782 r. w Łankowicach, pochowany w Kcyni.
Brygida z Będkowskich Trąmpczyńska – jego małżonka, urodziła się dnia 10.02.1752 r. w Łankowicach, a zmarła dnia 03.09.1821 w Kcyni i tam została pochowana.
Wiadomym jest, że małżonkowie mieli pięciu synów, w tym dwóch Wojciechów. Pierwszy (*12.04.1772 w Łankowicach) w akcie chrztu ma dopisek „Święty”, natomiast drugi Wojciech jest dwojga imion „Wojciech Hermenegild” (*23.04.1773 w Łankowicach). Informacje te są zawarte w Liber baptisatorum parafii Kcynia 1734-1785 – źródło: AA Gniezno sygn. AP 80-3.
Nasuwa się w tym miejscu pytanie – czy to aby nie błąd, że jest dwóch Wojciechów rok po roku.
Nie, nie jest to wynik błędnego zapisu czy też odczytu. Otóż to zdarzenie trzeba tłumaczyć tym, że w minionych wiekach nadawano imiona według „kalendarza” świętych. Świętego Wojciecha wypada w kwietniu i nie miało to znaczenia, że był już w rodzinie jeden Wojciech. Drugi chłopiec urodził się również w kwietniu  czyli na Świętego Wojciecha i otrzymał też imię Wojciech.

Brak ww. księgi chrztów uniemożliwia ustalenie liczby dzieci Konstantyna i Brygidy Trąmpczyńskich. Być może przypadkowe trafienie na akty ślubów lub zgonów pozwoli uzupełnić te informacje. Nie wiadomym jest również, czy Seweryn i Zofia z Czachurskich Trąmpczyńscy mieli potomków. Poszukiwania w takim przypadku są jednak bardzo czasochłonne i pracochłonne.

Kolejna wizyta w AA Gniezno może pozwoli ustalić więcej szczegółów o Konstantynie Trąmpczyńskim, jego przodkach i potomkach.

2016-04-01 / 20:12:01

Kolejna wizyta w archiwum dała rozwiązanie kilku zagadkom związanym z Trąmpczyńskimi.

Przede wszystkim sprostować należy wcześniejszą informację, że Konstantyn i Brygida Trąmpczyńscy mieli dwóch synów o imieniu Wojciech. Informacja ta została zamieszczona na podstawie dwóch wpisów dot. chrztu syna tej pary. Jeden zamieszczony w 1772 r. a drugi w 1773 r. Błąd jest wynikiem tego, iż w 1773 r. w księdze chrztów parafii Kcynia sygn. AP 80-3 karta 459 (jpg 230) dokonanych jest kilka wpisów z roku 1771 i 1772, między innymi chrzest wspominanego Wojciecha Hermenegilda. Następnie wpisy te zostały przepisane (zupełnie inny charakter pisma) a tym samym zdublowane w odpowiednie lata tj. 1771 i 1772 r. Tym sposobem w księdze znajdują się dwa wpisy dot. chrztu Wojciecha Trąmpczyńskiego, jeden w 1772 r. sygn. AP 80-3, karta 441 (jpg 220), a drugi w 1773 r. sygn. AP 80-3, karta 459 (jpg 230). Szczegółowa analiza wszystkich wpisów z innych lat a zamieszczonych w roczniku 1773 potwierdza ten fakt.

Treść dwukrotnie zapisanego aktu jest następująca:

Ja Andrzej Duszyński, prepozyt kościoła św. Barbary proboszcz kcyński, ochrzciłem dziecko zrodzone z Wielmożnych Państwa Konstantyna i Brygidy z Bątkowskich Trąmpczyńskich, dziedziców wsi Łankowice, regentów grodzkich gnieźnieńskich prawowitych małżonków tej parafii, któremu zostały nadane imiona Wojciech Hermenegild. Dnia 12 kwietnia przybyli chrzestni M.D. Stanisław Trąmpczyński [ nie czytelne – miecznik ?] kaliski, surogator sądu gnieźnieńskiego i M.D. Baranowska. Asystencja: M.D. Rogowski i M.D. Polewska starościna kcyńska.

Urszula z Korytowskich pr.v. Trąmpczyńska Kmitowa – matka średzkiego adwokata i notariusza Antoniego oraz Seweryna urodziła się 1 listopada 1784 r. w Glesnie, a chrzestnymi byli: Adam Bukowicz kanonik kamieński w Kamieńcu i Brygida z Będkowskich Trąmpczyńska.
Bez tytuluJak się okazuje, Urszula z Korytowskich (chrześniaczka Brygidy z Będkowskich Trąmpczyńskiej) i jej małżonek Wojciech Trąmpczyński (syn tejże Brygidy) potrzebowali zgody Konsystorza na zawarcie małżeństwa a to za sprawą pokrewieństwa.
Dziadek Urszuli z Korytowskich ze strony matki – Józef Rosen i  babka Wojciecha ze strony matki – Ludwika Małgorzata z Rosenów Będkowska byli rodzeństwem. Ich rodzice to Adam i Apolinara Katarzyna z Przespolewskich Rosenowie, a takie pokrewieństwo stanowiło przeszkodę kanoniczną w zawarciu małżeństwa.

Znane są losy Antoniego i Weroniki z Witkowskich Trąmpczyńskich oraz ich dzieci, natomiast wszelkie źródła niewiele podają o Sewerynie Trąmpczyńskim – bracie Antoniego. Jego małżeństwo z Zofią Czachórską zostało rozwiązane w 1846 r. co wyjaśnia losy Seweryna ustalone na podstawie jego korespondencji. W roku 1843 pisze listy z Raszkowa, w 1844 r.  z Gostynia gdzie wówczas mieszkał brat Antoni z rodziną. Od roku 1845 jego korespondencja wychodzi ze Środy, na podstawie czego można domniemywać iż zamieszkiwał w Środzie razem z rodziną brata Antoniego i matką. Prawdopodobnie był rentierem. Po śmierci Antoniego (+1864) w 1865 rodzina Trąmpczyńskich opuściła Środę. Seweryn wówczas zamieszkał u swojej bratanicy Marii Urszuli z Trąmpczyńskich Grabskiej (córki Antoniego) w Rusiborzu, a Weronika z Wiktowskich Trąmpczyńska (żona Antoniego) z dziećmi osiadła w Bukowym Lesie.

Ziemia średzka jest miejscem spoczynku wielu członków rodziny Antoniego Trąmpczyńskiego.

W Gieczu (zapewne na cmentarzu przykościelnym) spoczywają zwłoki śp.

– Pauli Franciszki z Trąmpczyńskich Grabskiej (córki Antoniego) zmarłej dn. 22.07.1858 r. w Rusiborzu,

– Zygmunta Trąmpczyńskiego (syna Antoniego) zmarłego dn. 08.08.1864 r. w Rusiborzu,

– Seweryna Trąmpczyńskiego (brata Antoniego) zmarłego dn. 13.11.1868 r. w Rusiborzu.

W Środzie zostali pochowani:

– Urszula Marianna Rozalia z Korytowskich pr.v. Trąmpczyńska Kmitowa (matka Antoniego), zmarła dn. 15.09.1859 w Środzie,

– Antoni Trąmpczyński (adwokat i notariusz), zmarły dn. 24.09.1864 r. w Środzie,

– Weronika z Witkowskich Trąmpczyńska (żona Antoniego), zmarła dn. 09.02.1872 r. w Bukowym Lesie, pochowana w Środzie.

 

Copyrighted Image